Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT NEF

I ti azir avek pridans

I ti azir avek pridans

1-3. (a) Ki mannyer fanmir Abigail ti trouv zot dan danze? (b) Ki nou pou aprann lo sa madanm remarkab?

ABIGAIL i vwar lafreyer dan lizye sa zenn onm. I per, me pour en bon rezon. I annan en gran danze ki pe menas zot. Sa moman la, apepre 400 gerye pe vin touy tou bann zonm dan lakour Nabal, msye Abigail. Akoz?

2 Tou in konmans avek Nabal. Parey labitid, i’n azir dan en fason kriyel e ensolan. Me safwasi, i’n mal swazir son viktim. I’n ensilte sef en group gerye ki fidel, byen eksperyanse e ki byen kontan zot sef. Prezan, en zenn travayer Nabal, petet en berze, i vin kot Abigail, avek konfyans ki i pou kapab trouv en solisyon pour sov zot. Me ki en madanm i kapab fer kont en group larme?

Ki en madanm i kapab fer kont en group larme?

3 Premyerman, annou konn en pti pe plis lo sa madanm remarkab. Ki sennla Abigail? Ki mannyer zot ti trouv zot dan sa kalite sityasyon? Ki nou kapab aprann atraver son legzanp lafwa?

Byen pridan e zoli

4. Ki kalite zonm Nabal ti ete?

4 Abigail ek Nabal pa ti al byen avek kanmarad. Nabal ti’n ganny li en bon madanm tandis ki Abigail li i ti ganny en move msye. I vre, sa zonm ti annan en kantite larzan e sa ti fer li krwar ki i ti vreman enportan. Me ki mannyer lezot ti konsider li? Napa bokou dimoun dan Labib ki’n ganny sitan kritike parey Nabal. Menm son non i vedir “Bet,” oubyen “Enbesil.” Eski son paran ti donn li sa non apre son nesans oubyen eski sa ti en non ki i ti gannyen akoz lafason ki i ti konport li? An tou le ka, sa non ti al byen avek li. Nabal ti “dir e azir dan en move fason.” I ti en  soular e brit, en kantite dimoun pa ti kontan li e zot ti per li.​—1 Sam. 25:2, 3, 17, 21, 25.

5, 6. (a) Parmi bann kalite Abigail, lekel ki ou vwar pli atiran? (b) Akoz petet Abigail ti marye avek en bon nanryen?

5 Abigail ti konpletman diferan avek Nabal. Son non i vedir “Mon papa in fer son lekor kontan.” Bokou papa i fyer pour annan en zoli fiy, me en papa ki saz i pli kontan konnen ki son zanfan i annan bann zoli kalite osi. Souvandfwa, en dimoun ki zoli fizikman pa vwar li enportan pour devlop bann kalite parey pridans, lasazes, kouraz oubyen lafwa. Me Abigail pa ti koumsa. Labib i koz an byen lo son pridans ensi ki son labote.​—Lir 1 Samyel 25:3.

6 Serten dimoun denozour i kapab demann zot lekor akoz en zenn madanm entelizan koumsa ti marye avek en bon nanryen. Rapel byen ki dan letan lontan, en kantite maryaz ti ganny aranze oubyen zot ti bezwen ganny laprouvasyon paran. Eski paran Abigail ti an faver oubyen menm aranz sa maryaz, petet akoz zot ti enpresyonnen par larises ek pozisyon Nabal? Eski zot ti oblize fer li akoz zot ti pov? An tou le ka, larzan Nabal pa ti fer li en bon msye.

7. (a) Ki paran i devret evite fer konmela si zot anvi zot zanfan annan en bon pwennvi lo maryaz? (b) Ki Abigail ti determinen pour fer?

7 Bann paran ki saz i ansenny zot zanfan pour annan en bon pwennvi lo maryaz. Zot pa ankouraz zot zanfan pour marye akoz larzan, ni met presyon lo zot pour konmans pwente ler zot ankor tro zenn pour desarz responsabilite ek rol en adilt. (1 Kor. 7:36, NW) Par kont, pour Abigail, i ti tro tar pour li konmans reflesir lo bann keksoz koumsa. Nenport ki rezon ki i ti’n marye avek Nabal, i ti determinen pour pa fer son maryaz vin pli pir ki i ti deza ete kantmenm i pa ti fasil.

“I ti maltret zot”

8. Lekel ki Nabal ti ensilte e akoz ou krwar i ti vreman bet pour li fer sa?

8 Nabal ti’n fek fer sityasyon Abigail pli difisil ki oparavan. Sa zonm ki i ti’n ensilte pa ti lot ki David. David ti en serviter fidel Zeova. Atraver profet Samyel, Bondye ti’n swazir li pour vin lerwa dan plas Sail. (1 Sam. 16:1, 2, 11-13) David ti pe reste dan dezer avek son 600 gerye fidel akoz i ti pe sov Lerwa Sail ki ti zalou li e anvi touy li.

