Skip to content

Al lo konteni

 IMIT ZOT LAFWA | ENOK

I ti vreman fer plezir Bondye

I ti vreman fer plezir Bondye

ENOK ti viv pour apepre 365 an. Son lavi ti kat fwa pli long ki lavi en dimoun ozordi. I kapab difisil pour nou konpran sa, me pandan sa lepok, Enok pa ti sitan vye. I ti viv plis ki senk mil an pase, en lepok kot dimoun ti viv pli lontan ki ozordi. Ler Enok ti ne, Adan sa premye zonm, ti’n deza viv pour plis ki sis san lannen e i ti viv pour ankor trwa san-z-an. Serten desandans Adan ti viv pli lontan ki sa. Alor menm a laz 365 an, petet Enok ti ankor for parey en dimoun ki ti ankor annan en ta lannen pour viv. Me an realite, sa pa ti leka.

I tre probab ki lavi Enok ti an danze. Imazin li pe sove, dan son lespri i pe mazin lakoler ki lo figir bann dimoun apre ki i’n dir zot sa mesaz sorti kot Bondye. Sa bann dimoun ti ay Enok. Zot pa ti kontan sa mesaz e zot ti ay sa Bondye ki ti’n anvoy li. Zot pa ti kapab atak Zeova ki ti Bondye Enok me zot ti definitivman kapab fer Enok en keksoz. Petet Enok ti mazinen si i ti pou vwar son fanmir ankor. Eski i ti mazin son madanm, son bann fiy, son garson Metousela oubyen son pti zanfan Lamek? (Zenez 5:21, 23, 25) Eski i ti pe al mor?

Labib pa koz bokou lo Enok. I annan zis trwa pasaz Labib ki donn en pe plis detay lo li. (Zenez 5:21-24; Ebre 11:5; Zid 14, 15) Par kont, sa bann verse i donn ase lenformasyon pour nou kapab konn sa zonm ki ti annan bokou lafwa. Eski ou annan en fanmir pour pran swen avek? Eski ou’n deza vwar li difisil pour defann sa ki ou krwar i byen? Si wi, ou kapab aprann bokou avek lafwa Enok.

“ENOK TI KONTINYEN MARS AVEK SA VRE BONDYE”

Dimoun ti pe fer bann move keksoz ler Enok ti ne. I ti sa setyenm zenerasyon Adan. I vre ki sa letan dimoun ti pli pre avek perfeksyon ki Adan ek Ev ti’n perdi. Sanmenm sa dimoun ti ankor kapab viv lontan. Me zot ti imoral e zot ti napa en bon relasyon avek Bondye. Vyolans ti partou. Sa ti konmans avek dezyenm zenerasyon, ler Kaen ti touy son frer Abel. I paret ki enn bann desandans Kaen ti byen fyer ki i ti en dimoun pli vyolan ki Kaen. Dan sa trwazyenm zenerasyon, keksoz ti vin pli pir. Dimoun ti mank respe pour non Bondye ki sakre. I paret ki zot ti konmans kriy lo non Zeova me pa pour ador li.​—Zenez 4:8, 23-26.

I tre probab ki sa kalite larelizyon koronpi ti partou dan lepok Enok. Alor, anmezir ki Enok ti grandi, i ti bezwen fer en swa. Eski i ti pou fer parey tou lezot dimoun ki ti pe viv dan sa lepok oubyen eski i ti pou rod Zeova, sa vre Bondye ki’n kree lesyel ek later? I ti bezwen tousan pour li aprann lo Abel ki ti’n mor akoz i ti ador Zeova dan sa fason ki I aprouve. Enok ti deside fer parey Abel. Zenez 5:22 (NWT) i dir: “Enok ti kontinyen mars avek sa vre Bondye.” Sa parol i montre ki Enok ti en zonm ki ti fidel avek Bondye malgre ki  i ti pe viv dan en lemonn kot dimoun ti napa respe pour Bondye. I premye dimoun dan Labib ki ganny dekrir koumsa.

