Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Кои са днес „седемте пастири и осемте князе“?

Кои са днес „седемте пастири и осемте князе“?

„Ние ще вдигнем срещу тях седем пастири, осем князе измежду хората“ (МИХ. 5:5)

1. Защо планът на сирийския и израилския цар бил обречен на провал?

ВЕРОЯТНО между 762 и 759 г. пр.н.е. царят на Израил и царят на Сирия започнали война срещу царството Юда. Защо? Те искали да превземат Йерусалим, да свалят цар Ахаз от престола и да поставят на негово място някого, който навярно не бил от родословната линия на цар Давид. (Иса. 7:5, 6) Израилският цар трябвало да знае, че планът бил обречен на провал. Йехова бил заявил, че на неговия престол винаги ще седи потомък на Давид, а обещанията му никога не остават неизпълнени. (Ис. Н. 23:14; 2 Царе 7:16)

2–4. Обясни как пророчеството от Исаия 7:14, 16 било изпълнено (а) през осми век пр.н.е., (б) през първи век.

2 Първоначално изглеждало, че съюзените войски на Сирия и Израил имали надмощие. Само при една битка цар Ахаз загубил 120 000 храбри воини и Маасия, „царският син“, бил убит. (2 Лет. 28:6, 7) Но това не останало незабелязано от Йехова. Той помнел обещанието си към Давид, затова изпратил пророк Исаия да извести едно насърчително послание.

3 Исаия казал: „Ето, девица ще забременее и ще роди син, и ще го нарече Емануил. ... Преди момчето да се научи да отхвърля злото и да избира доброто, земята на двамата царе [Сирия и Израил], от които изпитваш болезнен страх, ще запустее.“ (Иса. 7:14, 16) Често свързваме първата част на това пророчество с раждането на Месията, и с основание. (Мат. 1:23) Но тъй като „двамата царе“, сирийският и израилският цар, вече не били заплаха за Юда през първи век, пророчеството трябва да е имало първоначално изпълнение в дните на Исаия.

 4 Скоро след като Исаия изрекъл това забележително послание, жена му забременяла и родила син с името Махер–шалал–хаш–баз. Възможно е този син да е Емануил, споменат от Исаия. * В библейски времена на новороденото можело да бъде дадено име, с което да се отбележи специално събитие, но родителите и роднините му да го наричат с друго име. (2 Царе 12:24, 25) Няма доказателства, че Исус някога бил наричан с името Емануил. (Прочети Исаия 7:14; 8:3, 4.)

5. Какво неразумно решение взел цар Ахаз?

5 Докато Израил и Сирия насочвали атаката си срещу Юда, друг народ, който бил по–агресивен, също имал за цел да завладее Юда. Това била Асирия — новата световна сила. Според думите в Исаия 8:3, 4, преди да нападне южното царство Юда, Асирия щяла да заграби „богатството на Дамаск и плячката от Самария“. Вместо да се довери на Божието послание чрез Исаия, Ахаз сключил договор с асирийците, което довело до това юдеите да бъдат потискани от Асирия. (4 Царе 16:7–10) Колко лош пастир се оказал Ахаз за Юда! Добре е да се запитаме: „Когато съм изправен пред важно решение, дали се уповавам на Бога, или на човека?“ (Пр. 3:5, 6)

НОВ ПАСТИР, КОЙТО ПОСТЪПВА РАЗЛИЧНО

6. По какво се различавало царуването на Ахаз от това на Езекия?

6 Ахаз умрял през 746 г. пр.н.е. и синът му Езекия наследил царството Юда, което било в окаяно материално и духовно положение. Какво щял да направи първо младият цар? Дали щял да се заеме с подобряването на материалното положение на народа? Не. Езекия обичал Йехова и бил достоен за пастир на народа. Най–напред той възстановил чистото поклонение и помогнал на хората да се върнат при Йехова. Щом разбрал каква е Божията воля за него, Езекия предприел решителни действия. Какъв хубав пример ни е оставил! (2 Лет. 29:1–19)

7. Защо било необходимо левитите да бъдат уверени в подкрепата на новия цар?

7 Левитите имали важна роля в работата по възстановяването на чистото поклонение. Затова Езекия ги събрал да ги увери в подкрепата си. Представи си как по време на това събрание от очите на верните левити бликнали сълзи на радост, когато чули думите на царя: „Йехова ви избра да стоите пред него и да му служите.“ (2 Лет. 29:11) Левитите получили ясна заповед да защитават чистото поклонение!

8. Какви други действия предприел Езекия, за да укрепи духовността на народа? Какъв бил резултатът?

