Skip to content

Lasante fizik

Aprann ki mannyer pour reste an bonn sante oubyen pour fer fas avek bann problenm lasante. Nenport sityasyon ki ou ladan, Labib i donn bann konsey pratik ki kapab ed ou santi ou byen.

Bann danze pour ou lasante

Ki mon kapab fer pour pa burnout?

Kwa ki fer sa? Eski sa i kapab arive avek ou? Si wi, ki ou kapab fer?

Pa mazin zis sa bwar

Anba lenfliyans lalkol, en kantite dimoun i dir e fer bann keksoz ki zot regrete pli tar. Ki mannyer ou kapab protez ou lekor kont sa problenm ek danze ki vin avek labi lalkol?

Pa les sigaret gat ou lavi

Menm si bokou dimoun i fimen oubyen servi sigaret elektronik, bokou in arete e lezot pe lager pour arete. Akoz? Eski i vreman mal pour fimen?

Viv an bonn sante

Ki mon devret fer pour dormi plis?

Set keksoz pratik ki kapab ed ou pour pli byen dormi.

Ki mannyer mon kapab devlop lanvi pour fer legzersis?

Apard ki amelyor nou lasante fizik, eski i annan lezot bon rezon pour fer legzersis regilyerman?

Ki mannyer mon kapab annan en ladyet balanse?

Bann zenn ki pa an bonn sante i souvan vin bann adilt ki pa an bonn sante, alor i bon pour devlop en bon labitid manz byen depi la konmela.

Ki mannyer mon kapab perdi pwa?

Si ou bezwen perdi pwa, olye mazin al lo en ladyet, plito adopte en fason viv.

Gard lapropte

I toultan pli bon pour ou ek lezot otour ou ler ou gard keksoz prop e annord. I ed ou pour reste an bonn sante e ou pa bezwen strese.