Sa menm verse i dir ki Enok ti kontinyen mars avek Zeova apre ki i ti’n vin papa Metousela. Alor, nou vwar ki Enok ti annan en fanmir ler i ti apepre 65 an. I ti annan en madanm, ki Labib pa nonm son non. I ti osi annan bann “garson ek fiy,” ki Labib pa dir konbyen. Pour ki en papa i mars avek Bondye an menm tan ki i elve son zanfan e pran swen avek son fanmir, i bezwen esey pran swen avek zot fason ki Bondye i oule. Enok ti konpran ki Bondye ti ekspekte ki i reste fidel avek son madanm. (Zenez 2:24) Nou kapab mazinen ki i ti osi fer son mye pour ansenny son zanfan lo Zeova. Ki ti rezilta son zefor?

Labib pa donn bokou detay lo bann zanfan Enok. I pa dir nanryen lo lafwa son garson Metousela, ki ti viv pli lontan ki okenn lezot dimoun dan Labib. I ti mor sa menm lannen ki Deliz ti arive. Annefe, Metousela ti ganny en garson ki ti apel Lamek. Son granpapa Enok ti viv pour ankor plis ki san-t-an apre ki Lamek ti’n ne. Lamek ti annan en lafwa remarkab. Zeova ti enspir li pour profetiz lo son garson Noe e sa profesi ti ganny akonplir apre Deliz. Parey son granper Enok, Noe ti en zonm ki ti mars avek Bondye. Noe pa’n zanmen rankontre Enok me Enok ti’n kit en bon legzanp. Noe ti’n kapab aprann konsernan Enok avek son papa Lamek, son granpapa Metousela oubyen petet menm avek Zared, papa Enok ki ti mor ler Noe ti annan 366 an.​—Zenez 5:25-29; 9:1.

Mazin sa diferans ki i ti annan ant Enok ek Adan. Menm si Adan ti parfe, i ti fer pese kont Zeova e son desandans in swiv son legzanp e rebel kont Bondye, ki’n anmenn soufrans. Par kont, Enok ki ti enparfe, ti mars avek Bondye e kit en bon legzanp lafwa pour son desandans. Adan ti mor ler Enok ti annan 308 an. Eski bann fanmir Adan ti an dey pour zot zanset ki ti egois? Nou pa konnen. An tou ka, Enok “ti kontinyen mars avek sa vre Bondye.”​—Zenez 5:24, NWT.

Si ou annan en fanmir pour pran swen avek, reflesir lo ki ou kapab aprann avek lafwa Enok. Menm si i vreman enportan pour pran swen avek ou fanmir lo plan materyel, i pli enportan ankor pour ed zot devlop en bon relasyon avek zot Kreater. (1 Timote 5:8) Ou fer sa pa selman par sa ki ou dir me osi par sa ki ou fer. Si ou swazir pour mars avek Bondye parey Enok e les son Parol gid ou, ou osi ou kapab en bon legzanp pour ou fanmir imite.

ENOK TI “PROFETIZE KONSERNAN ZOT”

Konman en zonm ki ti annan lafwa, Enok ti’n kapab santi li tousel dan en lemonn ki pa ti krwar dan Bondye. Me eski son Bondye Zeova ti mazin li? Byensir. En zour, Zeova ti koz avek sa serviter fidel. Bondye ti donn Enok en mesaz pour anons avek bann dimoun dan son letan. Alor i ti vin premye profet Bondye ki son mesaz in ganny ekrir dan Labib. Nou konn sa akoz bokou syek pli tar,  Zid ki ti demi frer Zezi, ti ganny enspire pour ekri bann parol profetik ki Enok ti’n dir. *

Ki Enok ti profetize? Sa profesi i dir: “Gete! Zeova in vin avek plizyer dizenn milye lanz sen pour egzekit zizman lo tou dimoun e pour kondann tou bann ki napa respe pour Bondye akoz tou move aksyon ki zot ti fer e pour tou keksoz sokan ki sa bann move dimoun ti dir kont li.” (Zid 14, 15) Premye keksoz ki ou kapab remarke, se ki Enok ti koz konmsi Bondye ti’n fini fer sa ki dan sa profesi. Bokou lezot profesi ki ti ganny ekrir apre ti ganny ekrir dan menm fason. Sa profesi i telman asire ki i ganny ekrir konmsi i’n fini arive.​—Izai 46:10.

