Skip to content

BANN ZENN I DEMANDE

Akoz mon toultan dir sa ki mon pa devret

Akoz mon toultan dir sa ki mon pa devret

“Parfwa mon kapab kontrol mon lalang, me de fwa i konmsi mon lespri pa kapab kontrol sa ki sorti dan mon labous!”​—James.

“Ler mon en pe per, mon koze san reflesi e ler mon santi mwan alez, mon dir an plis ki mon devret. An gro, mon toultan dir sa ki mon pa devret.”​—Marie.

Labib i dir: “Lalang i . . . en dife” e “zis en pti dife i kapab finalman bril en gran lafore!” (Zak 3:5, 6) Eski ou souvan ganny problenm akoz sa ki ou dir? Si wi, sa lartik i kapab ed ou.

 Akoz mon dir sa ki mon pa devret?

Lenperfeksyon. Labib i dir: “Nou tou nou souvan fer fot. Si en dimoun pa zanmen fer okenn fot ler i koze, i en dimoun parfe.” (Zak 3:2) Akoz nou lenperfeksyon, i fasil pour pa zis tonbe ler nou marse me pour osi dir en keksoz ki nou pa devret.

“Mon napa en lespri parfe oubyen en lalang ki parfe, alor i pou bet pour mwan dir ki mon kapab kontrol mon lespri ek mon lalang dan en fason parfe.”​—Anna.

Koz tro bokou. Labib i dir: “Kot i annan bokou koze, pese pa manke.” (Proverb 10:19) I pli fasil pour en dimoun ki koz tro bokou e ki pa abitye ekoute pour ofans lezot par sa ki i dir.

“I pa neseserman sa dimoun ki fer tou koze ki pli malen dan en group. Zezi ti sa dimoun pli malen ki’n deza egziste e pourtan i annan moman kot i ti reste trankil.”​—Julia.

Sarkastik. Labib i dir: “Bann parol san reflesi i parey bann kou lepe.” (Proverb 12:18, NWT) Ler en dimoun i koz dan en fason sarkastik, i pe dir bann keksoz pour abes lezot. Sa i en legzanp bann parol ki ganny dir san reflesi. Bann dimoun ki koz dan sa fason, i kontan dir, “Mon ti pe zis dyok!” Me abes lezot pa en keksoz ki fer riye. Labib i demann nou pour debaras nou avek bann “lensilt ensi ki okenn lezot keksoz ki kapab fer ditor.”​—Efezyen 4:31.

“Mon en dimoun ki kontan fer riye e fer dyok, me sa i fer li fasil pour vin sarkastik e souvan mon ganny problenm akoz sa.”​—Oksana.

Enn fwa ki ou’n dir en keksoz, ou pa pou kapab fer li retournen, zis parey ou pa pou kapab remet dantifris dan son tib

 Kontrol ou lalang

I pa fasil pour aprann kontrol ou lalang, me Labib i annan bann prensip ki kapab ed ou. Annou vwar serten legzanp.

“Koz dan zot leker, . . . me pa koz lo la avek lezot.”​—Psonm 4:4, NWT.

Parfwa, i pli bon pour pa dir nanryen. En zenn ki apel Laura i dir: “Lafason ki mon santi ler mon ankoler i kapab pa parey mon pou santi pli tar. Normalman apre ki mon’n pli relaks, mon kontan ki mon pa’n dir sa ki mon ti anvi dir.” Menm ler ou reflesi zis pour detrwa segonn, sa i kapab anpes ou dir en keksoz ki ou pa devret dir.

“Pa nou dir ki zorey i ekout koze, parey pale i gout manze?”​—Zob 12:11.

Ou kapab evit en kantite problenm si ou demann ou lekor sa bann kestyon avan ou konmans koze:

  • Eski i vre? Eski i zantiy? Eski i neseser?​—Romen 14:19.

  • Ki mannyer mon ti pou santi si en dimoun ti dir sa avek mwan?​Matye 7:12.

  • Eski i pou montre ki mon respekte pwennvi sa lot dimoun?​—Romen 12:10.

  • Eski la i sa moman apropriye pour dir sa?​—Eklezyast 3:7.

“Avek limilite konsider lezot pli siperyer ki zot.”​—Filipyen 2:3.

Sa konsey pou ed ou devlop bann bon panse lo lezot e an retour, sa pou ed ou kontrol ou lalang e reflesi avan ki ou koze. Menm si i’n tro tar e ou’n fini dir en parol ki’n bles en dimoun, limilite pou ed ou pour demann pardon o pli vit posib! (Matye 5:23, 24) Apre sa, kontinyen fer plis zefor pour kontrol ou lalang.