1 Коринтяни 14:1-40

14  Старайте се да проявявате любов, но и пламенно се стремете към даровете на духа,+ особено към дара да пророкувате.+  Защото който говори на друг език, не говори на хората, а на Бога, и макар че говори свещените тайни+ чрез духа, никой не разбира чутото.+  Но който пророкува, укрепва,+ насърчава и утешава другите чрез думите си.  Който говори на друг език, укрепва себе си, но който пророкува, укрепва сбора.  Бих искал всички вие да говорите езици,+ но предпочитам да пророкувате.+ Да, който пророкува, превъзхожда онзи, който говори езици.+ Ако обаче говорещият и превежда, сборът ще бъде укрепен.  Но ако сега дойда и ви говоря на езици, братя, каква полза ще имате, ако не ви говоря също посредством откровение,+ познание,+ пророчество или учение?  Нали и неживите предмети, като флейтата или арфата, издават звук.+ Но ако не издават ясно различими тонове, как ще се разбере какво е изсвиреното на флейтата или на арфата?  И ако тръбата издаде неясен призив, кой ще се приготви за бой?+  Подобно на това, ако с устните си не произнасяте лесни за разбиране думи,+ как ще се знае за какво става дума? Тогава всъщност ще говорите на вятъра.+ 10  На света има толкова много различни езици и всеки от тях си има значение. 11  Ако аз не разбирам силата на изговореното, ще бъда чужденец+ за говорещия и говорещият ще бъде чужденец за мене. 12  Така и вие, щом пламенно се стремите към даровете на духа,+ полагайте усилия да ги притежавате в изобилие за укрепването на сбора.+ 13  Затова нека онзи, който говори на друг език, да се моли, за да може да превежда.+ 14  Защото ако аз се моля на друг език, всъщност се моли дарът на духа, който ми е даден,+ а моят ум не участва в това. 15  Тогава какво да се прави? Аз ще се моля чрез дара на духа, но също така ще се моля, като използвам ума си. Ще пея възхвали+ чрез дара на духа, но също така ще пея възхвали, като използвам ума си.+ 16  И ако принасяш възхвали чрез някой дар на духа, то как непосветеният човек ще каже „амин“*+ на твоите думи на благодарност, щом като няма да знае какво казваш? 17  Няма съмнение, че ти благодариш по хубав начин, но това не укрепва другия.+ 18  Благодаря на Бога, че говоря на повече езици от всички вас.+ 19  И все пак в сбора бих предпочел да кажа пет думи, като използвам ума си, и така да дам наставления на другите, отколкото да кажа десет хиляди думи на друг език.+ 20  Братя, не бъдете като деца относно способностите си за разбиране,+ но що се отнася до злото, бъдете дори бебета,+ а относно способностите си за разбиране бъдете напълно зрели.+ 21  В Закона е записано: „‘С езиците на чужденците и с устните на непознатите+ ще говоря на този народ,+ но дори и тогава те няма да ме послушат’ — казва Йехова.“+ 22  Така че говоренето на езици+ не е знак за вярващите, а за невярващите,+ докато пророкуването не е за невярващите, а за вярващите.+ 23  Затова когато целият сбор се събере на едно място и всички заговорят на езици,+ но влязат непосветени хора или невярващи, няма ли да кажат, че сте луди? 24  Но ако всички вие пророкувате и влезе някой невярващ или непосветен човек, думите на всички вас ще бъдат като поправяне за него+ и ще го подтикнат сам да се прецени. 25  И тайните на сърцето му биват изявени,+ така че той ще падне по очи и ще се поклони на Бога с думите: „Наистина Бог е сред вас!“+ 26  Тогава, братя, какво да се прави? Когато се съберете заедно, на един е даден псалм, на друг учение, на друг откровение, на друг — да говори езици, на друг — да превежда.+ Нека всичко става с цел взаимно укрепване.+ 27  И ако се говори на друг език, нека това бъде ограничено най–много до двама или трима души, които се редуват, и нека някой да превежда.+ 28  Но ако няма кой да превежда, нека мълчат в сбора и говорят на себе си+ и на Бога. 29  Също нека говорят двама или трима пророци,+ а останалите нека размишляват какво означава казаното.+ 30  Но ако на друг+ от седящите там бъде дадено откровение, нека първият замълчи. 31  Защото вие всички можете да пророкувате+ подред, та всички да извлекат поука и да бъдат насърчени.+ 32  И пророците трябва да владеят дадения им от духа дар да пророкуват. 33  Защото Бог не е Бог на безредието,+ а на мира.+ И както е навсякъде в сборовете на светите личности, 34  нека жените мълчат+ в сбора, понеже не им е позволено да говорят. Но нека показват подчинение,+ както е и според Закона.+ 35  Ако обаче искат да научат нещо, нека питат мъжете си вкъщи, защото е срамно+ жена да говори в сбора. 36  Нима от вас излезе Божието слово?+ Или то стигна са̀мо до вас? 37  Ако някой мисли, че е пророк или че е надарен с духа, нека покаже, че признава нещата, които ви пиша, защото те са заповед от Господаря.+ 38  Но ако някой не признава това, остава невеж. 39  Следователно, братя мои, продължавайте пламенно да се стремите към дара на пророкуването,+ без обаче да забранявате говоренето на езици.+ 40  И нека всичко става с приличие и ред.+

Бележки под линия

Виж Ри 1:25, бел. под линия.