Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT SET

I ti “kontinyen grandi avek Zeova”

I ti “kontinyen grandi avek Zeova”

1, 2. Ki sityasyon pep Izrael ti ladan ler Samyel pe koz avek zot e akoz i ti bezwen motiv zot pour repantir?

SAMYEL in servi konman en profet ek ziz pour plizyer dizenn lannen. I pe get dan figir son pep. Sa nasyon in rasanble Gilgal zis parey sa zonm fidel in demann zot. I ver Me ouswa Zen dapre nou kalandriye e i en letan byen sek. Bann plantasyon dan sa rezyon i kouler lor akoz dible in pare pour ganny rekolte. En sel kou, lafoul i reste trankil. Ki mannyer Samyel pou tous zot leker?

2 Sa pep pa pe konpran ki degre serye zot sityasyon i serye. Zot pe ensiste pour annan en lerwa imen ki pou diriz lo zot. Zot pa pe konpran ki zot pe demontre en gran mank respe pour Zeova, zot Bondye e pour son profet. Anfet, zot pe rezet Zeova konman zot Lerwa! Ki mannyer Samyel pou ed zot repantir?

Lanfans Samyel i montre nou bokou konsernan lafwa dan Zeova malgre move lenfliyans otour nou

3, 4. (a) Akoz Samyel ti koz lo son lanfans? (b) Akoz legzanp Samyel i itil pour nou ozordi?

3 Samyel i dir sa lafoul: “Mon’n vye e mon seve in blan.” Son seve blan i azout plis pwa avek sa ki i pe al dir. Apre sa i dir: “Depi mon zenes mon pe mars devan ou ziska ozordi.” (1 Sam. 11:14, 15; 12:2) Menm si Samyel in vye, i pa’n oubliy son zenes. I ankor rapel sa lepok. Desizyon ki i ti’n fer sa letan anmezir i ti pe grandi i’n ed li pour annan lafwa ek devosyon pour Zeova, son Bondye.

4 Samyel ti bezwen devlop e gard son lafwa, menm si laplipar ditan, i ti antoure avek bann dimoun ki ti mank lafwa e ki  ti enfidel. Ozordi osi, i en defi pour devlop lafwa akoz nou pe viv dan en lemonn ki koronpi e ki napa lafwa. (Lir Lik 18:8.) Annou vwar ki nou kapab aprann avek legzanp Samyel depi ki i ti ankor ptipti anmezir i ti grandi.

“Kan i ti ankor en pti garson, Samyel ti servi devan Zeova”

5, 6. Dan ki fason lanfans Samyel pa ti parey pour lezot zanfan, me akoz son paran ti asire ki Samyel ti pou ganny byen pran swen avek?

5 Lanfans Samyel pa ti parey pour tou lezot zanfan. En pti pe letan apre ki i ti’n ganny sevre, petet a laz trwa-z-an ouswa en pti pe plis, i ti konmans servi dan tabernak Zeova, Silo, ki ti plis ki 30 kilomet avek son lakour Rama. Son paran, Elkana ek Ana, ti anvoy zot garson pour al fer en servis spesyal pour Zeova e tou dilon son lavi i ti viv konman en Nazireen. * Eski sa ti vedir ki Samyel ti’n ganny abandonnen e ki son paran pa ti kontan li?

6 Sa pa ti ditou le ka! Zot ti konnen ki zot garson ti pou ganny pran byen swen avek laba Silo. Gran Pret Eli ti sirman sirvey li parski Samyel ti travay tre pros avek li. I ti osi annan bann madanm ki ti fer louvraz laba, probableman dan en fason byen organize.​—Egz. 38:8; Ziz 11:34-40.

7, 8. (a) Ki mannyer paran Samyel ti ankouraz li lannen apre lannen? (b) Ki bann paran ozordi i kapab aprann avek paran Samyel?

