Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon devret vwar en kritik pozitif?

Ki mannyer mon devret vwar en kritik pozitif?

 Teste ou lekor

Par ler, nou tou nou bezwen en kritik pozitif, setadir en konsey ki kapab ed nou amelyor nou travay oubyen nou latitid. Avek sa antet, annou konsider sa bann senaryo.

 1. Ou mis i dir ou ki ou’n fer ou dernyen proze lekol an tayan. I dir: “Ou bezwen pran plis letan pour fer resers.”

  Ki mannyer ou pou reazir anver sa kritik pozitif?

  1. Pa aksepte. (‘Sa mis i zis pa kontan mwan.’)

  2. Aksepte. (‘Mon ava fer sa ki i’n dir ler mon fer mon lot proze.’)

 2. Ou manman i dir ou ki ou lasanm i dezord menm si ou fek netwaye.

  Ki mannyer ou pou reazir anver sa kritik pozitif?

  1. Pa aksepte. (‘I pa zanmen satisfe li.’)

  2. Aksepte. (‘I vre, mon ti’n kapab netway pli byen.’)

 3. Ou pti ser i dir ou ki i pa kontan ki ou toultan pe donn li lord.

  Ki mannyer ou pou reazir anver sa kritik pozitif?

  1. Pa aksepte. (‘Ki i krwar i ete? Pa li menm li ki donn mwan plis lord!’)

  2. Aksepte. (‘Petet mon ti kapab pli zantiy avek li.’)

Serten zenn i parey zerb sansib. Zot sitan sansib ki zot ankoler ler lezot i fer en pti remark. Eski ou koumsa ou? Si wi, ou pe mank en gran loportinite dan lavi! Akoz? Parski ler ou aprann aksepte bann kritik pozitif, sa i kapab ed ou pa zis la konmela me ler ou vin en adilt.

Pa rezet sa ki ou bezwen tande zis akoz ou pa anvi tande.

 Akoz mon bezwen bann kritik pozitif?

 • Akoz ou pa parfe. Labib i dir: “Nou tou nou souvan fer fot.” (Zak 3:2) I pour sa rezon ki tou dimoun i bezwen bann remark ki pozitif.

  “Mon esey mazinen ki nou tou nou enparfe e fer fot i form parti lavi. Alor ler mon ganny korize, mon esey aprann par mon fot e evite repet li.”​—David.

 • Akoz ou kapab fer pli byen. Labib i dir: “Konsey en saz, e i ava vin pli saz.” (Proverb 9:9) En remark pozitif i kapab benefisye ou, si ou aksepte li.

  “Avan, mon pa ti vwar kritik dan en bon fason. Mon ti santi mwan anbarase. Me aprezan mon aksepte li e menm demann lezot pour kritik mwan. Mon anvi konnen ki mannyer mon kapab amelyore.”​—Selena.

Byensir, demann en dimoun pour kritik ou i enn, me ler kritik i vini san demande, sa i en lot zafer. Natalie i rapel en kart ki i ti gannyen e ladan i ti annan konsey ki i pa ti pe ekspekte. I dir: “Mon ti soke e dekouraze. Mon ti pe fer sitan bokou zefor e sel keksoz ki mon ti gannyen se konsey!”

Eski sa in deza arive avek ou? Si wi, ki ou kapab fer?

 Ki mannyer mon kapab aksepte en kritik pozitif?

 • Ekoute.

  Labib i dir: “En dimoun ki annan konnesans i kontrol sa ki i dir e en zonm ki annan bon zizman i reste kalm.” (Proverb 17:27, NWT) Pa enteronp sa dimoun ki pe koz avek ou. Reste kalm pour ou pa dir en keksoz ki ou pou regrete pli tar!

  “Ler mon ganny kritike, mon tant pour defann mon lekor. Olye fer sa, mon devret aprann avek sa koreksyon e fer keksoz pli byen laprosenn fwa.”​—Sara.

 • Konsantre lo sa mesaz e non pa lo sa dimoun.

  Ou kapab annan sa tandans pour vwar defo sa enn ki pe kritik ou. Me i pli bon pour swiv sa konsey Labib ki dir: En dimoun i devret “pare pour ekoute, me i devret pran letan avan koze e avan pran lakoler.” (Zak 1:19) Normalman, i annan serten laverite dan en kritik. Alor pa perdi sa loportinite pour tann sa ki ou bezwen tande zis akoz ou pa anvi tande.

  “Ler mon paran ti koriz mwan, mon ti abitye pran lakoler e dir, ‘Mon konnen, mon konnen.’ Me ler mon vreman ekout zot e aplik zot konsey, i annan pli bon rezilta.”​—Edward.

 • Annan en pwennvi balanse lo ou lekor.

  Ler ou ganny en kritik pozitif, sa pa vedir ki ou pa konn fer nanryen. I senpleman vedir ki ou annan defo parey tou lezot dimoun. Menm sa dimoun ki’n koriz ou i bezwen en kritik pozitif detanzaot. Anfet, Labib i dir: “Lo later, napa en sel zis, ki fer zis sa ki byen.”​—Eklezyast 7:20.

  “En zanmi ti fer mwan en remark ki dapre mwan mon pa ti bezwen. Mon ti dir li mersi pour dir mwan fran, me mon ti ofanse. Avek letan, mon ti realize ki i ti annan serten laverite dan sa ki i ti’n dir mwan. Gras a son konsey, mon ti kapab vwar ki keksoz mon ti bezwen travay lo la, en keksoz ki si i pa ti’n dir mwan, mon pa ti pou remarke.”​—Sophia.

 • Etablir en lobzektif pour ou amelyore.

  Labib i dir ki “sa enn ki aksepte bann reprimann i pridan.” (Proverb 15:5) Enn fwa ki ou’n aksepte sa konsey, ou pou kapab oubliy bann move santiman e konmans travay lo sa ki ou’n ganny dir. Fer en plan sa ki ou bezwen fer e get ou progre dan bann mwan ki vini.

  “Ler nou aksepte remark ki lezot i fer, sa i mars ansanm avek lonnekte. Parski ou bezwen onnet avek ou lekor pour admet ou fot, demann leskiz e rode ki mannyer pour amelyore.”​—Emma.

Konklizyon: Labib i dir: “Dimoun i aprann avek kanmarad, zis parey feray i fit feray.” (Proverb 27:17, Good News Translation) Kritik pozitif i kapab ed ou amelyore, la konmela e ler ou vin en adilt.