San okenn lafreyer, Enok ti proklanm mesaz Bondye avek en lemonn vyolan

Ki mannyer i ti ete pour Enok anons sa mesaz, petet avek tou dimoun ki ti pou ekoute? Remarke ki degre serye e fran sa lavertisman ti ete. Enok ti servi bann parol parey “napa respe pour Bondye,” “move aksyon” ek “move dimoun” pour kondann zot, zot aksyon e fason ki zot ti fer sa bann aksyon. Alor, sa profesi ti averti tou dimoun ki depi ki nou premye paran ti ganny pouse dan zarden Edenn, sa lemonn in konpletman koronpi. Sa lemonn ti pou ganny detrir ler Zeova i vini avek son “plizyer dizenn milye lanz sen.” San okenn lafreyer, Enok ti proklanm sa lavertisman Bondye e i ti fer sa li tousel. Petet Lamek ki ti ankor zenn ti enpresyonnen ler i ti vwar kouraz son granpapa. Si sa i leka, nou kapab konpran akoz.

Lafason ki Enok ti demontre son lafwa i kapab motiv nou pour demann nou lekor si nou vwar sa lemonn ki nou pe viv ladan parey Bondye i vwar. Sa zizman ki Enok ti anonse i ankor aplikab ozordi zis parey i ti ete dan son letan. Annakor avek lavertisman Enok, Zeova ti anmenn Deliz lo sa move lemonn dan letan Noe. Me sa destriksyon i en legzanp sa pli gran destriksyon ki pe vini byento. (Matye 24:38, 39; 2 Pyer 2:4-6) Ozordi, zis parey dan letan Noe, Bondye in pare avek son plizyer dizenn milye lanz sen pour anmenn zizman kont sa move lemonn. Sakenn ant nou i devret pran aker lavertisman Enok e nou devret dir lezot dimoun osi. Lopinyon nou fanmir ek zanmi i kapab diferan avek sa ki pour nou. Parfwa nou kapab santi nou tousel. Me Zeova pa ti zanmen abandonn Enok e i pa pou abandonn son bann serviter fidel ozordi.

“TRANSFER . . . POUR KI I PA SOUFER LER I TI MOR”

Ki mannyer keksoz ti fini pour Enok? Dan en sans, son lanmor ti pli misterye e enteresan ki son lavi. Liv Zenez i senpleman dir: “Enok ti kontinyen mars avek sa vre Bondye. Apre i ti nepli, akoz Bondye ti pran li.” (Zenez 5:24, NWT) Dan ki fason Bondye ti pran Enok? Pli tar zapot Pol ti eksplike: “Akoz son lafwa, Bondye ti transfer Enok pour ki i pa soufer ler i ti mor e personn pa ti konnen kote i ti ete parski Bondye ti’n transfer li. Parski avan ki Bondye ti transfer li, i ti montre Enok ki i ti’n vreman fer li plezir.” (Ebre 11:5) Ki Pol ti oule dir par sa fraz “transfer . . . pour ki i pa soufer ler i ti mor”? Serten tradiksyon Labib i dir ki Bondye ti fer Enok mont dan lesyel me sa pa posib. Labib i montre ki Zezi Kri ti premye pour ganny resisite pour al dan lesyel.​—Zan 3:13.

Alor, dan ki sans Enok ti ganny “transfer . . . pour ki i pa soufer ler i ti mor”? I tre probab ki Zeova ti fer li mor san ki i soufer. Me avan sa, Zeova  “ti montre Enok ki i ti’n vreman fer li plezir.” Ki mannyer? Zis avan son lanmor, i kapab ki Bondye ti montre Enok en vizyon lo ki mannyer i pou ete ler later i vin en paradi. Pour Enok i ti kler ki i ti’n ganny laprouvasyon Zeova, apre sa i ti mor. Letan zapot Pol ti pe ekri konsernan Enok ek lezot zonm ek fanm fidel, i ti dir: “Ler tou sa bann dimoun ti mor zot lafwa ti ankor for.” (Ebre 11:13) Apre sa, i kapab ki son bann lennmi ti rod son lekor, me “personn pa ti konnen kote i ti ete.” Petet sa i akoz Zeova ti’n fer son lekor disparet pour anpese ki zot servi son lekor dan en move fason oubyen pour promot fo larelizyon. *

