Skip to content

Fanmir

Eski ou ganny problenm avek ou paran? Eski ou vwar li difisil pour annan en bon relasyon avek ou bann frer ek ser? Labib i kapab ed ou dan sa bann sityasyon ek lezot ankor.

Relasyon avek ou paran

Ki mannyer mon kapab koz avek mon paran?

I annan en kantite byenfe ki petet ou pa pe realize.

Ki mannyer mon kapab koz avek mon paran?

Ki mannyer ou kapab kominike avek ou paran kan ou pa anvi koze?

Ki mannyer mon kapab koz avek mon paran lo zot bann lareg?

Aprann ki mannyer ou kapab koz avek ou paran avek respe e ou pou sirprann avek bon rezilta ki sa pou anmennen.

Ki mannyer mon kapab koz avek mon paran?

Sa bann sizesyon i kapab fer li pli fasil pour ou koz avek ou paran.

Ki mon kapab fer si mon’n dezobei mon paran?

Ou pa kapab sanz sa ki’n arive, me ou kapab fer keksoz pour anpes sa sityasyon vin pli pir. Sa lartik pou montre ou ki mannyer pour fer sa.

Ki mannyer mon paran i kapab annan konfyans dan mwan?

Sa trwa nide i kapab ed ou pour annan plis laliberte.

Ki mannyer mon kapab ganny plis laliberte?

Ou panse ki in ler pour ou paran konmans tret ou konman en adilt me eski ou paran i dakor? Ki ou kapab fer pour ganny zot konfyans?

Kot lakour

Eski mon pare pour kit lakour?

Ki bann kestyon ou devret reponn avan ki ou fer en desizyon enportan koumsa?