Skip to content

Zanmi

I pa fasil pour fer bann bon zanmi e gard zot i kapab menm pli difisil ankor! Ki mannyer ou kapab fer e gard bann pli bon zanmi?

Fer zanmi e gard zot

Lekel ki en vre zanmi?

I fasil pour annan bann fo zanmi me ki mannyer ou kapab trouv en vre zanmi?

Ki mannyer mon kapab aret timid?

Pa bezwen les sa loportinite pour devlop en bon lanmitye e annan en zoli leksperyans pase.

Bann problenm

Ki mon kapab fer si mon zanmi i bles mwan?

Ou devret konnen ki napa okenn relasyon ant dimoun ki napa problenm. Me ki ou kapab fer si ou zanmi i dir oubyen fer en keksoz ki bles ou?

Ki mannyer mon kapab reziste presyon lezot?

Vwar ki mannyer bann prensip Labib i kapab ed ou reisi.

Reziste presyon lezot!

Kat keksoz senp ki kapab ed ou annan sa kouraz pour fer ou prop desizyon.

Ki mon devret fer si lezot pa aksepte mwan?

Kwa ki pli enportan? Ganny aksepte par lezot oubyen reste sa ki mon vreman ete?

Akoz mon toultan dir sa ki mon pa devret?

Ki konsey ki kapab ed ou avan ou koze?

Ki mannyer mon kapab koriz mon bann fot?

Larepons pa sitan difisil parey ou krwar.

Ki mannyer mon kapab aret donn nouvel dimoun?

Nenport moman kot ou ganny tante pour donn nouvel dimoun, pran aksyon!