Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mon kapab fer si mon’n dezobei mon paran?

Ki mon kapab fer si mon’n dezobei mon paran?

Dan preski tou fanmir i annan bann lareg ki ganny mete, tel parey ler pour antre kot lakour, lakantite letan pour servi lekipman elektronik e lafason pour tret lezot.

Me ki i arive si ou’n dezobei ou paran? Ou pa kapab sanz sa ki’n arive me ou kapab fer keksoz pour anpes sa sityasyon vin pli pir. Sa lartik pou montre ou ki mannyer pour fer sa.

 Sa ki ou pa pour fer

 • Si ou paran pa konnen ki ou’n dezobei zot, petet ou pou anvi kasyet sa ki ou’n fer mal.

 • Si zot konnen ki ou’n dezobei zot, petet ou pou anvi rod en leskiz oubyen blanm en lot dimoun.

Ni enn sa bann opsyon pa bon. Akoz? Akoz si ou kasyet sa ki’n arive oubyen rod en leskiz, sa i montre ki ou pa matir. I zis montre ou paran ki ou pa ankor fini grandi.

“I pa zanmen en bon nide pour koz manti. Avek letan ou paran pour konnen sa ki’n arive e sa pinisyon ki zot pou donn ou pou pli sever ki si ou ti dir zot laverite depi avan.”​—Diana.

 En pli bon lapros

 • Admet sa ki ou’n fer. Labib i dir: “Sa enn ki kasyet son bann fot pa pou prospere.” (Proverb 28:13) Ou paran i konnen ki ou pa parfe. Me zot anvi ki ou onnet.

  “Ou paran pour pli anvi pardonn ou si ou dir zot laverite. Ler ou dir laverite, zot pour annan plis konfyans dan ou.”​—Olivia.

 • Demann pardon. Labib i dir: “Demontre limilite.” (1 Pyer 5:5) Ou bezwen annan limilite pour demann pardon san ki ou rod leskiz.

  “Ler dimoun i rod leskiz pour sa ki zot in fer mal, zot pa tro santi zot koupab ler zot fer en lot keksoz mal. Avek letan, zot nepli santi zot koupab ler zot fer keksoz mal.”​—Heather.

 •  Aksepte konsekans. Labib i dir: “Ekout mon bann konsey!” (Proverb 8:33) Evite konplent e aksepte okenn pinisyon ki ou paran i donn ou.

  “Pli ou konplent akoz sa pinisyon, pli sa sityasyon pour vin pli pir. Rod en fason pour aksepte sa pinisyon e pa konsantre lo sa ki ou’n perdi.”​—Jason.

 • Travay pour reganny zot konfyans. Labib i dir: “Debaras zot avek sa vye personnalite ki annakor avek zot vye fason viv.” (Efezyen 4:22) Kontinyen fer bann bon desizyon pour ki ou paran i reganny konfyans dan ou.

  “Si ou kontinyen fer bann desizyon ki saz e ou montre ou paran ki ou pa pour fer sa fot ankor, zot pour reganny konfyans dan ou.”​—Karen.

NIDE: Fer plis ki sa ki zot in demann ou pour fer pour montre zot ki zot kapab annan konfyans dan ou. Par egzanp, kan ou al en landrwa, les ou paran konnen ki ou dan semen pe vini, menm si ou konnen ki ou pa pou ariv tar. Sa pour fer zot konpran ki ou anvi zot met konfyans dan ou ankor.