Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab fini mon devwar lakour?

Ki mannyer mon kapab fini mon devwar lakour?

“I fatigan pour fer homework ziska 1 er bomaten. Sa ler i annan zis sonmey dan ou lespri.”​—David.

Defwa 4 er edmi bomaten i sonnen e mon ankor pe etidye, apre mon leve 6 er bomaten pour al lekol. Enkrwayab!”​—Theresa.

Eski ou annan en kantite devwar lakour pour fer? Si wi sa lartik i kapab ed ou.

 Akoz bann ansenyan i donn devwar lakour?

Devwar lakour i enportan akoz i ed ou pour . . .

 • annan plis konnesans

 • vin pli responsab

 • devlop abilite pour organiz ou letan e servi li byen

 • ed ou pour pli konpran sa ki ou’n aprann dan laklas *

Mis i donn devwar lekol pour fer sir ki son bann etidyan i fer sa ki zot in aprann olye zis tann dan en zorey e sorti dan lot.”​—Marie.

Par egzanp, matematik ek lasyans i ed en etidyan aprann rezourd bann problenm lo zot menm. Bann eksper i dir sa i kapab ogmant lentelizans sa etidyan. Savedir devwar lakour i parey en legzersis pour ou laservel!

Ki swa ou vwar son benefis oubyen non, devwar lakour i form parti bann responsabilite dan lavi ki ou bezwen ranpli. Me i annan en bon nouvel: Menm si ou pa kapab kontrol lakantite devwar ki ou gannyen, ou kapab redwir lakantite letan ki i pran pour konplet zot. Annou vwar konman.

 Sizesyon lo konman pour etidye

Si ou pe ganny difikilte pour fer tou ou bann devwar lakour, petet solisyon se pa avek lakantite letan ki ou annan, me avek lafason ki ou pe servi ou letan. Esey sa:

 • Sizesyon 1: Fer plan davans. Labib i dir: “Plan sa enn ki aktif i fer li vin ris.” (Proverb 21:5) Aranz tou ou bann keksoz avan ou konmans ou leson, koumsa ou pa pou bezwen leve pli tar.

  Ou osi kapab rod en landrwa kot ou pou pli byen kapab konsantre. Serten i konsantre pli byen dan en landrwa kot lakour kot i annan ase laklerte. Lezot i santi ki zot pli kapab konsantre dan en lot landrwa, parey kot libreri.

  “I bon pour ekri ou bann keksoz ki ou annan pour fer parey dan en gran kalandriye akoz ou pou kapab organiz ou letan byen. Ler ou konnen ki ou annan pour fer e kan ou bezwen rann zot, ou lavi pou mwen stresan.”​—Richard.

 • Sizesyon 2: Organiz ou travay. Labib i dir: Fer tou keksoz dan en fason annord.” (1 Korentyen 14:40, not) Avek sa an tet, deside dan ki lord ou pou konmans travay.

  Serten i kontan konmans avek bann ki pli difisil. Lezot i prefere ganny sa satisfaksyon ki vin avek fini en leson ki pli fasil premye. Alor, swazir sa metod ki mars pli byen pour ou.

  “En lalis keksoz ki ou bezwen fer dapre lord ki pli enportan i vreman ede. I fer ou santi ki ou annan kontrol lo ou bann devwar lakour e i pa paret tro bokou.”​—Heidi.

 • Sizesyon 3: Konmans travay. Labib i dir: “Travay dir, pa bezwen fer pares.” (Romen 12:11) Pa bezwen les lezot aktivite anpes ou fer ou devwar lakour dan sa letan ki ou ti’n met dekote, menm si sa keksoz i paret byen enteresan.

  Si ou dir ou a fer pli tar, tre probab ou pa pou reisi rann a ler. Si ou arive rann li a ler, i pou en travay ki pou’n ganny fer an tayan. Ou pou evit en kantite latet fermal si zis ou konmans ou devwar lakour pli boner posib ki ou kapab.

  “Ler mon ti fer mon devwar lakour dek ki mon ti sorti lekol oubyen konmans en proze dek ki mon ti gannyen, mon pa ti enkyet pli tar e i pa ti enterfer avek mon bann lezot aktivite.”​—Serina.

  ESEY SA: Fer ou devwar lakour menm ler tou le zour. Sa pou fer ou vin pli disiplinen e ed ou vin pli konsistan.

 • Sizesyon 4: Reste konsantre. Labib i dir: “Regard drwat devan ou.” (Proverb 4:25) Pour ki ou kapab aplik sa konsey ler ou pe etidye, ou bezwen evit bann distraksyon, sirtou bann distraksyon elektronik.

  I kapab pran ou de fwa plis letan pour konplet ou bann leson si ou zwe lo Enternet oubyen anvoy mesaz. Me si ou reste konsantre, ou pou remarke ki ou annan pa zis mwens stres, me plis letan dan ou lanmen.

  “I difisil pour reste konsantre avek telefonn, konpiter, bann zwe video ek televizyon alimen. Sa ki ed mwan, se tenny mon telefonn ek okenn lezot keksoz o bor mwan ki kapab distrer mwan.”​—Joel.

 • Sizesyon 5: Vin ekilibre. Labib i dir: “Montre zot rezonnab.” (Filipyen 4:5) I pou redwir en pe stres lo ou si ou pran en poz ler ou bezwen. Al fer en pti marse, mont ou bisiklet oubyen al taye.

  Si malgre sa ou santi ki ou pa pou arive fini tou ou bann devwar lakour, koz avek ou ansenyan. Si zot vwar ki ou pe vreman fer ou mye, sa i kapab pous zot pour fer serten azisteman.

  “Pa bezwen les bann devwar lakour donn ou latet fermal ziska ki ou nepli kapab tenir. Fer bokou zefor. Me i annan serten keksoz ki pa vo lapenn touy lekor pour fer e devwar lakour i enn parmi.”​—Julia.

Kestyon pour demann ou lekor:

 • Ki keksoz mon bezwen pour ed mwan avek mon devwar?

 • Ki sa pli bon moman pour mwan fer mon devwar?

 • Kote ki mon pou pli byen kapab konsantre?

 • Ki mannyer mon kapab aret toultan anvoy pour pli tar?

 • Ki bann keksoz ki kapab distrer mwan dan mon leson?

 • Ki mannyer mon pou anpes sa bann keksoz distrer mwan?

 • Ki mannyer mon kapab montre ki mon ekilibre dan lafason ki mon tret mon bann devwar lakour?

EN RAPEL ENPORTAN: Fer sir ki ou konnen ki mannyer pour fer ou devwar lakour. Si ou annan okenn kestyon, demann ou mis avan ou kit laklas.

^ par. 8 Sa bann lenformasyon i sorti dan liv School Power, par Jeanne Schumm.