Skip to content

Pwente

Ou vwar bann koup anmoure partou kote. Eski ou pare pour pwente? Si wi, ki mannyer ou kapab evit bann pyez e fer bann bon desizyon pour kapab annan en lavi maryaz ere?

Ler ou pe pwente

Eski i vre lanmour?

Aprann ki savedir dakor avek en dimoun ek vre lanmour.

Ki Labib i dir lo de dimoun ki viv ansanm san marye?

Bondye i donn nou lenstriksyon lo ki mannyer nou lavi fanmir i kapab ere e son bann standar i touzour benefisye sa bann ki swiv zot.

Kisisa vre lanmour?

Gete dan sa film ki mannyer bann prensip ki dan Labib i kapab ed bann Kretyen pour rod en bon konzwen e pour demontre vre lanmour ler zot in fini marye.