Skip to content

Al lo konteni

 KESTYON 1

Ki mon vreman ete?

Ki mon vreman ete?

AKOZ I ENPORTAN

Ler ou konnen ki ou ete e kwa ki enportan pour ou, ou pou kapab fer bann bon desizyon ler ou anba presyon.

KI OU TI POU FER?

Imazin sa senaryo: Apenn dis minit depi ki Karen i dan en parti, ler son zanmi i vin dir li:

“Ki ou pe fer la ou tousel?”

Karen i vwar son zanmi Jessica avek de sopin labyer dan son lanmen. Jessica i donn li en labyer e dir, “Ou pa tro zenn pour anmiz en ptigin, non?”

Karen i anvi dir non, me Jessica i son bon zanmi e i pa oule ki Jessica i krwar i boring. Apre tou, Jessica i en bon fiy e si li i pe bwar, kekfwa i pa tro mal. Karen i dir dan li menm, ‘I zis en labyer, i pa konmsi mon pe servi drog.’

Si ou ti dan plas Karen, ki ou ti pou fer?

ARETE E REFLESIR!

Pour fer en bon desizyon dan en sityasyon koumsa, ou bezwen konnen ki kalite dimoun ou ete. Sa i vedir arive konnen sa ki enportan pour ou, sa ki ou krwar ladan e bann valer ki ou annan. Ler ou konn sa, ou pou kapab kontrol ou lavi dan plas les lezot fer li pour ou.1 Korentyen 9:26, 27.

Ki mannyer ou kapab devlop sa kouraz pour pa les lezot kontrol ou lavi? Silvouple reponn sa kat kestyon ki swiv.

 1 KI MON PWEN FOR?

Ler ou konn ou bann abilite ek bon kalite, ou pou annan plis konfidans dan ou lekor.

LEGZANP DAN LABIB: Zapot Pol ti ekri: “Menm si mon pa koz sitan byen, mon annan en bon konnesans.” (2 Korentyen 11:6, NW) Vi ki Pol ti konpran byen Labib, i ti kapab defann son krwayans ler lezot ti kestyonn li. I pa ti les zot bann remark negatif fer li perdi konfidans dan son lekor.2 Korentyen 10:10; 11:5.

ANALIZ OU LEKOR. Ekri en talan oubyen abilite ki ou annan.

Aprezan dekrir en bon kalite ki ou annan. (Par egzanp, eski ou en dimoun ki kontan lezot? ki kontan donnen? kontan ede? ki touzour aler?)

2 KI MON PWEN FEB?

Zis parey en lasenn i toultan kas dan menm landrwa, si ou les ou bann pwen feb kontrol ou lavi ou pou fasilman perdi ou bann valer e sa ki ou krwar ladan.

LEGZANP DAN LABIB: Pol ti konn son pwen feb. I ti ekri: “Dan mwan menm, konman en zonm, mon ganny plezir dan Lalwa Bondye. Me mon trouv en lot lalwa dan mwan ki lit kont lalwa ki dan mon lespri e ki fer mwan prizonnyen lalwa pese.”Romen 7:22, 23.

ANALIZ OU LEKOR. Ki pwen feb ou bezwen travay lo la?

 3 KI MON ANVI FER DAN LAVI?

Eski ou ti pou anbark dan en taksi e demann drayver pour zis fer letour Victoria ziska ki son bennzin i fini? Sa ti pou en keksoz bet!

Ki sa legzanp i montre ou? Si ou konnen ki ou anvi fer dan lavi, andotmo si ou annan bann lobzektif, sa pou anpes ou tourn an ron dan lavi. Ou pou konnen kot ou pe ale e ki mannyer ou pou ariv laba.

LEGZANP DAN LABIB: Pol ti ekri: “Mon pa tay an bonnavini.” (1 Korentyen 9:26) Pol ti konnen ki i ti anvi fer dan lavi alor i ti annan bann lobzektif e i ti fer zefor pour akonpli zot.Filipyen 3:12-14.

ANALIZ OU LEKOR. Ekri trwa lobzektif ki ou anvi akonpli sa lannen.

4 KI MON KRWAR LADAN?

Ler ou determinen pour reste atase avek sa ki ou krwar ladan, ou parey en pye dibwa ki’n byen anrasinen ki kapab reziste bann gro tanpet

Si ou pa konnen ki ou krwar ladan, ou pa pou kapab fer okenn desizyon. Parey kanmeleon i sanz kouler, ou pou sanz ou nide pour vin parey ou zanmi. Sa i montre ki ou pa konnen ki ou vreman ete.

Par kont, ler ou aksyon i baze lo sa ki ou krwar ladan, sa i montre ki ou konnen ki ou vreman ete e ou pa les lezot desid pour ou.

LEGZANP DAN LABIB: Petet letan profet Danyel ti ankor en adolesan, i ti “deside” pour obei lalwa Bondye menm si i ti lwen avek son fanmir. (Danyel 1:8) Par fer sa, Danyel pa ti sanze pour fer lezot plezir, me i ti viv dapre sa ki i ti konnen i byen.

ANALIZ OU LEKOR. Ki ou ou krwar? Par egzanp: Eski ou krwar dan Bondye? Si wi, akoz? Kwa ki konvenk ou ki Bondye i vreman egziste?

Eski ou krwar ki bann standar moral Bondye i pour ou prop dibyen? Si wi, akoz?

Finalman, lekel ki ou ti a kontan vin parey, en fey ki fasilman anvole dan divan oubyen en pye dibwa ki kapab reziste bann gro tanpet? Ler ou konnen kwa ki vreman enportan pour ou, ou pou vin parey sa pye dibwa. Sa pou ed ou reponn sa kestyon, Ki mon vreman ete?