Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Да сме послушни на назначените от Йехова пастири

Да сме послушни на назначените от Йехова пастири

„Бъдете послушни на онези, които ви ръководят, и им се подчинявайте — понеже те бдят над душите ви“ (ЕВР. 13:17)

1, 2. Защо Йехова се сравнява с пастир?

ЙЕХОВА сравнява себе си с пастир. (Езек. 34:11–14) Това е от значение, защото ни помага да разберем каква личност е Бог. Един любещ пастир поема пълна отговорност за живота и благополучието на овцете, които са му поверени. Той ги води на места, където има храна и вода (Пс. 23:1, 2), пази ги както през деня, така и през нощта (Лука 2:8), защитава ги от диви зверове (1 Царе 17:34, 35), носи новородените в пазвата си (Иса. 40:11), търси изгубените и нежно се грижи за овцете, които са наранени. (Езек. 34:16)

2 Божият народ в древността ясно разбирал защо Йехова е сравнен с любещ пастир, тъй като хората се занимавали предимно със земеделие и животновъдство. Те знаели, че овцете се нуждаят от грижи и внимание, за да оцелеят. Същото може да се каже и за хората в духовно отношение. (Мар. 6:34) Без грижата и ръководството от Йехова те страдат, стават уязвими и се отклоняват от моралните принципи — като разпръснати „овце, които нямат пастир“. (3 Царе 22:17) Йехова обаче милостиво осигурява всичко, от което се нуждае неговият народ.

3. Какво ще разгледаме в тази статия?

3 Днес ние също разбираме защо Йехова е описан като пастир. Той продължава да се грижи за своите овце. В тази статия ще видим как в днешно време Йехова ръководи своите служители и удовлетворява нуждите им. Освен това ще разгледаме как трябва да откликнем на любещите му грижи.

 ДОБРИЯТ ПАСТИР НАЗНАЧАВА ПОМОЩНИЦИ

4. Каква роля има Исус в грижите за овцете на Йехова?

4 Йехова е назначил Исус като Глава на християнския сбор. (Еф. 1:22, 23) Исус, „добрият пастир“, отразява качествата на своя Баща и подкрепя интересите и намерението му. Божият син дори е ‘дал живота си за овцете’. (Йоан 10:11, 15) Само каква благословия за човечеството е откупът на Христос! (Мат. 20:28) Намерението на Йехова е „всеки, който вярва в [Исус], да не бъде унищожен, но да има вечен живот“. (Йоан 3:16)

5, 6. (а) Кого е назначил Исус да се грижи за овцете му, и какво се изисква от овцете, за да имат полза от тази уредба? (б) Коя е главната причина да искаме да сме послушни на старейшините?

5 Как откликват овцете на грижите на Добрия пастир, Исус Христос? Исус казал: „Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам, и те вървят след мене.“ (Йоан 10:27) Да слушаме гласа на Добрия пастир, означава да следваме неговите напътствия във всяко отношение. Това включва да подкрепяме онези, които той е назначил за пастири. Исус наредил на своите апостоли и ученици да продължат дейността, която започнал. Те трябвало ‘да учат’ и ‘да хранят Исусовите овчици’. (Мат. 28:20; прочети Йоан 21:15–17) С разпространението на добрата новина растял броят на учениците, затова Исус осигурил зрели християни да се грижат като пастири за сборовете. (Еф. 4:11, 12)

6 Обръщайки се към старейшините в сбора в Ефес през първи век, апостол Павел посочил, че светият дух ги е назначил ‘като надзорници, да пасат сбора на Бога’. (Деян. 20:28) Същото важи и за християнските надзорници днес, тъй като и те са назначавани въз основа на библейските изисквания, записани под ръководството на светия дух. Следователно, като сме послушни на надзорниците, показваме уважение към Йехова и Исус — двамата велики Пастири. (Лука 10:16) Несъмнено това е главната причина, поради която с готовност се подчиняваме на старейшините. Но има и други основания да следваме тяхното ръководство.

7. Как старейшините ти помагат да поддържаш добри взаимоотношения с Йехова?

