Skip to content

Bann zenn i demande

 

Lanmitye

Ki mannyer mon kapab aret timid?

Pa bezwen les sa loportinite pour devlop en bon lanmitye e annan en zoli leksperyans pase.

Ki mon kapab fer si mon zanmi i bles mwan?

Ou devret konnen ki napa okenn relasyon ant dimoun ki napa problenm. Me ki ou kapab fer si ou zanmi i dir oubyen fer en keksoz ki bles ou?

Ki mon devret fer si lezot pa aksepte mwan?

Kwa ki pli enportan? Ganny aksepte par lezot oubyen reste sa ki mon vreman ete?

Akoz mon toultan dir sa ki mon pa devret?

Ki konsey ki kapab ed ou avan ou koze?

Fanmir

Ki mannyer mon kapab koz avek mon paran lo zot bann lareg?

Aprann ki mannyer ou kapab koz avek ou paran avek respe e ou pou sirprann avek bon rezilta ki sa pou anmennen.

Ki mon kapab fer si mon’n dezobei mon paran?

Ou pa kapab sanz sa ki’n arive, me ou kapab fer keksoz pour anpes sa sityasyon vin pli pir. Sa lartik pou montre ou ki mannyer pour fer sa.

Ki mannyer mon paran i kapab annan konfyans dan mwan?

Sa trwa nide i kapab ed ou pour annan plis laliberte.

Eski mon pare pour kit lakour?

Ki bann kestyon ou devret reponn avan ki ou fer en desizyon enportan koumsa?

Teknolozi

Eski i vreman enportan pour vin popiler lo rezo sosyal?

Serten dimoun i met zot lavi an risk zis pour plis followers oubyen bann likes sa ki zot poste. Eski i vo lapenn fer sa zis pour vin popiler lo rezo sosyal?

Eski i en bon nide pour fer plizyer keksoz an menm tan?

Eski ou kapab fer de keksoz an menm tan, san ki ou perdi konsantrasyon?

Ki mannyer mon kapab aprann konsantre?

Vwar trwa sityasyon kot teknolozi i kapab fer ou dekonsantre, e ki ou kapab fer pour amelyor ou konsantrasyon.

Lekol

Ki mannyer mon kapab annan en pli bon relasyon avek mon ansenyan?

Si ou annan en ansenyan ki difisil, ou pa bezwen asize lebra krwaze, i annan keksoz ki ou kapab fer pour amelyor ou lavi lekol. Esey sa bann sizesyon.

Ki mannyer mon kapab fini mon devwar lakour?

Si ou pe ganny problenm pour fini ou bann leson, petet solisyon se pa avek lankantite letan ki ou annan, me avek lafason ki ou pe servi ou letan.

Ki mannyer mon kapab fer lekol kot lakour vin en reisit?

Plizyer etidyan lekol pe vwar zot pe lekol kot lakour. Senk sizesyon pour fer lekol kot lakour vin en reisi.

Ki mon pou fer si mon pa pe fer byen lekol?

Avan ki ou aret eseye, annou vwar sis pwen ki pou ed ou ganny en pli bon rezilta.

Eski mon devret aret lekol?

Larepons sa kestyon i enplik bokou keksoz ki ou pa pe realize.

Bann skil

Ki mannyer mon kapab aret mazin dan en fason negatif?

Ou kapab aprann pour vwar keksoz dan en fason pozitif par swiv sa bann konsey.

Ki mannyer mon kapab reziste tantasyon?

Annou vwar trwa keksoz ki kapab ed nou pour rezet bann move dezir.

Ki mannyer mon kapab servi byen mon letan?

Senk konsey ki kapab ed ou servi byen ou letan presye.

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Kwa ki fer sa? Eski sa i kapab arive avek ou? Si wi, ki ou kapab fer?

Ki mannyer mon devret vwar en kritik pozitif?

Serten dimoun i parey lerb sansib. Zot sitan sansib ki zot ankoler ler lezot i fer en pti remark. Eski ou koumsa ou?

Ki kantite rezilyans mon annan?

Vi ki tou dimoun i pas dan problenm, i enportan pour ou devlop rezilyans, ki swa ou problenm i pti pti oubyen gro.

Ki mannyer mon kapab aprann konsantre?

Vwar trwa sityasyon kot teknolozi i kapab fer ou dekonsantre, e ki ou kapab fer pour amelyor ou konsantrasyon.

Eski mon pare pour kit lakour?

Ki bann kestyon ou devret reponn avan ki ou fer en desizyon enportan koumsa?

Ki mannyer mon kapab aret timid?

Pa bezwen les sa loportinite pour devlop en bon lanmitye e annan en zoli leksperyans pase.

Ki mon devret fer si lezot pa aksepte mwan?

Kwa ki pli enportan? Ganny aksepte par lezot oubyen reste sa ki mon vreman ete?

Akoz mon toultan dir sa ki mon pa devret?

