Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab aret timid?

Ki mannyer mon kapab aret timid?

Move nouvel: Timidite i kapab anpes ou devlop bann bon lanmitye avek lezot e eksperyans nouvo keksoz.

Bon nouvel: I pa toultan en move keksoz si ou en dimoun timid. I kapab ed ou pour reflesir avan ou koze e ed ou devlop sa bon abilite pour obzerve e ekoute.

En pli bon nouvel ankor: En dimoun ki timid pa forseman reste timid tou son lavi. Ou kapab kontrol son bann lefe negativ. Sa lartik pou montre ou ki mannyer.

 Idantifye kwa ki fer ou per

Timidite i kapab fer ou per menm si zis ou pe mazin pour koz avek en dimoun an personn. Sa kalite lafreyer i kapab fer ou santi ou izole, konmsi ou ti dan en lasanm ki fer nwanr. Sa i kapab fer per. Me ler ou arive idantifye kwa ki fer ou per, ou pou kapab realize ki ou pa bezwen per. Annou vwar trwa legzanp.

 • Lafreyer #1: “Mon pa konnen lo kwa pour koze.”

  Laverite: Dimoun i rapel plis lafason ki ou’n fer zot santi olye sa ki ou’n dir. Ou kapab sirmont ou lafreyer par aprann pour ekoute e devlop en lentere senser dan sa ki lezot i annan pour dir.

  Pour reflesir lo la: Ki kalite zanmi ou ti pou prefere, en dimoun ki koze zanmen fini oubyen en dimoun ki ou santi pe port latansyon ler ou koze?

 • Lafreyer #2: “Dimoun pou panse ki mon napa nanryen enteresan pour partaze.”

  Laverite: Dimoun pou annan en lopinyon lo ou, ki swa ou timid oubyen non. Ou kapab kontrol ou lafreyer e ed dimoun annan en pli bon lopinyon lo ou, si ou donn zot sans pour konn ou pli byen.

  Pour reflesir lo la: Si ou santi ki tou dimoun pe ziz ou dan en move fason, eski i annan en posibilite ki ou osi ou pe ziz zot par krwar ki zot pe mazin zis keksoz negatif lo ou?

 • Lafreyer #3: “Mon pou anbarase si mon dir en keksoz ki mal.”

  Laverite: Parfwa sa i ariv avek nou tou me kantmenm sa ou kapab annan kontrol lo ou lafreyer. Ler ou dir en keksoz ki bet, pran li konman en loportinite pour montre ki ou pa en dimoun ki pran tou keksoz serye.

  Pour reflesir lo la: Pa ou kontan pas letan avek dimoun ki aksepte ki i pa parfe?

Eski ou ti konnen? Serten dimoun i krwar ki zot pa timid akoz souvan zot fer konversasyon atraver mesaz. Me i pli fasil pour form bann vre lanmitye ler ou fer en konversasyon avek dimoun fas a fas. Sherry Turkle, en psikolog e eksper dan teknolozi ti ekri sa: “I ler nou vwar figir kanmarad e tann lavwa kanmarad ki nou kapab fer bann vre konversasyon.” *

Enn fwa ki ou kapab kontrol ou bann lafreyer, ou pou vwar ki i pa sitan fer per pour koz avek en dimoun fas a fas.

 Deside ki mannyer ou pou azir

 • Pa bezwen fer konparezon. Ou pa bezwen vin en dimoun ki fasilman koz lo son santiman. Me, ou kapab fer li ou lobzektif pour kontrol ou timidite pour ou kapab devlop bann bon lanmitye e annan nouvo leksperyans.

  “Ou pa bezwen fer bann gran gran konversasyon e ou pa bezwen vin sa enn ki pe ganny tou latansyon. Zis entrodwi ou lekor avek en nouvo dimoun oubyen demann li bann kestyon senp.”​—Alicia.

  Prensip Labib: “Sakenn i devret egzamin son prop aksyon e apre sa, i pou kontan akoz sa ki li menm in fer e pa akoz i pe konpar li avek en lot dimoun.”​—Galat 6:4.

 • Obzerv byen. Get byen ki mannyer bann dimoun ki alez avek lezot i fer konversasyon. Kwa ki zot fer ki marse? Kwa ki pa sitan mars byen? Ki bann bon keksoz zot fer ki ou kapab imite?

  “Obzerv e aprann avek bann dimoun ki fer zanmi fasilman. Gete ki mannyer zot azir e ki zot dir avek en dimoun ler zot fek zwenn li pour premye fwa.”​—Aaron.

  Prensip Labib: “Feray i fit feray, en dimoun i egey vizaz son prosen.”​—Proverb 27:17.

 • Demann kestyon. Normalman dimoun i kontan dir ki zot panse. Alor en bon fason pour konmans en konversasyon se par demann sa dimoun ki i panse. Osi i pa met bokou latansyon lo ou.

  “Ou pou santi ou mwen strese si ou prepar davans. Ou menm kapab mazin lo detrwa size oubyen kestyon avan ou al en rankont, ki fer ki ler ou zwenn en nouvo dimoun ou pa pou tro enkyet.”​—Alana.

  Prensip Labib: “Pa rod zis zot prop lentere, me lentere lezot osi.”​—Filipyen 2:4.

^ par. 14 Sorti dan liv Reclaiming Conversation.