7 Когато дават напътствия на събратята си, старейшините се стремят да ги насърчават и основават съветите си върху Библията и библейските принципи. Тяхната цел не е да казват на братята си как да живеят. (2 Кор. 1:24) По–скоро те искат да им помогнат да вземат мъдри решения и така да се запази редът и мирът в сбора. (1 Кор. 14:33, 40) Старейшините „бдят над душите“, в смисъл че се стараят да помогнат на всекиго в сбора да поддържа добри взаимоотношения с Йехова. Затова незабавно обръщат внимание на някой брат или сестра, който не осъзнава, че предприема, или вече е предприел „погрешна стъпка“. (Гал. 6:1, 2; Юда 22) Нима това не са основателни причини ‘да бъдем послушни на онези, които ни ръководят’? (Прочети Евреи 13:17.)

8. Как старейшините защитават Божието стадо?

8 Апостол Павел, който бил грижовен пастир, писал на братята в град Колоса: „Внимавайте да не би някой да ви отвлече като плячка чрез философията и празната измама, основани на човешките обичаи, според принципите на този свят, а не според Христос.“ (Кол. 2:8) В това предупреждение се съдържа друга причина да се вслушваме  в библейските съвети на старейшините. Те защитават стадото от онези, които се опитват да подкопаят вярата на събратята им. Апостол Петър предупредил, че „лъжливи пророци“ и „лъжливи учители“ ще искат да подмамят „непостоянните души“ да съгрешат. (2 Пет. 2:1, 14) В днешно време старейшините трябва да отправят подобни предупреждения, когато е необходимо. Те са зрели християни с богат житейски опит. Освен това, преди да бъдат назначени, те са показали, че ясно разбират Божието Слово и че са способни да учат другите на здравото учение. (1 Тим. 3:2; Тит 1:9) Тяхната зрялост, уравновесеност и основана на Библията мъдрост им помагат да дават добри напътствия на стадото.

Както пастирът защитава стадото, старейшините защитават поверените им овце (Виж 8 абзац)

ДОБРИЯТ ПАСТИР ХРАНИ И ЗАЩИТАВА ОВЦЕТЕ

9. Как Исус храни и ръководи християнския сбор днес?

9 Чрез своята организация Йехова осигурява изобилие от духовна храна на цялото световно братство. Нашите издания съдържат множество библейски съвети. Освен това понякога организацията дава напътствия директно на старейшините на сбора чрез писма или чрез съвети от пътуващите надзорници. По тези начини овцете получават ясно ръководство.

10. Каква отговорност имат пастирите спрямо онези, които са се отклонили от стадото?

10 Надзорниците имат отговорността да защитават членовете на сбора и да  се грижат за духовното им здраве, особено на онези, които са допуснали да се наранят или са болни духовно. (Прочети Яков 5:14, 15.) Някои дори са се отклонили от стадото и са спрели да участват в християнските дейности. Нима грижовният старейшина няма да направи всичко по силите си да намери всяка изгубена овца и да я насърчи да се върне в кошарата, тоест в сбора? Разбира се! Исус обяснил: „Моят Баща, който е на небето, не желае нито един от тези малките да загине.“ (Мат. 18:12–14)

КАК ТРЯБВА ДА ГЛЕДАМЕ НА НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА СТАРЕЙШИНИТЕ?

11. Защо на някои може да им е трудно да следват ръководството на старейшините?

11 Йехова и Исус са съвършени Пастири. Но пастирите, на които са поверили грижата за сбора, не са. Поради този факт на някои може да им е трудно да следват ръководството на старейшините. Възможно е да си мислят: „Старейшините са несъвършени хора като нас. Защо да се вслушваме в съветите им?“ Вярно е, че старейшините са несъвършени. Но е нужно да гледаме по правилен начин на техните недостатъци и слабости.

12, 13. (а) Какво можем да кажем за грешките на някои, които Йехова бил поставил на отговорни позиции? (б) Защо в Библията пише за недостатъците на отговорни мъже?

12 Библията откровено говори за грешките на онези, които Йехова използвал да водят народа му в миналото. Например Давид бил помазан за цар и водач на Израил. Но той се поддал на изкушение и извършил прелюбодейство и убийство. (2 Царе 12:7–9) Помисли и за апостол Петър. Въпреки че му била поверена голяма отговорност в християнския сбор през първи век, той допуснал сериозни грешки. (Мат. 16:18, 19; Йоан 13:38; 18:27; Гал. 2:11–14) Освен Исус никой човек след Адам и Ева не е бил съвършен.