Ki konsey ki kapab ed ou avan ou koze?

Akoz mon devret demann leskiz?

Annou vwar trwa rezon pour demann leskiz menm si ou santi ki ou ti annan rezon.

Ki mon kapab fer si mon zanmi i bles mwan?

Ou devret konnen ki napa okenn relasyon ant dimoun ki napa problenm. Me ki ou kapab fer si ou zanmi i dir oubyen fer en keksoz ki bles ou?

Lidantite

Ki kantite rezilyans mon annan?

Vi ki tou dimoun i pas dan problenm, i enportan pour ou devlop rezilyans, ki swa ou problenm i pti pti oubyen gro.

Ki mannyer mon devret vwar en kritik pozitif?

Serten dimoun i parey lerb sansib. Zot sitan sansib ki zot ankoler ler lezot i fer en pti remark. Eski ou koumsa ou?

Ki mannyer mon kapab antrenn mon konsyans?

Ou konsyans i montre ki kalite dimoun ki ou vreman ete e sa ki ou vreman krwar ladan. Ki ou konsyans i dir lo ou?

Eski i vreman enportan pour vin popiler lo rezo sosyal?

Serten dimoun i met zot lavi an risk zis pour plis followers oubyen bann likes sa ki zot poste. Eski i vo lapenn fer sa zis pour vin popiler lo rezo sosyal?

Ki mannyer mon kapab reziste tantasyon?

Annou vwar trwa keksoz ki kapab ed nou pour rezet bann move dezir.

Move labitid

Ki mannyer mon kapab reziste tantasyon?

Annou vwar trwa keksoz ki kapab ed nou pour rezet bann move dezir.

Eski i en bon nide pour fer plizyer keksoz an menm tan?

Eski ou kapab fer de keksoz an menm tan, san ki ou perdi konsantrasyon?

Letan lib

Ki mannyer mon kapab servi byen mon letan?

Senk konsey ki kapab ed ou servi byen ou letan presye.

Ki mon pou fer ler mon annwiye?

Eski nou devret tourn ver teknolozi? Eski nou latitid i kapab fer en diferans?

Eski bann divertisman ki annan pour fer avek demon i vreman mal?

Bokou dimoun pe enterese avek oroskop, sorsye ek zonmbi. Bann keksoz ki annan pour fer avek demon i kapab paret gou, me eski i annan danze ki vin avek?

Relasyon seksyel

Ki mannyer mon kapab reziste presyon pour fer sèks?

Sa lartik pou ed ou fer bann bon swa.

Ki mannyer mon kapab aret mazin sèks?

Ki ou kapab fer ler ou konmans mazin bann keksoz imoral?

Ki mannyer mon kapab reziste tantasyon?

Annou vwar trwa keksoz ki kapab ed nou pour rezet bann move dezir.

Lasante fizik

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Kwa ki fer sa? Eski sa i kapab arive avek ou? Si wi, ki ou kapab fer?

Ki mon devret fer pour dormi plis?

Set keksoz pratik ki kapab ed ou pour pli byen dormi.

Ki mannyer mon kapab devlop lanvi pour fer legzersis?

Apard ki amelyor nou lasante fizik, eski i annan lezot bon rezon pour fer legzersis regilyerman?

Ki mannyer mon kapab annan en ladyet balanse?

Bann zenn ki pa an bonn sante i souvan vin bann adilt ki pa an bonn sante, alor i bon pour devlop en bon labitid manz byen depi la konmela.

Ki mannyer mon kapab perdi pwa?

Si ou bezwen perdi pwa, olye mazin al lo en ladyet, plito adopte en fason viv.

Lasante emosyonnel

Ki mannyer mon kapab aret mazin dan en fason negatif?

Ou kapab aprann pour vwar keksoz dan en fason pozitif par swiv sa bann konsey.

Ki kantite rezilyans mon annan?

Vi ki tou dimoun i pas dan problenm, i enportan pour ou devlop rezilyans, ki swa ou problenm i pti pti oubyen gro.

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Kwa ki fer sa? Eski sa i kapab arive avek ou? Si wi, ki ou kapab fer?

Lanmitye avek Bondye

Akoz mon devret asiste bann renyon kot Lasal Rwayonm?

De fwa par semenn bann Temwen Zeova i fer bann renyon kot zot landrwa ladorasyon ki apel Lasal Rwayonm. Kwa ki pase laba e ki mannyer ou kapab benefisye si ou asiste?

Ki mannyer Labib i kapab ed mwan?​—Premye parti: Egzamin ou Labib

Meton ou vwar en vye bwat trezor, pa ou ti pou anvi konnen kwa ki ladan? Labib i zis parey sa bwat trezor ki annan bokou perl ladan.

Ki mannyer mon kapab antrenn mon konsyans?

Ou konsyans i montre ki kalite dimoun ki ou vreman ete e sa ki ou vreman krwar ladan. Ki ou konsyans i dir lo ou?