7 De plis, Ana ek Elkana pa ti zanmen oubliy zot garson byenneme, ki son nesans ti larepons zot lapriyer. Ana ti’n demann Bondye en garson e i ti promet pour donn li pour fer en servis sakre tou dilon son lavi. A sak fwa ki Ana ti al vizit Samyel tou le-z-an, i ti anmenn en nouvo lenz san lanmans pour li servi kot tabernak. Sirman, sa pti garson ti kontan sa bann vizit, lankourazman ek gidans son paran anmezir ki zot ti ed li konpran ki i ti en gran privilez pour li servi Zeova dan sa landrwa spesyal.

8 Bann paran denozour i kapab aprann bokou avek Ana ek Elkana. Souvan, paran i tant pour ankouraz zot zanfan pour tay deryer keksoz materyel olye pourswiv bann lobzektif spirityel. Me, paran Samyel ti met bann keksoz spirityel premye e sa ti annan en bon lefe lo sa kalite dimoun ki i ti vini pli tar.​Lir  Proverb 22:6.

9, 10. (a) Dekrir tabernak ek santiman Samyel konsernan sa landrwa sakre. (Vwar osi not anba lo paz.) (b) Ki responsabilite petet Samyel ti annan e ki mannyer ou krwar bann zenn dan nou letan i kapab imit son legzanp?

 9 Nou kapab imazin sa garson anmezir i pe grandi e pe eksplor bann pti montanny otour Silo. Anler lo montanny, i pe get lavil ek sa gran vale devan li, son leker i sirman ranpli avek lazwa ek lafyerte kan i vwar tabernak Zeova. Tabernak ti vreman sakre. * I ti’n ganny konstri apepre 400 an pli boner anba gidans Moiz li menm, i ti sa sel landrwa dan lemonn kot bann dimoun ti kapab vin ador Zeova.

10 Samyel ti kontan tabernak an grandisan. Dan en resi ki i ti ekri, nou lir: “Kan i ti ankor en pti garson, Samyel ti pe servi devan Zeova e i ti met en efod linenn.” (1 Sam. 2:18) Sa lenz senp san lanmans i montre ki Samyel ti pe ed bann pret kot tabernak. Menm si i pa ti sorti dan en fanmir pret, Samyel ti annan bann responsabilite parey ouver baro lakour tabernak dan bomaten e ed Eli ki ti aze sa letan. Me, menm si i ti kontan sa privilez, avek letan, son pti leker inosan ti konmans trouble. I ti annan en keksoz ki ti pe mars mal kot lakaz Zeova.

I ti reste pir malgre move kondwit lezot

11, 12. (a) Ki Ofni ek Fineas pa ti reisi fer? (b) Ki move konportman ek koripsyon Ofni ek Fineas ti pe fer kot tabernak? (Vwar osi not anba lo paz.)

11 Byen zenn, Samyel ti temwanny bann move aksyon ek koripsyon. Eli ti annan de garson, zot ti apel Ofni ek Fineas. Liv Samyel i dir: “Bann garson Eli ti bann bon nanryen, zot pa ti rekonnet Zeova.” (1 Sam. 2:12) Sa de pwen dan sa verse i mars ansanm. Ofni ek Fineas ti bann “bon nanryen,” ki literalman vedir, “bann garson sa enn ki napa valer” akoz zot ti napa respe pour Zeova. Zot ti konpletman inyor standar drwat Zeova e sa ki i ti ekspekte avek zot e sa ti fer zot fer lezot pese ankor.

12 Lalwa Bondye ti eksplik klerman rol bann pret e lafason ki zot ti devret ofer sakrifis kot tabernak. I ti annan bon rezon pour sa. Akoz sa bann sakrifis ti pe reprezant  provizyon ki Zeova ti’n fer pour pardonn pese pour ki bann dimoun ti pou kapab pir dan son lizye e pour ki zot ganny son benediksyon ek gidans. Me, Ofni ek Fineas ti enfliyans lezot pret pour mank respe pour bann lofrann ki ti ganny ofer. *

13, 14. (a) Ki mannyer bann dimoun senser ti ganny afekte par bann move kondwit kot tabernak? (b) Dan ki fason Eli pa ti reisi konman en papa e osi gran pret?