Avek sa bann leksplikasyon sorti dan Labib, annou esey imazinen ki mannyer lavi Enok ti fini. Anmezir ki nou fer sa, gard antet ki sa i zis en posibilite. Imazin Enok byen fatige pe taye pour sov son lavi. Bann ki ti pe persekit li ti pe tay deryer li akoz sa mesaz zizman ki i ti’n anonse ti’n fer zot ankoler. Enok ti trouv en landrwa kasyet e i ti repoz la pour en pe letan. Me i ti konnen ki i pa ti pou kapab kasyet la pour lontan akoz sa bann dimoun ti anvi touy li. Anmezir i ti repoze, i ti priy son Bondye e apre sa, i ti santi li anpe. I ti ganny en vizyon ki ti telman kler ki pour Enok i ti konmsi i ti pe vreman arive.

I tre probab ki bann dimoun ti anvi touy Enok ler Zeova ti pran li

Imazinen ki i vwar en lemonn konpletman diferan avek sa enn ki i konnen. Pour li, sa lemonn i zoli zis parey zarden Edenn me napa okenn lanz ki pe vey larantre pour anpes dimoun antre. I vwar bokou dimoun, zonm konman fanm. Zot annan bokou lenerzi e zot an bonn sante. Zot pe viv anpe. Napa sa laenn ek persekisyon ki Enok i abitye avek. Enok i santi ki i annan lanmour ek laprouvasyon Zeova. I asire ki sa i sa landrwa kot i devret ete e ki sa pou vin son prop landrwa reste. Dousman dousman, Enok i santi li pli anpe. I frenm son lizye e i tonm dan en profon sonmey. Sa kalite dormi napa rev.

Ziska ozordi, Enok i ankor pe dormi dan lanmor. Zeova pa’n oubliy li, i ankor dan son memwar. Parey Zezi ti promet pli tar, sa letan pe vini kot tou dimoun ki dan memwar Bondye pou tann lavwa Kris e zot pou sorti dan latonm. Ler zot resisite, zot pou dan en nouvo lemonn kot tou i zoli e anpe.​—Zan 5:28, 29, not.

Eski ou ti a kontan la dan sa nouvo lemonn? Imazin sa leksitasyon ler nou pou vwar Enok. Mazin bann keksoz enteresan ki nou pou kapab aprann avek li. I pou kapab dir nou si fason ki nou’n imazin bann dernyen moman son lavi ti vre. Me i annan en keksoz ki nou bezwen aprann avek lavi Enok la konmela. Apre ki Pol ti’n koz lo Enok, i ti dir: “San lafwa i enposib pour vreman fer plezir Bondye.” (Ebre 11:6) Pa sa i en bon rezon pour nou imit kouraz ek lafwa remarkab ki Enok ti annan!

^ par. 14 Serten spesyalis Labib i dir ki Zid ti sit en liv Deterokanonik ki apel Liv Enok. Me sa liv ki personn pa asire kote i sorti, i ranpli avek lezann e i mal pour dir ki Enok ki ti ekri sa liv. Sa liv i mansyonn profesi Enok, me i kapab ki sa lenformasyon ti’n ganny tire dan bann sours ki nepli egziste ozordi. Petet sa bann lenformasyon in ganny tire dan en vye dokiman oubyen i ti en zistwar ki ti ganny rakonte zenerasyon apre zenerasyon. I kapab ki Zid i’n servi menm sours lenformasyon oubyen i’n aprann lo Enok avek Zezi ki ti temwanny lavi Enok ler i ti dan lesyel.

^ par. 20 Pareyman, Bondye ti fer sir ki personn pa ti kapab ganny lekor Moiz ek Zezi pour anpes sa bann menm keksoz arive.​—Deterononm 34:5, 6; Lik 24:3-6; Zid 9.