9, 10. (a) Ki kalite lanvironnman David ek son bann zonm ti lalit pour sirviv? (b) Akoz Nabal ti merit apresye sa ki David ek son bann zonm ti fer pour li? (Vwar osi not anba lo paz pour paragraf 10.)

9 Nabal ti reste Maonn, me i ti travay e tre probab annan  propriyete Karmel. * Sa bann lavil ti pros avek bann gran laplenn lo montanny kot i ti annan zerb e sa ti fer li ideal pour Nabal sonny son 3,000 mouton. Sa bann landrwa ti dezerte. Dan sid, i ti annan sa gran dezer Parann e dan les dan direksyon Lanmer Mor, i ti annan bann landrwa dezerte avek bann vale ek kavern. Se dan bann landrwa koumsa ki David ek son bann zonm ti lalit pour sirviv. San dout, zot ti bezwen fer lasas pour ganny manze e andir en kantite difikilte. Zot ti souvan zwenn bann zenn onm ki ti travay konman berze pour Nabal.

10 Ki mannyer sa bann solda travayan ti tret sa bann berze? I ti pou’n fasil pour zot pran en mouton detanzaot, me zot pa ti fer sa. O kontrer, zot ti parey en miray otour troupo ek bann serviter Nabal. (Lir 1 Samyel 25:15, 16.) Bann mouton ek berze ti fer fas avek en kantite danze. I ti annan en kantite zannimo sovaz sa letan e zot pa ti tro lwen avek frontyer Izrael dan sid, alor bann voler oubyen group bandi ti souvan atak zot. *

11, 12. (a) Ki mannyer David ti demontre respe ek bon zizman dan son mesaz ki i ti anvoy pour Nabal? (b) Ki ti annan mal avek lafason ki Nabal ti reazir anver mesaz David?

11 I ti bezwen byen difisil pour donn manze tou sa bann zonm dan dezer. Alor, en zour David ti anvoy dis mesaze pour demann Nabal led. David ti swazir sa bon loportinite pour fer sa. I ti en letan lafet kot zot ti pe koup lalenn mouton, en zour kot dimoun ti annan labitid pour demontre zenerozite e fete. David ti osi swazir byen son parol e adres li avek bokou respe. Petet pour montre ki i ti rekonnet e respekte Nabal ki ti bokou pli aze ki li, David ti menm refer avek son lekor konman “ou garson David.” Ki mannyer Nabal ti reazir?​—1 Sam. 25:5-8.

12 I ti vreman ankoler! Sa zenn onm ki ti pe dekrir sa ki ti’n arive avek Abigail o konmansman sa lartik ti dir ki “i ti maltret zot.” Nabal ki ti byen avar ti konplent konsernan son dipen, son delo ek son lavyann. I ti maltret David e dir li ki i en nanryen ditou e ki i ti parey en serviter ki ti pe mars an tayan. Petet, Nabal ti annan menm pwennvi avek Sail ki ti ay David. Zot tou le de zot pa ti annan menm pwennvi avek Zeova. Bondye ti kontan  David e i ti vwar li konman sa fitir lerwa Izrael e non pa konman en lesklav ki ti’n revolte.​—1 Sam. 25:10, 11, 14.

13. (a) Ki mannyer David ti reazir anver lensilt Nabal? (b) Ki sa prensip dan Zak 1:20 i ansenny nou lo reaksyon David?

13 Ler bann mesaze David ti dir li sa ki ti’n arive, i ti pran en lakoler. I ti donn lord pour ‘sakenn pran son lepe!’ David ti met li pare pour al lager avek 400 son bann gerye. I ti fer en serman pour detri tou bann zonm dan lakaz Nabal. (1 Sam. 25:12, 13, 21, 22) Ou kapab konpran akoz David ti ankoler, me lafason ki i ti eksprim li ki ti mal. Labib i dir: “Lakoler en dimoun pa realiz plan lazistis Bondye.” (Zak 1:20) Me ki mannyer Abigail ti pou kapab sov son fanmir?

“Beni ou bon zizman”

14. (a) Dan ki sans Abigail ti fer sa premye pa pour koriz sa fot ki Nabal ti’n fer? (b) Ki leson pratik nou kapab aprann avek Nabal ek Abigail? (Vwar osi not anba lo paz.)

14 Dan en sans, nou’n fini vwar Abigail fer sa premye pa pour koriz sa fot. Kontrerman avek son msye Nabal, li i ti pare pour ekoute. Me akoz sa zenn serviter pa ti al koz avek Nabal? I dir: “I tro en bon nanryen pour koz avek li.” * (1 Sam. 25:17) Malerezman, Nabal ti krwar ki i ti sitan enportan ki i pa ti bezwen ekout personn. Sa kalite larogans i byen popiler denozour. Me sa zenn onm ti konnen ki Abigail i diferan e san dout, se pour sa rezon ki i ti vin koz avek li lo sa problenm.

