Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mannyer mon kapab reziste tantasyon?

Ki mannyer mon kapab reziste tantasyon?

Zapot Pol ti ekri: “Ler mon ti a kontan fer sa ki byen, sa tandans pour fer sa ki mal i dan mwan.” (Romen 7:21) Eski ou’n deza santi koumsa? Si ou’n deza santi koumsa, sa lartik i kapab ed ou reziste tantasyon pour pa satisfe nou move dezir.

 Ki ou devret konnen?

Tantasyon ek presyon lezot i souvan mars ansanm. Anfet, Labib i dir ki “move frekantasyon i gat bann bon valer moral.” (1 Korentyen 15:33, not) Presyon lezot oubyen medya i kapab fer ou devlop bann dezir ki pous ou pour fer sa ki mal e i menm kapab fer ou swiv “mazorite dimoun ki oule fer dimal.”​—Egzod 23:2.

“Sa presyon pour lezot kontan e aksepte ou i kapab fer ou fer sa ki lezot i fer, zis pour ou ganny aksepte.”​—Jeremy.

Mazin lo sa: Akoz i kapab pli difisil pour reziste tantasyon si ou tro trakase lo sa ki lezot i panse lo ou?​—Proverb 29:25.

A lafen dizour: Pa les presyon lezot fer ou fer en keksoz ki normalman ou pa ti pou fer.

 Ki ou kapab fer?

Annan lasirans dan ou krwayans. Si ou pa asire ki sa ki ou krwar i laverite, ou kapab vin parey en poupet ki dimoun i fer sa ki zot oule avek. I pli bon pour swiv sa konsey Labib: “Verifye tou keksoz, reste atase avek sa ki bon.” (1 Tesalonisyen 5:21) Pli ou konpran ou krwayans, pli i pou fasil pour reste atase avek zot e reziste tantasyon pour fer sa ki kont ou krwayans.

Mazin lo sa: Akoz ou krwar ki bann standar moral Bondye i pou benefisye ou personnelman?

“Mon’n remarke ki ler mon reste fidel avek sa ki mon krwar ladan e mon reziste tantasyon, lezot i respekte mwan plis akoz sa.”​—Kimberly.

En bon legzanp dan Labib: Danyel. Menm si i ti en adolesan, Danyel ti “determinen dan son leker” ki i pou obei lalwa Bondye.​—Danyel 1:8.

Si ou pa asire ki sa ki ou krwar i laverite, ou kapab vin parey en poupet ki dimoun i fer sa ki zot oule avek

Konn ou pwen feb. Labib i koz lo “dezir bann zenn,” setadir bann dezir ki vreman for ler ou zenn. (2 Timote 2:22) Sa pa zis dezir seksyel me osi dezir pour ki lezot i aksepte ou e sa dezir pour fer desizyon ou menm avan ki ou vreman pare.

Mazin lo sa: Labib i dir ki “en dimoun i ganny teste ler i ganny atire e anbete par son prop dezir.” (Zak 1:14) Ki tantasyon ki pli difisil pou ou?

“Ou devret onnet avek ou lekor lo ki tantasyon ki pli difisil pou ou. Fer resers pour vwar ki mannyer ou kapab sirmont sa bann tantasyon e not bann pwen ki ou kapab servi. Ler ou fer sa, laprosenn fwa ki ou ganny tante, ou pou konnen ki ou devret fer pour reziste.”​—Sylvia.

En bon legzanp dan Labib: David. Par ler i ti les lezot met presyon lo li e i ti menm fer pese akoz son prop dezir. Me David ti aprann avek son fot e i ti fer zefor pour amelyore. David ti priye e demann Zeova: “Kree dan mwan en leker pir; Redonn mwan en lespri nouvo.”​—Psonm 51:10.

Pran kontrol. Labib i dir: “Pa les lemal domin zot.” (Romen 12:21) Sa i vedir ki ou pa oblize tonm dan tantasyon. Ou kapab swazir pour fer sa ki byen.

Mazin lo sa: Ki ou kapab fer pour fer sir ki fer en bon desizyon ler ou ganny tante pour fer sa ki mal?

“Mon reflesi lo ki mannyer mon pou santi si mon les mwan ganny tante. Eski mon pou santi mwan byen? Kekfwa wi, me zis pour en pti moman. Me eski mon pou santi mwan byen alalonger ditan? Non mon pou santi mwan pli mal ankor. Eski i vreman vo lapenn? Non.​—Sophia.

En bon legzanp dan Labib: Pol. Menm si i ti admet ki i ti annan bann move tandans, Pol ti annan kontrol son lekor. I ti ekri: “Mon tret mon lekor dir e mon kontrol li parey en lesklav.”​—1 Korentyen 9:27.

A lafen dizour: Ou ki deside ki ou pou fer ler ou ganny tante pour fer en keksoz mal.

Mazinen ki bann tantasyon i zis pour en serten letan. Melissa ki annan 20 an i dir: “Bokou keksoz ki ti bann gro tantasyon ler mon ti lekol pa enportan aprezan. Sa i asir mwan ki bann tantasyon ki mon pe gannyen konmela pou osi arete e ki en zour, mon pou mazin mon lepase e realize ki mon ti byen fer pour reziste zot.”