13 Zis mazin Samyel, ki ti zenn sa letan, lizye gran ouver ler sa bann move pratik ti pe kontinyen ganny fer, san okenn pinisyon. Konbyen dimoun i ti vwar, enkli bann pov, dimoun ordiner, bann ki ganny martirize pe apros tabernak avek lespwar pour ganny rekonfor ek lafors spirityel, zis pour zot ganny dezapwente, imilye e ofanse? Ki mannyer i ti santi kan i ti aprann ki Ofni ek Fineas ti osi mank respe pour bann lalwa Zeova lo moralite seksyel akoz zot ti annan relasyon seksyel avek serten madanm ki ti pe servi laba kot tabernak? (1 Sam. 2:22) Petet i ti krwar ki to ou tar Eli ti pou fer kek keksoz.

Sirman Samyel ti trouble par move aksyon bann garson Eli

14 Eli ti dan sa pli bon pozisyon pour adres sa problenm ki ti pe agrave. Konman gran pret, i ti responsab pour sa ki ti pe pase kot tabernak. Konman en papa, i ti annan sa lobligasyon pour koriz son bann garson. Apre tou, zot ti pe fer soufer zot lekor ensi ki lezot dan sa pei. Me, Eli pa ti reisi dan tou le de domenn, konman en papa e osi gran pret. I ti senpleman koz avek son de garson alalezer. (Lir 1 Samyel 2:23-25.) Me son bann garson ti bezwen en pli gro disiplin ki sa, akoz zot ti pe fer bann pratik ki ti merit lanmor!

15. Ki mesaz Zeova ti anvoy Eli e ki mannyer fanmir Eli ti reazir?

15 Sityasyon ti’n telman grav ki Zeova ti anvoy en profet, ki nou pa konn son non, kot Eli pour anons en mesaz zizman. Zeova ti dir Eli: “Ou kontinyen onor ou bann garson plis ki mwan.” Dan sa fason, Bondye ti pe predir ki bann garson Eli ti pou mor menm zour e ki fanmir Eli ti pou soufer en kantite, menm perdi zot privilez konman bann pret. Eski sa lavertisman ti anmenn en sanzman dan sa fanmir? Sa resi pa koz lo okenn sanzman ki zot ti fer.​—1 Sam. 2:27–3:1.

16. (a) Ki nou konnen konsernan progre Samyel? (b) Eski sa bann rapor i rekonfortan pour ou? Eksplike.

 16 Ki lefe sa move kondwit lezot ti annan lo Samyel? Tanzantan, dan sa resi, nou trouv en pti lespwar, bann bon nouvel konsernan progre Samyel. Rapel ki dan 1 Samyel 2:18 nou ti lir ki ler Samyel ti ankor en pti garson, i ti pe fidelman “servi devan Zeova.” Menm kan i ti ankor ptipti, Samyel ti met Zeova premye dan son lavi. Dan verse 21 dan sa menm sapit, nou lir en keksoz pli rekonfortan ankor: “Samyel, sa pti garson ti kontinyen grandi avek Zeova.” Anmezir i ti grandi, son relasyon avek son Papa dan lesyel ti vin pli for. Sa kalite relasyon pros avek Zeova i sa pli bon proteksyon kont okenn move lenfliyans.

17, 18. (a) Ki mannyer bann zenn Kretyen i kapab imit legzanp Samyel ler zot fer fas avek move kondwit lezot? (b) Kwa ki montre ki Samyel ti swazir sa bon semen?

17 I ti’n kapab fasil pour Samyel mazinen ki si gran pret ek son de garson ti kapab fer pese, li osi i ti’n kapab fer sa ki i oule. Me move aksyon lezot, enkli bann ki annan lotorite pa devret zanmen en leskiz pour nou fer pese. Dan nou letan, en kantite zenn Kretyen pe swiv legzanp Samyel e pe kontinyen “grandi avek Zeova,” menm si serten otour zot pa pe kit en bon legzanp.

18 Ki ti arive lefet ki Samyel ti swazir pour obei Zeova? Nou lir: “Anmezir Samyel sa pti garson ti pe deplizanpli grandi, Zeova e osi bann zonm ti kontan li.” (1 Sam. 2:26) Alor, bann ki zot lopinyon ti enportan devan Bondye ti kontan Samyel. Zeova li menm ti kontan sa pti garson pour son fidelite. Sirman, Samyel ti  konnen ki son Bondye ti pou pran aksyon kont bann move keksoz ki ti pe arive Silo, me i ti pe zis demande kan sa ti pou arive. En zour swar, sa kestyon ti ganny reponn.

