Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab antrenn mon konsyans?

Ki mannyer mon kapab antrenn mon konsyans?

Lekel parmi sa bann keksoz ki i ou kapab konpar ou konsyans avek?

 • en konpa

 • en laglas

 • en zanmi

 • en ziz

Tou le kat larepons i korek. Sa lartik pou eksplik nou akoz.

 Kisisa en konsyans?

Ou konsyans i en keksoz dan ou ki ed ou pour konn sa ki byen ek sa ki mal. Labib i dir ki i “parey en lalwa ki’n ganny ekrir dan leker imen.” (Romen 2:15, Contemporary English Version) En bon konsyans i ed ou pour egzamin sa ki ou anvi fer e osi sa ki ou’n deza fer.

 • Ou konsyans i parey en konpa. I gid ou dan sa bon direksyon pour ki ou evit problenm.

 • Ou konsyans i parey en laglas. I reflekte ou standar moral e ki kalite dimoun ki ou vreman ete.

 • Ou konsyans i parey en bon zanmi. I kapab donn ou bann bon konsey e ed ou reisi si ou ekout li.

 • Ou konsyans i parey en ziz. I kondann ou ler ou fer en keksoz mal.

En bon konsyans i kapab ed ou pour fer bann desizyon ki saz

Sa ki enportan konnen: Ou konsyans i en keksoz vreman enportan ki kapab ed ou (1) fer bann bon desizyon ki saz, (2) regret en fot ki ou’n fer e esey koriz sa fot.

 Akoz ou devret antrenn ou konsyans?

Labib i dir nou “gard en konsyans kler.” (1 Pyer 3:16) I kapab difisil pour fer sa si ou pa’n antrenn ou konsyans.

“Mon ti abitye koz manti avek mon paran, mon pa ti dir zot kote mon ete. O konmansman, mon konsyans ti fatig mwan me avek letan, mon ti santi ki napa nanryen mal avek sa ki mon ti pe fer.”​—Jennifer.

Finalman, konsyans Jennifer ti pous li pour dir son paran sa ki i ti pe fer e i ti aret koz manti avek zot.

Sa ki enportan konnen: Eski konsyans Jennifer ti’n kapab alert Jennifer pli boner e kan?

“I difisil pour viv de kalite lavi akoz sa i met bokou presyon lo ou. Enn fwa ki ou konsyans i permet ou fer en move desizyon, i vin pli fasil pour fer en lot move desizyon.”​—Matthew.

Serten dimoun i inyor zot konsyans konpletman. Labib i dir ki “zot in perdi tou sans moral.” (Efezyen 4:19) Labib Good News Translation i tradwir koumsa: “Zot in perdi tou santiman laont.”

Mazin sa: Eski dimoun ki pa santi zot koupab pour bann keksoz mal ki zot fer, i annan en pli bon lavi? Ki problenm zot pour rankontre?

Sa ki enportan konnen: Pour annan en bon konsyans, ou bezwen ‘aprann servi ou abilite pour zize pour ou kapab fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal.’​—Ebre 5:14.

 Ki mannyer ou kapab antrenn ou konsyans?

Pour antrenn ou konsyans, ou bezwen annan en standar ki ou kapab servi pour konpar ou bann aksyon. Serten dimoun i swiv bann standar ki’n ganny mete par:

 • zot fanmir ek kiltir

 • lezot zenn

 • bann dimoun renonmen

Par kont, sa standar ki Labib in mete pour imen swiv, i bokou pli siperyer. Nou pa sirprann parski Labib i “enspire par Bondye,” sa Enn ki’n kree nou e ki konnen kwa ki pli bon pour nou.​—2 Timote 3:16.

Annou vwar serten legzanp.

STANDAR LABIB: “Nou anvi konport nou onnetman dan tou keksoz.”​—Ebre 13:18.

 • Ki mannyer sa standar i kapab afekte ou konsyans ler ou ganny tante pour kopye dan legzanmen, koz manti avek ou paran oubyen vole?

 • Si ou konsyans i pous ou pour azir onnetman dan tou keksoz, ki byenfe ou pou gannyen la konmela e dan lavenir?

STANDAR LABIB: “Sov lwen avek imoralite seksyel!”​—1 Korentyen 6:18.

 •  Ki mannyer sa standar i kapab afekte ou konsyans ler ou ganny tante pour get pornografi oubyen pour fer sèks avan maryaz?

 • Si ou konsyans i pous ou pour sov lwen avek imoralite seksyel, ki byenfe ou pou gannyen la konmela e dan lavenir?

STANDAR LABIB: “Zot devret bon avek kanmarad, annan konpasyon ek tandres, pardonn kanmarad volonterman.”​—Efezyen 4:32.

 •  Ki mannyer sa standar i kapab enfliyans ou ler ou ganny en problenm avek enn ou fanmir oubyen zanmi?

 • Si ou konsyans i pous ou pour annan konpasyon, ki byenfe ou pou gannyen la konmela e dan lavenir?

STANDAR LABIB: “[Zeova] . . . i deteste sa enn ki kontan vyolans.”​—Psonm 11:5.

 •  Ki mannyer sa standar i devret enfliyans ou ler ou pe swazir bann film, progranm televizyon ek video game?

 • Si ou konsyans i pous ou pour rezet bann divertisman ki annan vyolans, ki byenfe ou pou gannyen la konmela e dan lavenir?

VRE ZISTWAR: “Mon annan bann zanmi ki zwe bann video game ki vyolan e mwan osi mon ti zwe. Mon papa ti dir mwan ki mon pa pou kapab kontinyen zwe sa bann video game. Alor mon ti zwe ler mon ti al kot mon bann zanmi. Ler mon ti retourn dan lakour mon ti reste trankil. Mon papa ti demann mwan ki mon gannyen e mon ti dir li mon byen. En zour, mon ti lir Psonm 11:5 e mon ti santi ki sa ki mon ti pe fer ti mal. Mon ti realize ki mon ti pour bezwen aret zwe sa bann video game. Alor mon ti arete. Ler enn mon zanmi ti vwar ki mon ti’n arete, i ti swiv mon legzanp e li osi i ti aret zwe sa bann game vyolan.”​—Jeremy.

Mazin sa: Kan ki konsyans Jeremy ti konmans fonksyonnen e kan ki i ti konmans ekout son konsyans? Ki ou aprann avek leksperyans Jeremy?

Sa ki enportan konnen: Ou konsyans i montre ki kalite dimoun ki ou vreman ete e sa ki ou vreman krwar ladan. Ki ou konsyans i dir lo ou?