Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Eski mon devret aret lekol?

Eski mon devret aret lekol?

“Mon fatige al lekol!” Si ou santi koumsa petet sa i kapab fer ou anvi aret lekol. Me sa lartik pou donn ou bann bon rezon pou kontinyen al lekol

 Akoz serten i aret lekol?

Rezon akoz souvan serten i aret lekol:

 • Zot ganny difikilte pour aprann. ‘Mon bann pwen i konmans desann deplizanpli.’

 • Zot pa enterese. ‘Mon pa vwar okenn lenportans dan sa ki mon pe aprann.’

 • Problenm larzan. ‘Mon bezwen al travay pour ganny en pti larzan pour ed lafanmir.’

 Mazin konsekans

Labib i dir: “En dimoun pridan i gete kote i met son lipye.” (Proverb 14:15) Leson? Si ou pe mazin kit lekol, mazin bann konsekans ki vin avek.

Demann ou lekor:

 • ‘Si mon aret lekol eski i pou fasil pour ganny louvraz a lavenir?

  Mazinen ki ou anvi ganny en travay e pran swen avek ou fanmir en zour. Me ki mannyer ou pou kapab fer sa si laplipar landrwa travay i demann ou omwen pour annan sertifika dan en domenn me ou pa’n fini lekol?”​—Julia.

 • ‘Si mon aret lekol, eski sa pou ed mwan fer fas ek difikilte pli tar dan lavi?’

  “Lekol i prepar ou pou lavi demen. A lavenir dimoun ki ou zwenn, tantasyon ki ou gannyen e travay ki ou gannyen pour parey sa ki ou gannyen kot lekol.”​—Daniel.

 • ‘Si mon aret lekol, eski sa pou fer mon perdi serten skill ki mon pou bezwen dan lemonn travay?’

  I paret pa fer sans al lekol ozordi me ler ou ganny 23 an e pe sey kont ou pti larzan, ou pou dir dan ou menm, granmersi mon ti bon lo math lekol.’”​—Anna.

 En pli bon keksoz pour fer

 • Rod led. Labib i dir: “Bokou konseye i asir laviktwar.” (Proverb 11:14) Si ou bann pwen i konmans desann, koz avek ou paran lo la, en ansenyan, en counselor oubyen en lot adilt ki ou annan konfyans ladan ki pou donn ou bann bon nide lo ki mannyer pour amelyore.

  Koz avek ou ansenyan si ou pe ganny difikilte, par ler ou kapab konmans mazinen ansenyan ki sa problenm me par ler zis par demann led sa i kapab ede.”​—Edward.

 • Analiz byen. Labib i dir: “Plito lafen en keksoz ki son konmansman.” (Eklezyast 7:8) Ler ou fini lekol ou pou ganny bann kalite ek skill ki pour ed ou tou dilon ou lavi.

  “Petet konman en adilt ou pa pou bezwen ekrir en essay oubyen etidye pour prepar legzanmen, me fason ki ou kontrol ou stres kot lekol, sa pou prepar ou pour bann difikilte ki ou pou gannyen apre ki ou fini lekol.”​—Vera.

  Aret lekol i parey ler ou pe debarke lo en bato avan i ariv lasose, ou pou kapab dir dan ou menm apre gran mersi mon espere mon pann debark lo kanmal.

 • Get byen bann opsyon ki ou annan. Labib i dir: “Sa enn ki azir an vites pour konn lapovrete.” (Proverb 21:5) Pa zis deside kit lekol en sel kou e mazinen ki ou napa swa. Ou kapab fini ou ledikasyon par fer online schooling oubyen homeschool program.

  “Lekol i fer ou aprann travay dir, rezourd problenm e korpere avek lezot. Sa pou benefisye ou tou ou lavi. Alor i vo lapenn fini lekol.”​—Benjamin.

A lafen dizour: Si ou fini lekol, sa pou met ou pare pour bann responsabilite ki ou pou gannyen konman en adilt