Ефесяни 1:1-23

1  Павел, апостол+ на Христос Исус според Божията воля,+ до светите личности в Ефес и верните,+ които са обединени+ с Христос Исус:  Незаслужената милост+ и мирът+ от Бога, нашият Баща, и от Господаря Исус Христос да бъдат с вас!  Нека бъде благословен Богът и Бащата на нашия Господар* Исус Христос,+ защото като сме в единство с Христос, той ни благослови+ с всякаква духовна благословия в небесните места,+  като преди основаването+ на света* ни избра,+ обединени с Христос, за да проявяваме любов+ и да бъдем свети и без петно+ пред Бога.  Защото той предопредели+ да ни осинови+ за себе си чрез Исус Христос, според своето благоволение и воля,+  за да бъде възхваляван+ за своята славна милост,+ която великодушно ни даде чрез Сина, когото обича.+  Именно чрез него, посредством неговата кръв+ сме освободени чрез откуп, простени+ са ни прегрешенията, според богатството на Божията незаслужена милост.+  Нея той щедро ни даде заедно с пълна мъдрост+ и разбиране,  като ни разкри свещената тайна+ на волята си. Тази свещена тайна е свързана с онова, което той искаше да направи в съгласие със своето намерение,+ 10  а именно с установяването на едно управление+ при завършека на определените времена,+ така че отново всичко да бъде събрано+ в Христос+ — онова, което е на небесата,+ и онова, което е на земята.+ Да, в Христос, 11  в единство с когото ние също бяхме избрани за наследници,+ като бяхме предопределени според намерението на Онзи, който във всичко действа съгласно своята воля и решение,+ 12  за да служим за негова възхвала и слава+ — ние, които първи се надявахме на Христос.+ 13  Но и вие се надявахте на него, след като чухте словото на истината,+ добрата новина за своето спасение.+ Също така чрез него, след като повярвахте, бяхте белязани с печата+ на обещания свети дух,+ 14  който е залог+ за нашето наследство,+ за да бъде притежанието+ на Бога освободено чрез откуп,+ за негова възхвала и слава. 15  Затова и аз, откакто чух за вярата, която проявявате в Господаря Исус и която се вижда в отношението ви към всички свети личности,+ 16  не преставам да благодаря за вас. Постоянно ви споменавам в молитвите си,+ 17  та дано Богът на нашия Господар Исус Христос, Бащата на славата, ви даде дух на мъдрост+ и на откровение, за да придобиете точно познание за него,+ 18  като просвети+ очите+ на сърцата ви, за да знаете каква е надеждата,+ за която той ви призова, какво е славното богатство,+ което той пази като наследство за светите личности,+ 19  и какво е ненадминатото величие на силата му,+ която проявява към нас, вярващите. То се вижда от действието+ на неговата могъща сила, 20  която той използва във връзка с Христос, като го възкреси от мъртвите+ и го постави до десницата си+ в небесните места,+ 21  далеч над всяко правителство, власт, сила и господство+ и над всяко име,+ назовавано не само в тази система*,+ но и в онази, която ще дойде.+ 22  И той подчини всичко под краката му+ и го направи глава над всичко+ за доброто на сбора*, 23  който е неговото тяло,+ изпълнено+ с онзи, който изпълва всичко във всичко.+

Бележки под линия

Виж Приложение № 6.
Виж 1Пе 1:20, бел. под линия.
Виж Мт 12:32, бел. под линия.
Виж Мт 16:18, бел. под линия.