Skip to content

Imit zot lafwa​—Lavi bann personnaz dan Labib

Sa seri lartik i egzamin lavi bann dimoun dan Labib ki ti demontre en lafwa remarkab. * Ler ou etidye fason ki zot ti demontre zot lafwa, sa i kapab ed ou pour devlop ou lafwa e ed ou pour vin pli pros avek Bondye.

^ par. 2 Pour ed ou imazin sa ki ti pe pase avek sa bann dimoun dan Labib, bann lartik dan sa seri i enkli bann lenformasyon ki pa dan Labib. Bokou resers in ganny fer pour fer sir ki sa bann lenformasyon i an armoni avek bann resi dan Labib e osi avek bann rapor ki bann istoryen ek arkeolog in fer.

Depi kreasyon ziska Deliz

Abel—“I pe kontinyen koze menm si i’n mor”

Ki nou kapab aprann lo Abel ek son lafwa kantmenm napa bokou keksoz ki ganny dir lo li dan Labib?

Enok—I ti vreman fer plezir Bondye

Si ou pe pran swen avek ou fanmir oubyen ou vwar li difisil pour defann sa ki ou krwar i byen, ou kapab aprann avek lafwa Enok.

Noe—I “ti mars avek sa vre Bondye”

Ki defi Noe ek son madanm ti fer fas avek pour fer grandir zot zanfan? Ki mannyer zot ti demontre lafwa kan zot ti konstri lars?

Depi Deliz ziska bann Izraelit i kit Lezip

Abram—“Papa tou sa ki annan lafwa”

Ki mannyer Abram ti demontre lafwa? Dan ki fason ou pare pour imit lafwa Abram?

Sara: ‘Ou en tre zoli madanm’

Letan zot ti Lezip bann prens Faraon ti vwar ki Sara ti vreman zoli. Sa ki arive apre i kapab sirprann ou.

Bondye ti apel li “Prenses”

Akoz sa nouvo non ti apropriye pour Sara?

Rebeka: “Mon pare pour ale”

An plis ki lafwa, Rebeka ti demontre lezot kalite remarkab.

‘Mon pou reste san defo e fidel avek Bondye!’

Ki mannyer zistwar Zob dan Labib i kapab ed nou ler nou rankontre difikilte, maler, oubyen lezot keksoz ķi teste nou lafwa?

Zob​—Zeova ti geri son douler

I napa nanryen ki kapab fer Satan pli ankoler oubyen fer leker Zeova vreman kontan ki ler nou imit lafwa Zob!

Miryam​—“Sant pour Zeova”!

Miryam ti en profet ki ti ganny enspire pour diriz bann madanm Izraelit dan en sanson laviktwar kot Lanmer Rouz. Son lavi i ansenny nou en leson lo kouraz, lafwa, ek limilite.

Depi letan bann Izraelit ti kit Lezip ziska premye lerwa Izrael

Rit—“Kot ou ale mon pou ale”

Akoz Rit ti pare pour kit son fanmir ek son pei? Ki bann kalite ki i ti demontre ki ti fer li annan valer pour Zeova?

Rit—“ou vreman en bon madanm”

Akoz ki maryaz Rit ek Boaz I enportan? Ki mannyer nou kapab aprann avek Rit ek Naomi konsernan mon fanmir?

Ana—I ti devid son leker avek Bondye dan lapriyer

Lafwa ki Ana ti annan dan Zeova ti ed li pour fer fas avek sa ki ti paret en sityasyon san okenn solisyon.

Samyel—I ti “kontinyen grandi avek Zeova”

Kwa ki ti fer lanfans Samyel pa parey pour lezot? Kwa ki ti ed son lafwa pour agrandi kan i ti kot tabernak?

Samyel—I ti andire malgre dezapwentman

Nou tou nou fer fas avek difikilte ek dezapwentman ki teste nou lafwa. Ki nou kapab aprann atraver legzanp landirans Samyel?

