Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Ki mon devret fer pour dormi plis?

Ki mon devret fer pour dormi plis?

Si ou pe fel math, ou kapab krwar ki ou zis bezwen etidye plis. Si ou pa pe byen fer dan sport, ou kapab krwar ki ou zis bezwen praktis plis ankor. Me dan tou le de sityasyon sa ki ou vreman bezwen i dormi plis. Annou vwar akoz.

 Akoz ou bezwen dormi?

Serten spesyalis i dir ki bann adolesan i bezwen dormi pour wit a dizer erdtan dormi par zour. Akoz i enportan ki ou dormi ase?

 • En bon repo i ed ou pour pli byen reflesir. Dormi i ganny konsidere konman “manze pour nou laservel.” En bon repo i kapab ed ou fer pli byen lekol, dan sport e pour amelyor ou abilite pour rezourd problenm.

 • En bon repo i annan en lefe pozitif lo ou latitid ek limer. Dimoun ki pa dormi ase pou fasilman sanz zot limer, santi zot tris, ganny depresyon e vwar li difisil pour kominik byen oubyen annan en relasyon avek lezot.

 • En bon repo i ed ou dray byen. En letid Leta-z-ini i montre ki bann zenn ant 16 a 24 an i annan plis sans “fer aksidan akoz zot tonm dormi lo volan” konpare avek bann drayver ant 40 a 59 an.

 • En bon repo i ede pour annan en pli bon lasante. Ler ou dormi, sa i ed ou lekor pour gard e repar bann selil, tisi ek lavenn. En bon repo i osi kapab redwir ou risk pour vin tro gro, ganny dyabet ek latak laservel.

Zis parey en telefonn i bezwen ganny sarze pour ki i kontinyen marse, ou bezwen dormi byen pour donn ou meyer

 Kwa ki pe anpes ou dormi?

Parey nou’n vwar, dormi i annan en kantite byenfe. Me kantmenm sa, en kantite zenn pa pe dormi ase. Par egzanp, Elaine ki annan 16 an, i dir:

“Mon ansenyan ti demann laklas ki ler zot ti al dormi e laplipar ti dir dan 2 er bomaten. Lezot ti dir apepre 5:00 er bomaten. Zis en manrmay ki ti dir 9:30 diswar.”

Kwa ki kapab anpes ou dormi?

Zanmi. “I fasil pour dormi tar e gaspiy letan, sirtou ler mon avek mon bann zanmi aswar.”​—Pamela.

Responsabilite. “Mon kontan dormi, me i difisil pour dormi ase akoz i telman annan keksoz pour fer.”​—Ana.

Teknolozi. “Mon telefonn i rezon akoz mon pa ase dormi. I difisil pour pa get li ler mon lo lili.”​—Anisa.

 Ki mon devret fer pour dormi plis?

 • Ki ou pwennvi lo dormi? Labib i dir: “En pti ponnyen repo i pli bon ki de ponnyen travay ki zis i en lakours deryer divan.” (Eklezyast 4:6) Dormi i en nesesite e non pa en deliks. Si ou pa byen dormi, ou pa pou fer byen ou travay e ou pa pou trouv plezir osi dan ou bann divertisman.

 • Esey rode kwa ki vreman anpes ou dormi. Par egzanp, eski ou avek ou bann zanmi ziska tar? Eski ou santi ki ou annan tro bokou homework ek louvraz pour fer kot lakour? Eski ou dormi tar akoz ou telefonn oubyen ou bezwen leve akoz telefonn?

Mazin sa: I pou demann en kantite zefor pour sirmont ou pli gran lobstak, me i pou vo lapenn. Proverb 21:5 (NWT) i dir: “Bann plan sa enn ki travay dir pou sirman reisi.”

I vre ki nou tou nou diferan. Par egzanp, serten dimoun i dir ki fer en pti sonm pandan lazournen i ed zot dormi pli byen aswar. Me lezot i dir ki si zot dormi lazournen zot pa byen dormi aswar. Esey rode kwa ki mars pli byen pour ou. Sa bann sizesyon swivan i kapab ede:

 • Donn ou lekor letan pour relaks. Si ou esey relaks avan ou al dormi, ou pou tonm dormi pli vit.

  “I bon pour fer ou louvraz ek lezot keksoz neseser boner koumsa ou pa bezwen trakase letan in ariv ler dormi.”​—Maria.

 • Kontrol ou letan. Dan plas les ou bann sirkonstans kontrol ou, fer en progranm ki pou permet ou dormi ase.

  “Mon bezwen omwen wit erdtan dormi tou le swar. Alor, si mon bezwen lev pli boner ki labitid, mon kalkile ki ler ki mon bezwen al dormi.”​—Vincent.

 • Esey reste konsistan. Revey dan ou lekor pou les ou konnen kan i’n ariv ler dormi, si ou fer li ganny sa labitid. Bann eksper i sizere ki ou devret dormi e lev menm ler toulezour. Esey fer sa pandan en mwan e gete ki mannyer ou pou santi ou pli byen.

  “Si ou al dormi menm ler tou le swar, lannmen,ou pou santi ou pli byen. Sa pou ed ou pour vin pli efikas dan tou sa ki ou fer.”​—Jared.

 • Annan en pwennvi balanse lo kantite letan ou pase avek lezot. Labib i demann nou pour “annan kontrol dan tou keksoz” e sa i enkli sa ki ou fer dan ou letan lwazir.​—1 Timote 3:2, 11.

  “Mon’n bezwen aprann annan en limit lo sa ki mon fer aswar. Si mon pa met en limit lo lakantite letan ki mon pou pase dan divertisman, i annan en keksoz ki pou ganny afekte e normalman sa i mon ler dormi.”​—Rebecca.

 • Les ou telefonn osi “dormi”! Pour omwen enn erdtan avan dormi, reziste sa lanvi pour al lo Enternet oubyen pour anvoy mesaz ou bann zanmi. Anfet, serten eksper i dir ki lalimyer telefonn, Televizyon oubyen tablet i kapab fer li difisil pour ou ganny sonmey.

  “Dimoun i ekspekte ganny kontak avek ou 24/7. Me pour ou byen repoze, ou bezwen met ou telefonn dekote.”​—Julissa.