Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Eski i vreman enportan pour vin popiler lo rezo sosyal?

Eski i vreman enportan pour vin popiler lo rezo sosyal?

En fiy adolesan ki apel Elaine i dir: “Ler mon ti vwar sa ta followers ki mon bann kanmarad lekol ti annan lo rezo sosyal, mon ti dir, ‘Menn, zot popiler!’ Pour dir ou laverite, mon ti en pe zalou.”

Eski ou’n deza santi koumsa? Si wi, sa lartik pou kapab ed ou pour pa tonm dan sa paryaz lekel ki pli popiler lo rezo sosyal.

 Akoz sa i kapab en danze?

Dan Proverb 22:1, Labib i dir: “En bon repitasyon i preferab ki bokou larises.” Alor i oke pour anvi en bon repitasyon, menm pour anvi ki dimoun i kontan ou.

Me parfwa, telman nou anvi lezot i kontan nou, nou devlop en lanvi pour vin popiler. Eski sa i kapab en danze? Onya aze 16 an i dir wi:

“Mon’n vwar dimoun fer keksoz bet, par egzanp mars lo bor miray lekol anler lo dezyenm letaz e sot anba zis pour zot vin popiler.”

Pour ganny latansyon zot bann kanmarad, serten in menm filmen sa bann keksoz bet ki zot fer e poste lo Enternet. Par egzanp, plizyer adolesan in poste bann video kot zot pe manz savon pour lav lenz, bann kemikal toksik, en keksoz ki personn pa zanmen devret fer!

Ki Labib i dir: “Pa fer nanryen avek en leta lespri . . . vant ou lekor, ki fer vreman onte.”​—Filipyen 2:3, Good News Translation.

Reflesir lo sa:

  • Eski ou vwar li vreman enportan pour en dimoun popiler lo rezo sosyal?

  • Eski ou ti pou riske ou lasante oubyen ou lavi pour ganny latansyon lezot zenn pour fer zot kontan ou?

 “Fer krwar zot popiler”

En dimoun pa neseserman bezwen fer bann keksoz ekstrenm pour esey vin popiler. Erica aze 22 an i rakonte ki mannyer serten dimoun i esey en lot metod:

“Dimoun i poste en ta portre bann keksoz ki zot in fer pour fer krwar zot annan en ta zanmi pros ki zot pas letan avek tou lazournen. Zot fer sa pour fer krwar zot popiler.”

Cara aze 15 an i dir serten dimoun i servi trik pour fer krwar zot popiler:

“Mon’n vwar dimoun aranz portre pour fer krwar zot ti dan en parti kan zot ti se zot.”

Matthew aze 22 an i admet i’n deza fer en keksoz koumsa:

“Mon ti poste en portre e mete ki sa portre in ganny tire lo Montanny Everest menm si mon pa’n zanmen al Lazi!”

Labib i dir: “Nou anvi konport nou onnetman dan tou keksoz.”​—Ebre 13:18.

Reflesir lo sa:

  • Si ou servi rezo sosyal, eski ou fer bann trik pour vin pli popiler?

  •  Eski bann portre ek komanter ki ou poste i vreman reflekte sa kalite dimoun ki ou ete?

 Eski i enportan kantite followers ek likes ou gannyen?

Bokou i krwar ki zot bezwen en ta ‘followers’ lo rezo sosyal ek ‘likes’ lo sa ki zot poste pour zot vin popiler lo Enternet. Matthew, sa garson ki ti koze pli boner, i admet ki en letan i ti santi koumsa:

“Mon ti demann lezot, ‘Ki kantite followers ou annan?’ oubyen ‘Ki pli kantite likes ou’n deza gannyen?’ Pour ganny plis dimoun pour swiv mwan, mon ti swiv bann dimoun lo rezo sosyal ki mon ti napa okenn koneksyon avek, avek lespwar ki zot osi zot ti pou swiv mwan. Mon ti konmans anvi vin vreman popiler e rezo sosyal ti fer sa lanvi vin pli for.”

Popilarite lo rezo sosyal i zis parey manze ki pa bon pour lasante, i bon zis dan labous me pa bon dan lekor.

Maria aze 25 an i dir i’n remarke serten dimoun i ziz zot menm dapre lakantite followers zot annan ek likes ki zot gannyen:

“Si en fiy pa ganny bokou likes pour en selfie ki i’n poste, i pou dir akoz i vilenn. Byensir, personn pa devret ziz zot laparans dapre lakantite likes ki zot gannyen me bokou dimoun i reakte koumsa. I konmsi zot pe bouli zot prop lekor.”

Sa ki Labib i dir: “Annou pa vin vantar, pa fer paryaz avek kanmarad e pa groker kanmarad.”​—Galat 5:26.

Reflesir lo sa:

  • Si ou servi rezo sosyal, eski ou remarke si i pe fer ou konpar ou avek lezot?

  •  Eski ou met plis lenportans lo lakantite dimoun ki swiv ou dan plas devlop en bon lanmitye avek bann dimoun ki enterese avek ou?