Skip to content

Bann skil

Aprann konsernan lenportans bann skil ek bann kalite ki ou bezwen devlope pour vin en adilt responsab.

Kontrol son santiman

Lazwa dan plas sagrinasyon

Ki ou kapab fer si ou santi ou vreman tris?

Ki mannyer mon kapab aret mazin dan en fason negatif?

Ou kapab aprann pour vwar keksoz dan en fason pozitif par swiv sa bann konsey.

Ki mannyer mon kapab reziste tantasyon?

Annou vwar trwa keksoz ki kapab ed nou pour rezet bann move dezir.

Letan ek larzan

Ki mannyer mon kapab servi byen mon letan?

Senk konsey ki kapab ed ou servi byen ou letan presye.

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Kwa ki fer sa? Eski sa i kapab arive avek ou? Si wi, ki ou kapab fer?

Ki mannyer pour servi byen ou larzan

Byen servi ou larzan la konmela pour ki sa larzan pou kapab ed ou pli tar!

Devlopman personnel

Ki mannyer mon devret vwar en kritik pozitif?

Serten dimoun i parey lerb sansib. Zot sitan sansib ki zot ankoler ler lezot i fer en pti remark. Eski ou koumsa ou?

Ki kantite rezilyans mon annan?

Vi ki tou dimoun i pas dan problenm, i enportan pour ou devlop rezilyans, ki swa ou problenm i pti pti oubyen gro.

Ki mannyer mon kapab aprann konsantre?

Vwar trwa sityasyon kot teknolozi i kapab fer ou dekonsantre, e ki ou kapab fer pour amelyor ou konsantrasyon.

Eski mon pare pour kit lakour?

Ki bann kestyon ou devret reponn avan ki ou fer en desizyon enportan koumsa?

Mon lavi sosyal

Ki mannyer mon kapab aret timid?

Pa bezwen les sa loportinite pour devlop en bon lanmitye e annan en zoli leksperyans pase.

Ki mon devret fer si lezot pa aksepte mwan?

Kwa ki pli enportan? Ganny aksepte par lezot oubyen reste sa ki mon vreman ete?

Akoz mon toultan dir sa ki mon pa devret?

Ki konsey ki kapab ed ou avan ou koze?

Akoz mon devret demann leskiz?

Annou vwar trwa rezon pour demann leskiz menm si ou santi ki ou ti annan rezon.

Ki mon kapab fer si mon zanmi i bles mwan?

Ou devret konnen ki napa okenn relasyon ant dimoun ki napa problenm. Me ki ou kapab fer si ou zanmi i dir oubyen fer en keksoz ki bles ou?

Ki mon kapab fer ler mon ganny bouli?

Petet ou pa kapab sanz en bouli me ou kapab sanz ou fason reazir.

Bat en bouli san servi koudpwen

Aprann akoz dimoun i kapab bouli ou e ki ou kapab dir oubyen fer ler i arive.