Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer Labib i kapab ed mwan?​—Dezyenm parti: Fer ou lektir Labib vin gou

Ki mannyer Labib i kapab ed mwan?​—Dezyenm parti: Fer ou lektir Labib vin gou

En zenn ki apel Will i dir: “Labib i kapab paret annwiyan si ou pa konn sa bon fason pour lir li.”

Eski ou ti pou kontan dekouver ki mannyer pour lir Labib dan en fason ki gou? Sa lartik pou ed ou.

 Fer bann zistwar dan Labib vin vivan

Imazin ou dan sa resi. Esey sa:

 1. Swazir en seksyon dan Labib ki ou ti a kontan etidye. Ou kapab swazir en zistwar dan Labib oubyen en sapit dan Levanzil. Ou osi kapab ekout en lektir Labib avek lefe spesyal ki disponib lo jw.org.

 2. Lir sa zistwar. Ou kapab lir li ou tousel oubyen lir li for avek ou bann zanmi oubyen fanmir. En dimoun i kapab zwe rol narater e lezot i kapab zwe lezot rol dan sa zistwar.

 3. Esey enn de sa bann sizesyon:

  • Desin bann desen baze lo sa zistwar. Ou kapab osi fer plizyer pti desen pour montre lord ki sa zistwar i deroule. Ekri en pti fraz anba sak desen pour dekrir sa ki pe arive.

  • Fer bann latab avek bann pti not. Par egzanp, anmezir ki ou aprann lo en dimoun ki fidel dan Labib, ekri son bann bon kalite, sa ki i ti fer e bann benediksyon ki i ti gannyen.

  • Fer en pti reportaz. Parey en zournalis, fer resers lo sa levennman par get diferan laspe, enkli bann entervyou avek bann personnaz prensipal ek bann ki’n vwar sa levennman.

  • Si enn sa bann personnaz dan sa zistwar ti fer en move desizyon, esey imazin en lot fason ki sa zistwar ti’n kapab fini. Par egzanp, Pyer ti dir ki i pa ti konn Zezi. (Mark 14:66-72) Ki mannyer Pyer ti’n kapab pli byen azir anba presyon?

  • Si ou ti a kontan fer en keksoz pli kreatif, akoz ou pa esey ekri ou prop pti pyes teat baze lo sa zistwar dan Labib? Enkli bann leson ki nou kapab aprann avek sa ki’n arive.​—Romen 15:4.

   Ou kapab fer bann zistwar dan Labib vin reel!

 Fer resers!

Si ou analiz bann detay, ou pou kapab dekouver bann trezor ki’n kasyet dan sa zistwar. Anfet, parfwa ou kapab aprann bokou avek zis enn oubyen de mo dan en zistwar.

Par egzanp, konpar Matye 28:7 avek Mark 16:7.

 •  Akoz Mark ti enkli sa lenformasyon ki byento Zezi ti pou aparet avek son bann disip “ek Pyer”?

 • Nide: Mark pa ti la ler sa levennman ti arive. Aparaman, i ti ganny son bann lenformasyon avek Pyer.

 • Trezor kasyet: Akoz Pyer ti’n bezwen kontan ki Zezi ti anvi revwar li? (Mark 14:66-72) Ki mannyer Zezi ti montre ki i ti en vre zanmi pour Pyer? Ki mannyer ou kapab imit Zezi e vin en bon zanmi pour lezot?

Ler ou fer bann zistwar dan Labib vin vivan e fer resers pour rod bann detay dan sa zistwar, sa i fer ou lektir Labib vreman gou!