8 Езекия поканил всички от Юда и Израил на тържествено честване на Пасхата, следвано от седемдневния Празник на безквасните питки. Хората толкова много се радвали, че празнували още седем дни. В Библията четем: „Голяма радост цареше в Йерусалим, защото от дните на израилския цар Соломон, синът на Давид, такова нещо не беше ставало в Йерусалим.“ (2 Лет. 30:25, 26) Несъмнено всички били много насърчени по време на този духовен пир! Във 2 Летописи 31:1 се казва: „След тези събития ... събориха свещените стълбове, отсякоха обредните стълбове и разрушиха свещените височини и жертвениците.“ Така целият  народ на Юда се върнал при Йехова. Това духовно пречистване щяло да ги подготви за онова, което предстояло.

ЦАРЯТ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ТРУДНОСТИ

9. (а) Как бил осуетен планът на Израил? (б) Какъв първоначален успех имал Сенахирим в Юда?

9 Както предсказал Исаия, асирийците превзели северното царство Израил и отвели в плен жителите му, като така бил осуетен планът на Израил да постави за цар на Юда някого, който не е от семейството на Давид. Каква била следващата цел на Асирия? Асирийците насочили атаката си към Юда. В Библията се казва: „В четиринайсетата година от царуването на Езекия, асирийският цар Сенахирим дойде против всички укрепени градове на Юда и ги превзе.“ Според сведенията Сенахирим завладял 46 юдейски града. Как щеше да се чувстваш ти, ако живееше в Йерусалим по онова време? Един след друг юдейските градове падали в ръцете на асирийците. (4 Царе 18:13)

10. Защо Езекия вероятно се насърчил от пророчеството в Михей 5:5, 6?

10 Разбира се, Езекия бил наясно с надвисналата опасност, но вместо отчаяно да търси помощ от някой езически народ, както направил нелоялният му баща Ахаз, той разчитал напълно на Йехова. (2 Лет. 28:20, 21) Езекия може би знаел думите на своя съвременник пророк Михей, който предсказал следното за Асирия: „Ние ще вдигнем срещу тях [асирийците] седем пастири, осем князе измежду хората. Те ще пасат с меч асирийската земя.“ (Мих. 5:5, 6) Езекия най–вероятно се насърчил от това пророчество, в което се казва, че една необикновена войска ще се вдигне срещу асирийците и че жестоките завоеватели накрая ще претърпят поражение.

11. Кога щяло да бъде главното изпълнение на пророчеството относно „седемте пастири и осемте князе“?

11 Главното изпълнение на пророчеството за „седемте пастири и осемте князе“ щяло да бъде много след раждането на Исус, ‘владетеля в Израил, чийто произход е от древността’. (Прочети Михей 5:1, 2.) Тогава съществуването на служителите на Йехова ще  бъде застрашено от съвременни „асирийци“. Каква войска, водена от неговия вече царуващ Син, ще използва Йехова да порази врага? Предстои да разберем. Но първо нека разгледаме какво научаваме от начина, по който Езекия постъпил по време на асирийската атака.

ЕЗЕКИЯ ПРЕДПРИЕМА РАЗУМНИ ДЕЙСТВИЯ

12. Какви действия предприели Езекия и другите с него, за да защитят Божия народ?

12 Йехова винаги е готов да направи за нас това, което не можем сами, но очаква да вършим каквото е по силите ни. Езекия се посъветвал „със своите князе и със силните мъже“ и заедно решили ‘да засипят водните извори, които били извън града’. Освен това в Библията се казва следното за царя: „Като събра смелост, Езекия възстанови цялата стена, която беше разрушена, и издигна кули върху нея, а отвън изгради още една стена ... и направи много оръжия за мятане и щитове.“ (2 Лет. 32:3–5) За да защити и да се погрижи за своя народ, Йехова използвал смели мъже — Езекия, неговите князе и духовно силните пророци.

13. Какво било най–важното действие, което предприел Езекия, за да подготви народа за асирийската атака? Обясни.

13 Следващото нещо, което направил Езекия, било по–важно от спирането на водните извори и укрепването на стените на града. Като грижовен пастир, той събрал народа и казал следните насърчителни думи: „Не се страхувайте и не се плашете нито от асирийския цар, ... защото онези, които са с нас, са повече от онези, които са с него. Той разчита на човешка сила, а с нас е Йехова, нашият Бог, за да ни помага и да воюва за нас.“ Какво укрепващо вярата напомняне — Йехова ще воюва за своя народ! Юдеите ‘се укрепили от думите на Езекия, царят на Юда’, и придобили смелост. Той, князете му и силните мъже, както и пророците Михей и Исаия, били добри пастири точно както бил предсказал Йехова чрез своя пророк. (2 Лет. 32:7, 8; прочети Михей 5:5, 6)

С думите си Езекия вдъхнал смелост на юдеите (Виж 12, 13 абзац)

14. Какво направил рапсакът, и как реагирали юдеите?

