Юда 1:1-25

 Юда, роб на Исус Христос, а брат на Яков,+ до призованите,+ които са обичани в единство с Бога, Бащата,+ и са пазени+ за Исус Христос:  Нека ви се умножат+ милостта,+ мирът+ и любовта!+  Любими мои,+ макар че полагах всички усилия да ви пиша за нашето общо спасение,+ всъщност сметнах за необходимо да ви пиша, за да ви подканя да водите усилна битка за вярата,+ която беше предадена на светите личности веднъж завинаги.+  Защото сред нас са се вмъкнали някои хора,+ които отдавна са били посочени+ от Писанието за това осъждане,+ безбожници,+ които превръщат незаслужената милост на нашия Бог в извинение за разпуснато поведение+ и са неверни+ на единствения ни Собственик+ и Господар*,+ Исус Христос.  Макар че вече знаете всичко, искам да ви напомня,+ че Йехова избави своя народ от египетската земя,+ но въпреки това после унищожи онези, които не вярваха.+  А ангелите, които не запазиха първоначалното си място, но напуснаха правилното си местоживеене,+ той пази във вечни окови+ в непрогледен мрак за съда на великия ден.+  Така и Содом и Гомор и околните градове,+ които подобно на тях се отдадоха изцяло на блудство и на противоестествени желания на плътта,+ са поставени като предупредителен пример,+ наказани с вечен огън.+  При все това и тези мъже, като се отдават на бленуване,+ по същия начин омърсяват плътта, не зачитат притежаващите власт+ и говорят лошо за славните.+  Но когато архангел+ Михаил+ в разногласие+ с Дявола спореше за тялото на Моисей,+ не се осмели да го осъди с оскърбителни думи,+ а каза: „Нека Йехова те порицае!“+ 10  Тези мъже обаче говорят оскърбително за всичко, което всъщност не разбират,+ но продължават да покваряват+ себе си с всичко онова, което, като животните без разум,+ знаят по природа. 11  Горко им, защото са тръгнали по пътя на Каин,+ заради възнаграждение са се впуснали в прегрешението на Валаам+ и загиват поради бунтовните думи+ на Корей!+ 12  Докато пируват заедно с вас, те са подводни скали във вашите братски угощения*,+ те са пастири, които хранят себе си без страх,+ безводни облаци,+ носени насам–натам от ветровете,+ дървета, които в късна есен са безплодни, два пъти умрели, изкоренени,+ 13  бурни морски вълни, които изхвърлят като пяна своите срамни дела,+ блуждаещи звезди, за които завинаги е запазен непрогледният мрак.+ 14  За тях пророкува и Енох,+ седмият по ред след Адам, казвайки: „Ето, Йехова дойде със светите си десетки хиляди,+ 15  за да съди всички+ и да изобличи всички безбожници заради безбожните дела, които извършиха по безбожен начин, и заради всички възмутителни неща, които безбожните грешници наговориха против него.“+ 16  Тези хора недоволстват,+ оплакват се от своята житейска участ, постъпват според собствените си желания+ и говорят надути неща с устата си,+ като се възхищават на хората+ за своя изгода. 17  А вие, любими мои, си припомнете думите, казани от апостолите на нашия Господар Исус Христос,+ 18  и как те ви говореха: „В последното време ще се появят присмехулници, които ще постъпват според собствените си безбожни желания.“+ 19  Тези хора ще причиняват разделения,+ те са плътски,+ лишени от духовност.+ 20  Но вие, любими мои, като изграждате себе си+ върху своята най–свята вяра+ и се молите със свети дух,+ 21  останете в Божията любов,+ очаквайки милостта+ на нашия Господар Исус Христос, водеща до вечен живот.+ 22  И бъдете милостиви+ към онези, които изпитват съмнения,+ 23  спасявайте ги,+ като ги изтръгвате от огъня.+ Бъдете милостиви и към другите, и то със страх, като мразите дори дрехата, омърсена от плътта.+ 24  А на онзи, който може да ви предпази+ да не паднете и да ви постави неопетнени+ пред своята слава с голяма радост, 25  на единствения Бог, нашият Спасител,+ чрез Исус Христос,*+ нашият Господар, да бъдат славата,+ величието, мощта+ и властта+ в миналите времена,+ сега и за цялата вечност!+ Амин.*+

Бележки под линия

Виж Приложение № 6.
Буквално: „угощения на любовта“.
Изразът може да бъде преведен и като „Бог, който ни спасява чрез Исус Христос“.
Виж Ри 1:25, бел. под линия.