Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mon pou fer ler mon annwiye?

Ki mon pou fer ler mon annwiye?

Pour serten dimoun, napa en keksoz pli annwiyan ki reste kot lakour nanryen fer ler lapli pe tonbe. Robert, en zenn garson i dir: “Sa bann zour koumsa mon zis asize la, mon pa konnen ki pour fer avek mon lekor.”

Eski ou’n deza santi ou koumsa? Si wi, sa lartik pou ed ou!

 Ki ou devret konnen?

  • Teknolozi pa toultan ede dan sa bann sityasyon.

    Fouy lo Enternet i en fason pour fer pase letan, me i osi kapab blok ou limazinasyon e fer ou pli annwiye. Jeremy ki aze 21 an i dir: “Ou realize ki zis ou lizye ki lo lekran, me ou lespri pa ladan.”

    Elena, en zenn fiy i dakor li osi. I dir: “Pa tou keksoz ki teknolozi i kapab fer. I vre pour en serten letan, ou kapab aret mazin sa ki pe pase otour ou me apre, ler ou met ou lekipman elektronik laba, ou santi ou pli annwiye ankor!”

  • Latitid i fer en diferans.

    Eski ou bezwen annan en ta keksoz pour fer pour ou pa annwiye? Sa i depan lo si ou vreman enterese avek sa ki ou pe fer. Par egzanp, en fiy ki apel Karen i dir: “Lekol ti vreman annwiyan pour mwan, menm si mon ti annan keksoz pour fer lazournen antye. Ou bezwen met ou lespri dan sa ki ou pe fer pour li pa vin annwiyan.”

Eski ou ti konnen? Ler ou “nanryen fer” sa pa neseserman en lobstak, anfet i en loportinite pour ou vin kreatif.

Ler ou annan letan, sa i en loportinite pour ou vin kreatif

 Ki ou kapab fer?

Dekouver nouvo keksoz. Fer nouvo zanmi. Rod en nouvo pastan. Fer resers lo bann nouvo size. I pa fasil pour en dimoun ki enterese dan plizyer keksoz pour vwar li annwiye ler i li tousel e lezot pou osi kontan pour pas letan avek li!

Prensip Labib: “Tou sa ki ou lanmen i kapab fer, fer li avek ou prop lafors.”​—Eklezyast 9:10.

“Resaman mon’n konmans aprann langaz Sinwan e ler mon praktis tou le zour, sa i fer mwan realize ki kantite mon ti kontan aprann atraver sa metod. Mon kontan ler mon annan en proze pour travay lo la. I ed mwan pour reste konsantre e servi byen mon letan.”​—Melinda.

Reste konsantre lo ou lobzektif. Si ou konn rezon akoz ou pe fer en keksoz, i pou devlop plis ou lentere. Menm bann devwar lekol i kapab pa tro annwiyan ler ou realize akoz ou pe fer li.

Prensip Labib: “Bon keksoz pour en et imen fer, se . . . war rezilta son travay.”​—Eklezyast 2:24.

“Ver lafen mon dernyen lannen lekol, mon ti pe etidye wit erdtan par zour akoz i ti annan serten leson ki mon pa ti ankor kouver. I pa ti ditou annwiyan akoz mon ti met mon lespri ladan. Mon ti konsantre lo rezilta ki mon ti a anvi gannyen: pas tou mon legzanmen e sa ti pous mwan pour kontinyen.”​—Hannah.

Aksepte sa ki ou pa kapab sanze. I pou annan en letan kot ou pou santi ou annwiye menm dan bann aktivite ki eksitan. I menm kapab arive ki ou bon zanmi i kennsel en plan ki zot in fer e la ou trouv ou nanryen fer. Dan plas ki ou dekouraze e konmans mazin lo bann keksoz negatif, esey adopte en latitid pozitif.

Prensip Labib: “Sa enn ki annan lazwa dan son leker i toultan fer festen.”​—Proverb 15:15, NWT.

“En zanmi ti dir mwan profit byen sa bann moman kot mon tousel. I ti dir mwan ki fodre mon aprann pas letan avek lezot e osi pas letan mon tousel, i en abilite enportan dan lavi ki tou dimoun i devret devlope.”​—Ivy.