Йоан 13:1-38

13  А Исус знаеше още преди празника Пасха, че е дошъл неговият час+ да премине от този свят при Бащата.+ И понеже обичаше своите, които бяха в света,+ проявяваше любовта си към тях чак до края.  И по време на вечерята, когато Дяволът вече беше поставил в сърцето на Юда Искариот,+ синът на Симон, мисълта да го предаде,+  Исус, като знаеше, че Бащата е предал всичко в неговите ръце+ и че е дошъл от Бога и отива при Бога,+  стана от трапезата и съблече горната си дреха. И като взе кърпа, се препаса.+  След това наля вода в широк съд и започна да мие краката+ на учениците, като ги изтриваше с кърпата, с която беше препасан.  Така стигна до Симон Петър. Той го попита: „Ти ли, Господарю, ще ми миеш краката?“+  В отговор Исус му каза: „Сега не можеш да разбереш това, което правя, но ще го разбереш после.“+  Петър му каза: „В никакъв случай няма да ми измиеш краката!“ Исус му отговори: „Ако не те измия,+ няма да имаш нищо общо с мене.“  Симон Петър му каза: „Господарю, тогава не само краката, но и ръцете и главата.“ 10  Исус му каза: „Който се е изкъпал,+ няма нужда да мие друго освен краката си, защото целият е чист. И вие сте чисти, но не всички.“ 11  Понеже той знаеше кой ще го предаде.+ Затова каза: „Не всички сте чисти.“ 12  И като им изми краката и облече горната си дреха, той се разположи отново край трапезата и им каза: „Знаете ли какво направих за вас? 13  Вие ме наричате Учител+ и Господар*,+ и то с основание, защото наистина съм такъв.+ 14  Но щом аз, Господар и Учител, ви измих краката,+ то вие също трябва да си миете краката един на друг.+ 15  Защото ви дадох пример — каквото аз направих за вас, това и вие трябва да правите.+ 16  Казвам ви самата истина, робът не превъзхожда господаря си, нито пратеникът превъзхожда онзи, който го е изпратил.+ 17  Щом знаете това, ще сте щастливи и ако го вършите.+ 18  Не говоря за всички вас. Знам кого избрах.+ Но трябва да се изпълни казаното в Писанието:+ ‘Който се хранеше от моя хляб, се надигна против мене*.’+ 19  Сега ви казвам, преди да станат тези неща,+ та когато станат, да повярвате, че аз съм това, което казвам, че съм. 20  Казвам ви самата истина, който приема изпратения от мене, приема и самия мене,+ а който приема мене, приема и онзи, който ме е изпратил.“+ 21  След като каза това, Исус се натъжи* и заяви: „Казвам ви самата истина, един от вас ще ме предаде.“+ 22  Учениците се спогледаха, недоумявайки за кого говори.+ 23  А един от неговите ученици, този, когото Исус особено обичаше, се беше разположил до Исус*.+ 24  Така че Симон Петър му кимна и му каза: „Кажи за кого говори той.“ 25  И той се облегна назад на гърдите на Исус и му каза: „Господарю, кой е това?“+ 26  Тогава Исус отговори: „Този, на когото ще дам натопения залък.“+ И като натопи залъка в блюдото, той го взе и го подаде на Юда, синът на Симон Искариот. 27  И след като Юда взе залъка, Сатана влезе в него.+ Затова Исус му каза: „Прави по–бързо онова, което ще правиш.“ 28  Но никой от разположилите се край трапезата не знаеше защо той му каза това. 29  Тъй като касата с парите беше в Юда,+ някои дори си мислеха, че Исус му казва „Купи каквото ни трябва за празника“ или че трябва да даде нещо на бедните.+ 30  А той, след като взе залъка, веднага излезе. И беше нощ.+ 31  И когато той излезе, Исус каза: „Сега Човешкият син е прославен+ и Бог е прославен чрез него. 32  И самият Бог ще го прослави,+ веднага ще го прослави. 33  Дечица,+ още малко съм с вас. Ще ме търсите, и това, което казах на юдеите — ‘Където отивам, вие не можете да дойдете’,+ — казвам и на вас сега. 34  Нова заповед ви давам: да се обичате един другиго, както аз ви обичам,+ така и вие да се обичате един другиго.+ 35  И всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“+ 36  Симон Петър му каза: „Господарю, къде отиваш?“ Исус отговори: „Сега не можеш да ме последваш там, където отивам, но ще ме последваш по–късно.“+ 37  Петър го попита: „Господарю, защо не мога да те последвам сега? Живота* си ще дам за тебе!“+ 38  Исус отговори: „Живота си ли ще дадеш за мене? Казвам ти самата истина, още преди да пропее петелът, три пъти ще се отречеш от мене.“+

Бележки под линия

Виж Приложение № 6.
Буквално: „надигна петата си против мене“.
Буквално: „се натъжи в духа си“.
Или: „до гърдите на Исус“.
Буквално: „Душата“.