14 Царят на Асирия се разположил на стан край Лахис, на югозапад от Йерусалим. Оттам той изпратил трима пратеници да заповядат на юдеите да се предадат. Неговият говорител, който носел титлата рапсак, се опитал да ги примами по различни начини. Говорейки на еврейски, той подканил хората да предадат царя и да се подчинят на асирийците. След това излъгал, като им обещал да ги заведе в земя, където да се радват на по–хубав живот. (Прочети 4 Царе 18:31, 32.) Тогава рапсакът заявил, че както боговете на другите народи не могли да защитят своите поклонници, така и Йехова няма да успее да избави юдеите от асирийските войски. Юдеите постъпили мъдро, като не се опитали да отговорят на клеветите и лъжите. Служителите на Йехова в днешно време следват техния пример. (Прочети 4 Царе 18:35, 36.)

15. Какво се изисквало от жителите на Йерусалим, и как Йехова осигурил избавление?

15 Езекия с основание бил притеснен, но вместо да търси помощ от друг народ, той се допитал до пророк Исаия. Исаия казал на Езекия: „Той [Сенахирим] няма да влезе в този град, няма да хвърли стрела в него.“ (4 Царе 19:32) Всичко, което се изисквало от жителите на Йерусалим, било да бъдат смели и да отстояват позицията си.  Йехова щял да воюва за Юда. И той наистина го направил! В Библията се казва: „В същата нощ ангелът на Йехова излезе и уби сто осемдесет и пет хиляди души от стана на асирийците.“ (4 Царе 19:35) Избавлението на Юда дошло не защото Езекия спрял водните извори на града и укрепил стените му, а защото Бог се намесил.

ПОУКАТА ЗА НАС ДНЕС

16. Кой днес представя (а) жителите на Йерусалим, (б) асирийците и (в) „седемте пастири и осемте князе“?

16 Пророчеството за „седемте пастири и осемте князе“ намира главното си изпълнение в наши дни. Жителите на древния Йерусалим били нападнати от асирийците. В близко бъдеще привидно беззащитният народ на Йехова ще бъде нападнат от съвременните „асирийци“, които ще искат да го унищожат. В Библията се говори за тази атака, както и за атаката на ‘Гог от Магог’, атаката на „северния цар“ и атаката на „земните царе“. (Езек. 38:2, 10–13; Дан. 11:40, 44, 45; Откр. 17:14; 19:19) Дали това са различни събития? Не непременно. В Библията една атака може да бъде наречена по различни начини. Според пророчеството на Михей какво оръжие ще използва Йехова срещу жестокия враг, „асирийците“? Едно необикновено оръжие — „седем пастири и осем князе“. (Мих. 5:5) Тези пастири и князе представят старейшините на сбора. (1 Пет. 5:2) Днес Йехова несъмнено осигурява множество духовно зрели мъже, които да пасат скъпоценното му стадо, да укрепват народа му за бъдещата атака на съвременните „асирийци“. * Пророчеството на Михей посочва, че те „ще пасат с меч асирийската земя“. (Мих. 5:6) Да, едно ‘оръжие, с което воюват’, е „мечът на духа“, Божието Слово. (2 Кор. 10:4; Еф. 6:17)

17. Какви четири поуки могат да извлекат старейшините от обсъдения разказ от Библията?

17 Старейшините, които четат тази статия, могат да извлекат няколко ценни поуки от обсъдения разказ от Библията: (1) За да се подготвим за наближаващата атака на „асирийците“, е най–важно да укрепваме вярата си в Бога и да помагаме на събратята си да правят същото. (2) Когато „асирийците“ ни нападнат, старейшините трябва да бъдат напълно уверени, че Йехова ще ни избави. (3) Тогава животоспасяващите напътствия, които ще получим от организацията на Йехова, може да изглеждат странни от човешка гледна точка. Всеки от нас трябва с готовност да се подчини на напътствията независимо дали ни се струват разумни, или не. (4) Сега е времето, ако някой разчита на светското образование, материалните притежания или човешките институции, да промени мисленето си. Старейшините трябва да бъдат готови да помагат на онези, чиято вяра е нужно да бъде укрепена.

18. Как размисълът върху този разказ може да ни бъде от полза в бъдеще?

18 Ще дойде време, когато съвременните служители на Бога на пръв поглед ще бъдат беззащитни, както били юдеите в Йерусалим в дните на Езекия. Когато това стане, нека всеки от нас черпи сили от думите на Езекия. Не бива да забравяме, че врагът ни „разчита на човешка сила, а с нас е Йехова, нашият Бог, за да ни помага и да воюва за нас“! (2 Лет. 32:8)

^ абз. 4 Еврейската дума, преведена като „девица“ в Исаия 7:14, може да означава също омъжена жена. Така че тази дума може да се отнася както за жената на Исаия, така и за юдейската девица Мария.

^ абз. 16 Числото седем често се използва в Писанието и означава пълнота. Числото осем (с едно повече от седем) понякога представя изобилие.