Depi premye lerwa Izrael ziska nesans Zezi

Zonatan​—“Napa nanryen ki kapab anpes Zeova” azir

Zonatan ek en lot zonm i lager kont bann solda Filisten e sa ki ti arive i ganny rakonte tou dilon listwar

Sa lager i pour Zeova

Kwa ki ti fer David ganny laviktwar lo Golyat? Ki nou kapab aprann avek legzanp David?

David ek Zonatan​—Zot ti vin de bon zanmi

Ki mannyer de dimoun diferan laz ki sorti dan diferan lanvironnman i vin bann bon zanmi? Ki mannyer zot leksperyans i kapab ed nou devlop bann bon lanmitye ozordi?

Abigail—I ti azir avek pridans

Ki nou kapab aprann atraver sa lavi maryaz difisil ki Abigail ti annan?

Profet Eliya—I ti defann vre ladorasyon

Ki mannyer nou kapab imit Eliya kan nou fer fas avek bann ki pa dakor avek sa ki Labib i dir?

Eliya—I ti veye e i ti espere

Ki mannyer profet Eliya ti demontre en bon latitid pour priye pandan ki i ti pe espere pour Zeova fer sa ki i ti promet?

Eliya—I ti ganny konsole par son Bondye

Ki sityasyon ki ti fer Eliya telman dekouraze ki i ti demande pour mor?

Eliya​—I ti andire ziska lafen

Legzanp Eliya lo lafason ki i ti reste fidel e andire i kapab ed nou ranforsi nou lafwa pandan bann moman difisil.

Yona—I ti aprann atraver son bann fot

Eski ou kapab konpran akoz Yona ti per pour akonpli en misyon sorti kot Zeova? Son zistwar i montre nou bann leson enportan konsernan pasyans ek mizerikord.

Yona—I ti aprann en leson lo mizerikord

Ki mannyer sa resi lo Yona i kapab ed nou reflesir onnetman lo nou prop latitid?

Ester—I ti defann pep Bondye

I demann lafwa ek kouraz pou demontre en lanmour kot ou pare pour fer sakrifis parey Ester ti fer.

Ester—I ti saz, kouraze e pare pour fer sakrifis

Ki mannyer Ester ti pare pour fer sakrifis pour Zeova ek son pep?

Depi nesans Zezi ziska lanmor bann zapot

Mari—“Mwan, mon servant Zeova!”

Ki ti reaskyon Mari lo sa ki lanz Gabriyel ti dir konsernan son lafwa? Ki lezot bann kalite remarkab ki i ti annan?

Mari—I ti “gard tousala dan son leker”

Leksperyans ki Mari ti gannyen Betleenm ti ranforsi son lafwa dan promes Zeova.

Zozef—I ti proteze, i ti pran swen, i ti persevere

Dan ki bann fason Zozef ti protez son fanmir? Akoz ki i ti anmenn Mari ek Zezi Lezip?

Mart—“Mon krwar”

Ki mannyer Mart ti montre en lafwa remarkab menm ler i ti dan dey?

Mari Magdalenn​—“Mon’n vwar Senyer!”

Sa madanm fidel ti ganny sa gran privilez pour anons sa bon nouvel avek lezot.

Pyer—I ti lalit kont lafreyer ek dout

Dout i kapab annan en lefe lo nou e fe nou tonbe. Me Pyer ti sirmont son lafreyer ek dout konsernan swiv Zezi.

Pyer—I ti fidel menm dan leprev

Ki mannyer fidelite ek lafwa Pyer ti ed li pour aksepte koreksyon sorti kot Zezi?

Pyer—I ti aprann pardonnen avek son met

Ki Zezi ti ansenny Pyer konsernan pardonnen? Ki mannyer Zezi ti montre ki in pardon Pyer?

“Mon Garson byenneme e fidel dan Senyer”

Kwa ki ti ed zenn Timote ki ti timid vin en sirveyan Kretyen remarkab?