Kontrerman avek Nabal, Abigail ti pare pour ekoute

15, 16. (a) Ki mannyer Abigail ti montre ki i ti parey sa madanm debrouyer ki ganny dekrir dan Proverb? (b) Akoz sa ki Abigail ti fer pa ti en mank respe pour lotorite son msye?

15 Abigail ti reflesir e azir vitman. Nou lir: “Deswit Abigail ti depese.” Dan zis sa resi, sa lekspresyon “depese” i ganny servi kat fwa an rapor avek Abigail. I ti prepar en gro kado pour David ek son bann zonm. Sa ti enkli dipen, diven, mouton, lagrenn griye, gato rezen ek gato fig. I kler ki Abigail ti konn tre byen sa ki i ti annan kot lakour e i ti pran byen aker son responsabilite, zis parey sa madanm debrouyer ki ganny dekrir pli tar dan liv Proverb. (Prov. 31:10-31) I ti anvoy son bann serviter avek sa bann  provizyon, apre i ti swiv deryer li tousel. Nou lir: “Me i pa ti dir son msye Nabal nanryen.”​—1 Sam. 25:18, 19.

16 Eski sa i vedir ki Abigail pa ti pe soumet avek lotorite son msye? Non, gard antet ki Nabal ti’n mal azir kont fitir lerwa ki Zeova ti’n swazir, en keksoz ki ti’n kapab anmenn lanmor pour plizyer dimoun inosan dan lakour Nabal. Si Abigail pa ti reazir, eski li osi i ti pou vin koupab pour fot ki son msye ti’n fer? Dan sa ka, son soumisyon avek Bondye ti pli enportan ki son soumisyon avek son msye.

17, 18. Ki mannyer Abigail ti apros David, ki i ti dir e kwa ki ti fer li persyad David?

17 Pa lontan apre, Abigail ti zwenn David ek son bann zonm. Ankor enn fwa, i ti depese, safwasi pour desann lo son bourik e tonm dan lipye David. (1 Sam. 25:20, 23) Apre, i ti devid son leker e demann pardon de lapar son msye ek son fanmir. Ki Abigail ti dir pour persyad David?

“Silvouple les ou lesklav koz dan ou zorey”

18 I ti blanm son prop lekor pour sa problenm e demann David pour pardonn li personnelman. I ti dir ki i rekonnet ki son msye ti bet zis parey son non i vedir. Par dir sa, petet i ti pe sizere ki i pa ti pou vo lapenn pour en dimoun parey David pini Nabal. I ti eksprim son konfyans dan David konman reprezantan Zeova e rekonnet ki David ti pe lager “bann lager Zeova.” I ti osi montre ki i ti konn promes Zeova konsernan David ek son rwayote, akoz i ti dir: “Zeova . . . sirman pou fer ou vin sef Izrael.” De plis, i ti ankouraz David pour pa fer nanryen ki ti pou fer li koupab pour mert oubyen trouble son konsyans pli tar. (Lir 1 Samyel 25:24-31.) Pa sa i bann zoli parol tousan!

19. Ki mannyer David ti reazir anver parol Abigail e akoz i ti felisit li?

19 Me ki mannyer David ti reazir? I ti aksepte sa ki Abigail ti’n anmennen e dir: “Beni Zeova Bondye Izrael ki’n anvoy ou ozordi pour rankontre mwan! Beni ou bon zizman e ki ou ganny beni akoz ou’n anpes mwan koupab pour mert ozordi e ou’n anpes mwan servi mon prop lanmen pour delivre mwan.” David ti felisit li pour son kouraz e pour vin zwenn li sitan vitman. I ti rekonnet ki i ti’n anpes li koupab pour mert. Alor, avek limilite, i ti dir Abigail: “Al kot ou anpe. . . . Mon’n ekout ou lavwa.”​—1 Sam. 25:32-35.

“La ou lesklav”

20, 21. (a) Kwa ki ou admire dan Abigail lefet ki i ti pare pour retourn kot son msye? (b) Ki mannyer Abigail ti demontre kouraz ek pridans dan lafason ki i ti swazir sa bon moman pour koz avek Nabal?

