Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon paran i kapab annan konfyans dan mwan?

Ki mannyer mon paran i kapab annan konfyans dan mwan?

 Ki ou devret konnen?

Ou bezwen montre ou paran ki zot kapab annan konfyans dan ou. Obei bann lareg ou paran i parey pey en det. Si ou pey ou det kan fodre, ou pou annan plis sans pour ganny prete larzan ankor. Pareyman, si ou obei ou paran, ou paran pou donn ou plis laliberte. Me de lot kote, si ou pa obei ou paran, pa vwar li drol si ou pa ganny plis laliberte.

I pran letan pour ki ou paran i kapab annan konfyans dan ou. Ou bezwen montre ou paran ki ou en dimoun responsab pour ki zot donn ou plis laliberte.

VRE ZISTWAR: “Ler mon ti en adolesan, mon ti konn egzakteman sa ki mon paran ti ekspekte avek mwan. Alor mon ti fer krwar ki mon ti pe obei zot menm si mon ti pe fer sa ki mwan mon ti anvi an sekre. Sa ti fer li difisil pour mon paran annan konfyans dan mwan. Avek letan, mon ti realize ki napa en lot fason fer. Pour ou paran annan konfyans dan ou, napa swa, ou bezwen diny konfyans. Sa i sel fason pour zot donn ou plis laliberte.”​—Craig.

 Ki ou kapab fer?

Koz laverite menm si i difisil. Tou dimoun i fer fot. Me si ou koz manti pour kasyet ou fot oubyen pa dir tou laverite, sa pou fer ou paran perdi tou konfyans ki zot ti annan dan ou. De lot kote, ler ou montre ki ou toultan onnet, ou paran pou remarke ki ou ase matir pour admet ou bann fot e sa pou fer zot annan konfyans dan ou.

“Pa toultan ki ou paran pou perdi konfyans dan ou si ou fer fot, me zot pou definitivman nepli annan konfyans dan ou si ou esey kasyet ou bann fot.”​—Anna.

Labib i dir: “Nou anvi konport nou onnetman dan tou keksoz.”​—Ebre 13:18.

  • Mazin sa: Ler ou paran i demande kote ou pe ale e ki ou pe al fer, eski ou dir zot tou laverite? Ouswa ler ou paran i demann ou kote ou sorti oubyen ki ou ti pe fer, ou swazir pour pa donn zot serten detay ki ou pa anvi zot konnen?

Montre ou responsab. Obei tou lareg kot lakour. Pa tarde pour ou fer bann louvraz kot lakour. Ariv aler. Pran ou responsabilite pour fer ou homework. Si ou’n ganny demande pour retourn kot lakour en serten ler, fer sir ki ou fer li.

“Si ou paran i les ou al marse avek ou bann dalon e i demann ou pour retourn avan 9 er diswar, pa ariv kot lakaz 10 er edmi e ekspekte ki zot pou les ou al avek ou bann zanmi laprosenn fwa!”​—Ryan.

Labib i dir: “Sakenn i devret desarz son prop responsabilite.”​—Galat 6:5.

  • Mazin sa: Eski ou toultan aler, fini ou travay kot lakour e obei lareg ou paran, menm bann ki ou pa kontan?

Annan pasyans. Si ou paran in perdi konfyans dan ou, i pou pran letan avan ki zot kapab annan konfyans dan ou ankor. Ou devret pare pour espere.

“Mon ti santi mwan fristre ler mon paran pa ti oule donn mwan plis responsabilite ler mon ti vin pli gran. Mon pa ti realize ki vin pli gran pa ti neseserman vedir vin pli matir. Mon ti demann mon paran pour donn mwan en sans pour prouve ki mon’n sanze. I ti pran en pe letan, me i ti marse. Mon ti aprann ki pa laz ki determinen si en dimoun pou annan konfyans dan ou, se plito ou bann aksyon.”​—Rachel.

Labib i dir: “Kontinyen fer sir ki kalite dimoun [ou] ete.”​—2 Korentyen 13:5.

  • Mazin sa: Ki serten keksoz ki ou kapab fer pour ki ou paran i kapab ‘asire ki kalite dimoun ou ete’ e pour ki zot kapab annan (oubyen reganny) konfyans dan ou?

NIDE: Met en lobzektif pour ariv aler, fini tou ou travay kot lakour, retourn kot lakour sa ler ki ou’n ganny demande oubyen fer lezot keksoz ki ou paran in demande. Fer ou paran konnen sa ki ou’n deside pour fer e demann zot kwa ki zot ekspekte ou fer pour ki zot kapab annan konfyans dan ou. Apre sa, fer bokou zefor pour fer sa ki Labib i dir: “Debaras zot avek sa vye personnalite ki annakor avek zot vye fason viv.” (Efezyen 4:22) Avek letan, ou paran pou remark ou progre!