Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab devlop lanvi pour fer legzersis?

Ki mannyer mon kapab devlop lanvi pour fer legzersis?

 Akoz mon devret fer legzersis?

Dan serten pei, bann zenn pe pas mwens letan dan bann aktivite ki demann lafors fizik. Sa i kapab afekte zot lasante. I pour en bon rezon ki Labib i dir “i annan serten byenfe avek legzersis fizik.” (1 Timote 4:8) Konsider sa bann pwen:

 • Legzersis i kapab fer ou pli pozitif. Ler en dimoun i fer legzersis, son lanmwel i larg en kemikal ki apel endorphins. Sa kemikal i fer en dimoun santi li pli byen e pli kontan. Serten i dir legzersis i en latizann natirel kont depresyon.

  “Si mon al taye dan bomaten, mon pou pli prodiktif e pas en pli bon lazournen. Taye i met mwan dan en pli bon limer.”​—Regina.

 • Legzersis pou amelyor ou laparans. En legzersis balanse pou ed ou vin pli for, pli fit e fer ou paret pli konfidan.

  “Mon vreman satisfe ler mon kapab fer 10 chin-up. Enn an pase, mon pa ti pou ni menm kapab fer enn! Sa ki mon pli kontan, se ki mon pe pran swen avek mon lasante.”​—Olivia.

 • Legzersis i kapab fer ou viv pli lontan. Ler en dimoun i aktif, sa i bon pour son sistenm respiratwar ek kardyovaskiler. Erobiks i kapab ede anpes en dimoun devlop problenm leker, ki lakoz bokou lanmor parmi bann msye ek madanm.

  “Ler nou annan en bon progranm legzersis, nou montre nou Kreater ki nou apresye sa lekor ki i’n donn nou.”​—Jessica.

A lafen dizour: Legzersis ki nou fer pou annan en gran benefis lo nou lasante dan lavenir e menm la konmela i kapab anmenn satisfaksyon. En zenn madanm ki apel Tonya i dir: “Ou pa pou zanmen dir, ‘plito mon pa ti’n al sa hike oubyen al taye.’ Ler mon met mon bann leskiz dekote e fer legzersis, mon pa’n zanmen regrete.”

En loto ki ganny neglize pou aret marse avek letan, menm keksoz pou arive avek ou lekor si ou pa fer legzersis

 Kwa ki pe anpes mwan?

Serten keksoz ki kapab anpes ou:

 • Napa lankourazman. “Mon panse ki dimoun i krwar napa nanryen ki kapab ariv zot ler zot zenn. Nou pa oule krwar ki en zour nou pou annan problenm lasante.”​—Sophia.

 • Napa letan. “Avek en progranm sarze, mon bezwen fer letan pour manz byen e dormi, me i’n toultan pli difisil pour mwan trouv letan pour fer legzersis.”​—Clarissa.

 • Napa larzan pour al dan gym. “I koute pour reste an form, ou pou bezwen peye si ou anvi al dan gym!”​—Gina.

Reflesir lo sa:

Kwa ki pli anpes ou fer legzersis? I pou pran en pe letan pour trouv solisyon pour sa keksoz ki pe anpes ou, me a lafen ou pou satisfe.

 Ki mannyer mon kapab arive fer legzersis?

La serten sizesyon:

 • Fer ou lasante vin ou responsabilite.​—Galat 6:5.

 • Evite rod leskiz. (Eklezyast 11:4) Par egzanp, ou pa bezwen al zis dan gym pour fer legzersis. Zis rod en aktivite ki ou kontan fer e enkli sa dan ou progranm.

 • Pour ganny bann lide, demann lezot ki zot zot fer.​—Proverb 20:18.

 • Fer en progranm spesifik e rikord progre ki ou fer.​—Proverb 21:5.

 • Rod en dimoun pour fer legzersis avek ou. Sa zanmi pou kapab ankouraz ou e ed ou pour gard sa routin.​—Eklezyast 4:9, 10.

 • Ekspekte ki defwa i pou annan difikilte, me pa dekouraze ler ou fer fas avek sa bann difikilte.​—Proverb 24:10.

 Ou bezwen balanse

Labib i dir ki msye ek madanm i bezwen tou le de “annan kontrol dan tou keksoz.” (1 Timote 3:2, 11) Alor ou bezwen balanse kot i konsern legzersis. Dimoun ki fer bann legzersis ekstrenm pa ganny gete dan en bon fason. Julia, en zenn madanm i dir: “Si en garson son misk i pli gro ki son lentelizans, sa pa atiran ditou.”

Osi, fer atansyon sa bann poster ki sipoze pe ankouraz dimoun pour fer legzersis, ki annan bann slogan parey “Ler ou santi ou pe al mor, fer ankor 10.” Sa bann konsey i kapab fer ou dimal fizikman e fer ou oubliy “sa ki pli enportan” dan lavi.​—Filipyen 1:10.

De plis sa bann kalite poster i kapab dekouraz en dimoun dan plas ankouraz li. En zenn madanm ki apel Vera i dir: “En kantite fiy i anmas portre bann dimoun ki zot ti pou kontan vin parey e zot get sa bann portre ler zot mank motivasyon. Me sa i dekouraz zot akoz zot konmans konpar zot avek sa bann dimoun. I pli bon pour met en lobzektif pour amelyor ou lasante plito ki zis ou laparans.”