20 Apre ki i ti’n ale, Abigail ti reflesir lo sa ki ti’n arive e tre  probab, i ti osi remark diferans ant David ki ti fidel e bon ek sa zonm brit ki i ti’n marye avek. Me, i pa ti kontinyen mazin sa. Nou lir: “Pli tar Abigail ti al kot Nabal.” Wi, i ti retourn kot son msye, determinen pour fer son mye pour desarz son responsabilite konman son madanm. I ti bezwen dir li konsernan sa kado ki i ti’n donn David ek son bann zonm. Apre tou, i ti annan drwa konnen. Abigail ti bezwen dir Nabal osi konsernan sa danze ki i ti’n sov zot ladan avan en lot dimoun i dir li, akoz sa ti pou fer son msye pli onte ankor. Me i pa ti kapab dir li deswit. I ti pe fete parey en lerwa e i ti sou parey en koson.​—1 Sam. 25:36.

Avek kouraz, Abigail ti dir Nabal sa ki i ti’n fer pour sov son lavi

21 Ankor enn fwa, Abigail ti demontre kouraz ek pridans par esper ziska son lannmen bomaten ler lefe diven ti pou’n fini. Ler i ti pou’n desoule, i ti pou pli fasil pour Nabal konpran li, me petet osi pli danzere ankor akoz i ti pou kapab ankoler fasilman. Kantmenm sa, i ti apros li e dir li tou sa ki ti’n arive. San dout, i ti pe ekspekte li eksploze avek lakoler, petet menm vin vyolan. Me o kontrer, Nabal ti zis asiz dan son plas san bouze.​—1 Sam. 25:37.

22. Ki ti arive avek Nabal e ki nou kapab aprann konsernan vyolans domestik oubyen labi?

22 Ki ti’n arive avek Nabal? “Son leker ti mor dan li e i ti vin parey en ros.” Petet i ti’n ganny en latak. Toudmenm, dis zour pli tar i ti mor, me pa zis akoz en problenm lasante. Sa resi i dir nou: “Zeova ti frap Nabal e i ti mor.” (1 Sam. 25:38) Avek sa egzekisyon zis, kosmar Abigail konsernan son maryaz ti fini. I vre ki dan nou letan Zeova pa pou entervenir dan en fason mirakile pour egzekit en dimoun, me sa resi i rapel nou ki Zeova i vwar tou sa ki pase, ki swa vyolans domestik oubyen labi dan fanmir. I pou toultan anmenn lazistis dan son letan apropriye.​—Lir Lik 8:17.

23. Ki lezot benediksyon Abigail ti gannyen e ki mannyer i ti montre ki i pa ti’n sanze?

23 Apard ganny en soulazman avek en move maryaz, Abigail ti osi ganny en lot benediksyon. Ler David ti tande ki Nabal ti’n mor, David ti anvoy bann mesaze pour demann Abigail maryaz. I ti reponn: “La ou lesklav, konman en servant pour lav lipye bann serviter mon senyer.” I kler ki lefet ki i ti pe al vin madanm David, sa pa ti fer li sanz son latitid, o kontrer i ti  menm ofer pour vin servant son bann serviter! Apre, nou lir ankor enn fwa, ki i ti depese pour met li pare pour al kot David.​—1 Sam. 25:39-42.

24. Ki defi Abigail ti rankontre dan son nouvo lavi, me ki mannyer son msye ek son Bondye ti konsider li?

24 Sa pa vedir ki tou keksoz dan son lavi ti pou an roz. David ti’n deza marye avek Ainoam e menm si Bondye ti permet poligami, sirman i pa ti en keksoz fasil pour bann madanm fidel sa letan. De plis, David pa ti ankor vin lerwa, alor i ti pou annan bann lobstak ek difikilte ki David ti pou bezwen sirmonte avan servi Zeova dan sa fason. Me, anmezir Abigail ti ed e siport David diran zot lavi ansanm, avek letan i ti donn nesans en garson e i ti vwar ki son msye ti kontan li e protez li. Enn fwa, David ti menm sov li apre ki i ti’n ganny kidnape. (1 Sam. 30:1-19) Dan sa fason, David ti pe imit Zeova, ki kontan e apresye bann madanm ki pridan, kouraze e fidel.

^ par. 9 Sa Karmel i pa sa Montanny Karmel ki pli dan nor kot pli tar profet Eliya ti annan en konfrontasyon avek bann profet Baal. (Vwar Sapit 10.) Sa enn Karmel ti en lavil lo bout dezer dan sid.

^ par. 10 Tre probab, David ti santi ki si i protez bann propriyeter lokal ek zot bann berze, sa ti en servis ki i ti pe rann Zeova. Sa letan, i ti dan plan Zeova pour bann desandans Abraam, Izaak ek Zakob reste dan sa pei. Pour zot protez sa pei kont bann voler ek group bandi ti alor en form servis sakre.

^ par. 14 Sa fraz ki sa zenn onm ti servi i literalman vedir “en garson belial (garson sa enn ki napa valer).” Lezot tradiksyon Labib i dekrir Nabal konman en zonm “ki pa pou ekout personn” e konklizyon se ki “i pa vo lapenn koz avek li.”