13 Защо Йехова позволил библейските писатели да пишат за грешките на назначените от него мъже? Една причина била да покаже, че може да използва несъвършени хора да ръководят народа му. Всъщност Бог винаги е правил това. Така че не бива да превръщаме недостатъците на надзорниците днес в извинение да недоволстваме срещу тях и да подронваме авторитета им. Йехова очаква от нас да уважаваме тези братя и да им бъдем послушни. (Прочети Изход 16:2, 8.)

14, 15. Какво можем да научим от начина, по който Йехова общувал с народа си в миналото?

14 Да сме послушни на братята, които ни ръководят, е изключително важно. Да разгледаме как в миналото Йехова общувал с народа си във време на трудности. При излизането на народа на Израил от древен Египет Бог давал напътствия чрез Моисей и Аарон. За да преживеят десетото бедствие, израилтяните трябвало да се подчинят на заповедта да приготвят специално ястие и да напръскат с кръвта от закланото агне стълбовете и горния праг на къщите си. Хората не получили тези напътствия, чувайки глас от небето. Те трябвало да слушат старейшините на Израил, които от своя страна получили ясни нареждания от Моисей. (Из. 12:1–7, 21–23, 29) По този начин Йехова използвал Моисей и старейшините да ръководят народа му. Днес християнските старейшини имат подобна важна роля.

15 Най–вероятно се сещаш за много други случаи в библейски времена, когато  Йехова осигурявал животоспасяващи напътствия чрез хора или ангели. Всеки път Бог решавал да даде власт на някой свой служител. Тези, които Йехова изпращал, говорели от негово име и казвали на народа какво да прави, за да запази живота си в опасна ситуация. Несъмнено можем да очакваме Йехова да направи нещо подобно за народа си по време на Армагедон. Разбира се, старейшините, които имат отговорността да представят Йехова или организацията му днес, трябва много да внимават да не злоупотребяват с поверената им власт.

„ЕДНО СТАДО С ЕДИН ПАСТИР“

16. Кой „глас“ трябва да слушаме?

16 Служителите на Йехова са „едно стадо с един пастир“, Исус Христос. (Йоан 10:16) Исус обещал, че ще бъде с учениците си „през всичките дни до завършека на тази система“. (Мат. 28:20) Като Цар в небето, той има пълен контрол над събитията, които ще доведат до изпълнението на присъдата над света на Сатана. За да останем обединени и защитени в Божието стадо, е нужно да слушаме ‘гласа зад нас’, който ни казва по кой път да вървим. Този „глас“ е онова, което Божият свети дух казва чрез записаното в Библията, и онова, което Йехова и Исус казват чрез назначените старейшини. (Прочети Исаия 30:21; Откровение 3:22.)

Старейшините полагат усилия да предпазват семействата с един родител от навреждащо общуване (Виж 17, 18 абзац)

17, 18. (а) Защо Божието стадо е в опасност, но в какво можем да бъдем уверени? (б) Какво ще разберем от следващата статия?

17 В Библията четем, че Сатана „обикаля наоколо като ревящ лъв и търси кого да погълне“. (1 Пет. 5:8) Подобно на див и изгладнял звяр той дебне стадото, чакайки подходящ момент да нападне непредпазливите и онези, които са се отклонили. Затова е важно винаги да сме много близо до сбора и до Йехова — „пастира и надзорника на душите [ни]“. (1 Пет. 2:25) Относно онези, които ще преживеят „голямото бедствие“, в Откровение 7:17 се казва: „Агнето [Исус] ... ще ги пасе и ще ги заведе при извори с води на живот. И Бог ще изтрие всяка сълза от очите им.“ Какво чудесно обещание е това!

18 След като разгледахме важната роля на старейшините като духовни пастири, е нужно да намерим отговора на въпроса как назначените мъже могат да са сигурни, че се грижат добре за овцете. Следващата статия ще ни помогне да разберем това.