Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Eski mon pare pour kit lakour?

Eski mon pare pour kit lakour?

Ler ou mazin pour kit lakour, sa i kapab paret gou me i osi kapab fer per. Ki mannyer ou kapab konnen si ou pare pour reste ou tousel?

 Reflesi lo akoz ou anvi fer sa

I annan en kantite rezon akoz ou kapab deside pour kit lakour, me serten parmi pa bann bon rezon. Par egzanp, en zenn onm ki apel Mario i admet, “Mon ti anvi kit lakour pour mwan kapab sov bann responsabilite ki mon ti annan dan lakour.”

Anfet, i tre probab ki ou pou annan mwens laliberte si ou deside pour kit lakour. Onya ki annan 18 an i dir, “Si ou kit lakour, ou pou bezwen pran swen avek ou prop landrwa reste, kwi ou prop manze, pey ou bann bil e an plis ki sa, ou paran pa pou la avek ou pour ed ou!”

A lafen dizour: Ou bezwen konpran akoz ou anvi kit lakour pour ou kapab konnen si ou’n pare.

 Kalkil byen

Zezi ti dir: “Lekel parmi zot ki oule konstri en lakaz ki pa premyerman asize e kalkile konbyen i pou kout li pour vwar si i annan ase larzan pour li fini li?” (Lik 14:28) Ki mannyer ou kapab “kalkile konbyen” i pou koute pour kit lakour? Demann ou lekor sa bann kestyon swivan.

ESKI OU KONN SERVI BYEN LARZAN?

Labib i dir: “Larzan i en proteksyon.”​—Eklezyast 7:12, NWT.

  • Eski ou vwar li difisil pour anmas larzan?

  • Eski ou zis depans en ta larzan?

  • Eski ou demann pret larzan ase souvan?

Si ou’n dir wi pour okenn sa bann kestyon, sa rev pour viv ou tousel i kapab vin en kosmar!

“Mon frer ti kit lakour ler i ti annan 19 an. Dan enn an, i ti’n depans tou son larzan, sa lakonpannyen ki i ti’n aste son loto avek ti repran son loto, i pa ti kapab pret larzan avek labank e i ti pe sipliye pour tourn dan lakour.”​—Danielle.

Ki ou kapab fer la konmela menm: Demann ou paran apepre konbyen zot depanse tou le mwan. Ki bann bil zot gannyen e ki mannyer zot planifye zot lapey pour pey sa bann bil? Ki mannyer zot anmas larzan?

A lafen dizour: Ler ou aprann ki mannyer pour byen servi larzan la konmela menm ler ou ankor pe reste dan lakour, sa pou ede prepar ou pour fer fas avek bann difikilte finansyel ler ou reste ou tousel.

ESKI OU ANNAN DISIPLIN LO OU LEKOR?

Labib i dir: “Sakenn i devret desarz son prop responsabilite.”​—Galat 6:5.

  • Eski ou kontan anvoy keksoz pour pli tar?

  • Eski ou paran i bezwen deryer ou pour ou fer ou louvraz?

  • Eski ou abitye antre pli tar ki ou sipoze?

Si ou’n dir wi pour okenn sa bann kestyon, i tre probab ki ou pou vwar li pli difisil pour fer sa ki byen ler ou pe reste ou tousel.

“Ler ou reste ou tousel, i annan serten keksoz ki ou pa neseserman anvi fer me ki ou oblize fer letan pour fer li. I pou napa personn pour dir ou fer sa bann keksoz, alor ou bezwen motiv ou lekor e annan en bon progranm.”​—Jessica.

Ki ou kapab fer la konmela menm: Pour en mwan, esey pran responsabilite pour plis keksoz posib ki annan pour fer kot lakour. Par egzanp, netway lakaz ou tousel, lav ou prop lenz, al fer konmisyon, kwi en repa tou le swar e lav bann zafer sal apre. Sa pou donn ou en nide ki mannyer i pou ete ler ou reste ou tousel.

A lafen dizour: Si ou anvi endepandan e reste ou tousel, ou bezwen annan disiplin lo ou lekor.

Ler ou kit lakour avan ki ou prepare, sa i konmsi ou pe sorti anler dan avyon pour sot anba avan ki ou aprann servi en parasit

ESKI OU STAB EMOSYONNELMAN?

Labib i dir: “Debaras zot avek tousala: firer, lakoler, lemal, lensilt.”​—Kolosyen 3:8.

  • Eski ou vwar li difisil pour byen avek lezot?

  • Eski ou vwar li difisil pour kontrol ou lakoler?

  • Eski ou toultan anvi ki keksoz i ganny fer dan ou fason?

Si ou’n dir wi pour okenn sa bann kestyon, i tre probab ou pou vwar li difisil pour reste avek en konpanyon lasanm oubyen pli tar, avek en konzwen.

“Ler mon ti reste avek en konpanyon lasanm, sa ti revel mon bann febles. Mon ti aprann ki ler mon ti strese, mon pa ti kapab ekspekte lezot i toler mon move mood. Mon ti bezwen rod en pli bon fason pour fer fas avek stres.”​—Helena.

Ki ou kapab fer la konmela menm: Aprann pour annan en bon relasyon avek ou paran e avek ou bann frer ek ser. Apre tou, lafason ki ou fer fas avek lenperfeksyon bann dimoun ki ou pe viv avek la konmela i en bon lendikasyon lo ki mannyer ou pou fer fas avek lenperfeksyon okenn lezot dimoun ki ou viv avek pli tar.

A lafen dizour: Reste ou tousel pa en fason pour sov ou bann responsabilite, me i en skil ki demann preparasyon. Akoz ou pa koz avek bann ki’n reisi fer li? Demann zot, la ki zot in fer li, kwa ki zot ti pou’n fer diferaman oubyen ki zot ti a’n voudre konnen sa letan ki zot konnen ozordi. Sa i en bon keksoz pour fer konsernan okenn gran desizyon ki ou fer!