Йоан 21:1-25

21  След това Исус отново се яви на учениците си на брега на Тивериадското езеро, като явяването му стана ето така:  Симон Петър, Тома, наречен Близнак,+ Натанаил+ от Кана в Галилея, синовете на Зеведей+ и двама други негови ученици бяха заедно.  Симон Петър им каза: „Отивам да ловя риба.“ А те му казаха: „Идваме с тебе.“ И излязоха и се качиха на лодката, но през тази нощ не уловиха нищо.+  А като се зазоряваше, Исус застана на брега, но учениците не разбраха, че това е той.+  Тогава Исус ги попита: „Деца, нямате нищо за ядене, нали?“ Те му отговориха: „Нямаме.“  Той им каза: „Хвърлете мрежата от дясната страна на лодката и ще намерите нещо.“+ И те я хвърлиха и след това вече не можеха да я извадят заради многото риба.+  Тогава ученикът, когото Исус особено обичаше,+ каза на Петър:+ „Това е Господарят!“ И като чу, че това е Господарят, Симон Петър облече горната си дреха (защото беше гол*) и се препаса, след което се хвърли в езерото.  А другите ученици дойдоха с малката лодка, като влачеха мрежата с рибата, защото не бяха далече от брега, само на около двеста лакътя*.  И когато слязоха на брега, видяха огън с разпалени въглени+ и върху него сложени риба и хляб. 10  Исус им каза: „Донесете няколко от рибите, които хванахте преди малко.“ 11  Тогава Симон Петър се качи на лодката и изтегли мрежата до брега, а тя беше пълна с големи риби — сто петдесет и три на брой. Но макар че бяха толкова много, мрежата не се скъса. 12  Исус им каза: „Елате да закусите.“+ Никой от учениците нямаше смелост да го попита „Кой си ти?“, защото знаеха, че е Господарят. 13  Исус се приближи, взе хляба и им го подаде,+ а също и рибите. 14  Това беше третото+ появяване на Исус пред учениците след възкресението му от мъртвите. 15  След като закусиха, Исус каза на Симон Петър: „Симоне, сине Йоанов, обичаш* ли ме повече от тези?“+ Той му отговори: „Да, Господарю, ти знаеш, че те обичам*.“+ Той му каза: „Храни агънцата ми.“+ 16  И пак го попита, за втори път: „Симоне, сине Йоанов, обичаш*+ ли ме?“ Той му отговори: „Да, Господарю, ти знаеш, че те обичам*.“ Той му каза: „Паси овчиците ми.“+ 17  И го попита за трети път: „Симоне, сине Йоанов, обичаш ли ме*?“ Петър се натъжи, че го попита за трети път „Обичаш ли ме?“, и му отговори: „Господарю, ти знаеш всичко.+ Знаеш, че те обичам*.“ Исус му каза: „Храни овчиците ми.+ 18  Казвам ти самата истина, когато беше по–млад, ти се препасваше и отиваше, където поискаш. Но когато остарееш, ще протягаш ръце и друг ще те препасва+ и ще те носи където не искаш.“+ 19  С това той показа чрез каква смърт+ Петър ще прослави Бога.+ И след тези думи му каза: „Продължавай да ме следваш.“+ 20  Като се обърна, Петър видя, че след тях върви ученикът, когото Исус особено обичаше,+ онзи, който по време на вечерята се беше облегнал на гърдите му и беше попитал: „Господарю, кой ще те предаде?“ 21  И като го видя, Петър попита Исус: „Господарю, а с този какво ще стане?“ 22  Исус му каза: „Ако волята ми е той да остане, докато дойда,+ какво общо има това с тебе? Ти продължавай да ме следваш.“ 23  И сред братята се разнесе мълвата, че този ученик няма да умре. Но Исус не му каза, че няма да умре, а каза „Ако волята ми е той да остане,+ докато дойда, какво общо има това с тебе?“. 24  И това е ученикът,+ който свидетелства за тези неща и който записа тези неща, и ние знаем, че неговото свидетелство е истинно.+ 25  Вярно, има още много други неща, които Исус извърши, и ако те бъдат записани с всички подробности, мисля, че целият свят няма да побере изписаните свитъци.+

Бележки под линия

Или: „оскъдно облечен“.
На по–малко от 100 м. Виж Приложение № 16.
„Обичам [те]“ — на гръцки: „фило̀ се“, глагол, който произлиза от съществителното „филѝа“ (любов).
„Обичаш“ — на гръцки: „агапа̀с“, глагол, който произлиза от съществителното „ага̀пи“ (любов).
На гръцки: „агапа̀с“.
На гръцки: „фило̀ се“.
На гръцки: „филѝс ме“.
На гръцки: „фило̀ се“.