“Koze, akoz ou serviter pe ekoute”

19, 20. (a) Dekrir sa ki ti arive avek Samyel en zour swar kot tabernak. (b) Ki mannyer Samyel ti konpran kote sa mesaz ti sorti e ki mannyer i ti tret Eli?

19 I ti pros granmaten, me i ti ankor fernwanr, lalanp kot tabernak ti ankor pe klere. Eli ti byen aze e i pa ti tro vwar kler. Dan sa silans, Samyel ti tann en lavwa pe kriy son non. I ti krwar Eli ki ti pe kriy li. Alor, Samyel ti leve e “tay” kot li. Eski ou kapab imazin sa garson dan ou lespri, kot i pe depese nipye pour gete ki Eli ti bezwen? I tousan pour vwar ki Samyel ti tret Eli avek respe ek labonte. Malgre tou son pese, Eli ti ankor gran pret Zeova.​—1 Sam. 3:2-5.

20 Samyel ti lev Eli an dizan: “La mon la, ou’n kriy mwan.” Me Eli ti dir ki i pa ti’n kriy li e i ti anvoy sa pti garson dormi. Menm zafer ti ariv ankor de fwa. Finalman, Eli ti realize ki ti pe pase. I ti’n vin rar pour Zeova donn en vizyon ouswa en mesaz profetik avek son pep e i pa difisil pour konpran akoz. Me, Eli ti konnen ki Zeova ti pe rekonmans koz avek son pep, me safwasi atraver sa pti garson! Eli ti dir Samyel retourn dan son plas e i ti dir li ki mannyer i ti pou reponn. Samyel ti obei. En pti pe letan pli tar, sa lavwa ti kriye: “Samyel, Samyel!” Sa pti garson ti reponn: “Koze, akoz ou serviter pe ekoute.”​—1 Sam. 3:1, 5-10.

21. Ki mannyer nou kapab ekout Zeova ozordi e akoz i vo lapenn fer li?

21 Alafendefen, Zeova ti annan en serviter Silo ki ti pe ekout li. Sanmenm ki Samyel ti fer tou son lavi. Eski ou koumsa ou? Nou pa ekspekte tann en kek lavwa dan milye lannwit ki pou koz avek nou. Ozordi, dan en sans, Bondye pe touzour koz avek nou. I fer sa atraver son Parol konplet, Labib. Pli nou ekout Bondye e pran a ker sa ki nou aprann, pli nou lafwa pou agrandi. Koumsa ki Samyel ti fer.

Malgre i ti per, Samyel ti fidelman pas mesaz zizman Zeova avek Eli

22, 23. (a) Ki mannyer sa mesaz ki Samyel ti per pour delivre o konmansman ti vin vre? (b) Dan ki fason Samyel ti kontinyen annan en bon repitasyon?

22 Sa zour swar ti en moman enportan dan lavi Samyel, akoz sa letan, i ti konmans konn Zeova dan en fason spesyal, i ti vin profet e portparol Bondye. O konmansman, sa garson ti per pour pas mesaz Zeova avek Eli, akoz sa ti dernyen lavertisman ki ti pe ganny profetize lo sa fanmir e i ti pros pour ganny akonplir. Me, Samyel ti pran kouraz e Eli ti aksepte zizman Bondye avek limilite. Pa bokou letan apre, tou sa ki Zeova ti’n dir ti ganny  akonplir. Izrael ti lager avek bann Filisten, Ofni ek Fineas tou le de ti mor menm zour e Eli osi ti mor ler i ti tande ki Lars sakre Zeova ti’n ganny pran.​—1 Sam. 3:10-18; 4:1-18.

23 Par kont, Samyel ti kontinyen annan en bon repitasyon konman en profet fidel. Sa resi i dir: “Zeova li menm ti avek li” e sa i montre ki Zeova ti akonpli tou sa ki i ti’n profetize atraver Samyel.​—Lir 1 Samyel 3:19.

“Samyel ti kriy Zeova”

24. Avek letan, ki desizyon bann Izraelit ti fer e akoz sa ti en pese grav?

24 Eski bann Izraelit ti swiv gidans Samyel e vin en pep fidel e spirityel? Non. Avek letan, zot ti deside ki zot pa ti oule ki en senp profet i ziz zot. Zot ti anvi vin parey lezot nasyon e annan en lerwa imen pour diriz zot. Zeova ti aksepte e Samyel ti fer zot konnen. Me, i ti bezwen fer zot konn gravite zot pese. Zot pa ti pe rezet zis en senp zonm, me Zeova li menm! Alor, i ti donn lord lepep pour rasanble Gilgal.

Samyel ti priy avek lafwa e Zeova ti anvoy en tanpet

25, 26. Ki mannyer Samyel ti ed son pep konpran gravite zot pese kont Zeova Gilgal?

25 Annou rezwenn Samyel pandan sa moman difisil ler i ti pe adres bann Izraelit Gilgal. Laba, Samyel ki ti byen aze ti rapel bann Izraelit son repitasyon konman en serviter fidel. Apre sa, nou lir: “Samyel ti kriy Zeova.” I ti demann Zeova pour anvoy en tanpet.​—1 Sam. 12:17, 18.

26 En tanpet? Dan letan sek? Zanmen en keksoz parey in deza arive! Si sa pep ti dan dout ouswa pa ti tro sir, i pa ti mank lontan pour zot reste ebete. En sel kou letan ti anmase. Divan ti konmans soufle for dan plantasyon dible. I ti annan gro tapaz loraz. Lapli ti konmans tonbe. Ki mannyer lepep ti reazir? “Lepep ti dan en gran lafreyer akoz Zeova ek Samyel.” Alafendefen, zot ti realize ki kantite grav zot pese ti ete.​—1 Sam. 12:18, 19.

27. Ki mannyer Zeova i santi anver sa bann ki imit lafwa Samyel?

27 Pa Samyel me son Bondye, Zeova, ki ti nobou tous zot leker rebel. Depi son zenes, ziska son vye zour, Samyel ti annan lafwa dan Bondye. Zeova ti rekonpans li pour sa. Ziska ozordi, Zeova pa’n sanze. I ankor pe kontinyen siport sa bann ki imit lafwa Samyel.

^ par. 5 Bann Nazireen ti fer en ve kot zot ti napa drwa bwar okenn lalkol e koup zot seve. Serten ti fer sa ve zis pour en serten letan, me detrwa zot parey Sanmson, Samyel ek Zan Batis, zot ti viv konman en Nazireen zot lavi antye.

^ par. 9 Sanktyer ti dan laform rektang, i ti en gran latant lo en striktir dibwa. Me, i ti’n ganny fer avek bann pli bon materyo parey lapo fok, bann zoli latwal ki ti’n ganny brode e bann dibwa ser ki ti’n ganny kouver avek larzan ek lor. Sanktyer ti dan milye en lakour rektang ki ti enkli en gran lotel pour fer sakrifis. Avek letan, lezot gran lasanm ti ganny konstri dan bann kote tabernak pour bann pret servi. I paret ki Samyel ti dormi dan enn sa bann lasanm.

^ par. 12 Sa resi i koz lo de legzanp mank respe. Premyerman, Lalwa ti spesifye ki bout dan en sakrifis ki bann pret ti annan drwa manze. (Det. 18:3) Me, kot tabernak, sa bann move pret ti fer tou le kontrer. Zot ti fer zot asistan pik avek fourset nenport bout lavyann dan resipyan kot lavyann ti pe kwi, e pran nenport bout ki ti monte! Dezyenmman, kan lepep ti anmenn zot sakrifis pour ofer kot lotel, sa bann move pret ti fer en asistan fors sa dimoun pour donn zot lavyann kri, menm avan ki lagres sa sakrifis ti ganny ofer avek Zeova.​—Lev. 3:3-5; 1 Sam. 2:13-17.