3 Царе 22:1-53

22  Три години нямаше война между Сирия и Израил.  В третата година Йосафат,+ царят на Юда, дойде при царя на Израил.  И царят на Израил каза на своите служители: „Знаете ли, че Рамот–галаад+ е наш? А пък ние се колебаем да го вземем от ръцете на сирийския цар.“  После той попита Йосафат: „Ще дойдеш ли с мене да воюваме в Рамот–галаад?“+ А Йосафат отговори на израилския цар: „Аз съм като тебе. Моят народ е като твоя народ.+ Моите коне са като твоите коне.“  Но Йосафат каза още на царя на Израил: „Моля те, нека първо да попитаме какво е словото на Йехова.“+  Тогава израилският цар събра пророците,+ около четиристотин души, и ги попита: „Да отида ли да воювам против Рамот–галаад, или да се откажа от това?“ А те му отговориха: „Отиди.+ Йехова ще го предаде в ръцете на царя.“  Но Йосафат каза: „Няма ли тук някой друг пророк на Йехова? Нека попитаме и чрез него.“+  А царят на Израил каза на Йосафат: „Има още един човек, чрез когото можем да потърсим съвет от Йехова,+ но аз го мразя,+ защото той не пророкува добро за мене, а само зло.+ Това е Михаия, синът на Емла.“ Йосафат обаче каза: „Нека царят не говори така.“+  Тогава израилският цар повика един придворен служител+ и му каза: „Доведи бързо Михаия, синът на Емла!“+ 10  А царят на Израил и Йосафат, царят на Юда, седяха всеки на своя престол, облечени в царски дрехи,+ на хармана край портата на Самария, и всички пророци пред тях се държаха като пророци*.+ 11  И Седекия, синът на Хенаана, си направи железни рогове и каза: „Това казва Йехова:+ ‘С тях ще бодеш сирийците, докато не ги изтребиш.’“+ 12  И всички други пророци пророкуваха същото, казвайки: „Отиди в Рамот–галаад и ще имаш успех, защото Йехова ще го предаде в ръцете на царя.“+ 13  И пратеникът, който отиде да повика Михаия, му каза: „Ето, всички пророци единодушно казват добри неща на царя. Моля те, нека и твоите думи бъдат като думите на един от тях и говори добри неща.“+ 14  Но Михаия отговори: „Както е сигурно, че е жив Йехова,+ така е сигурно, че каквото ми каже Йехова, това ще говоря.“+ 15  И когато той дойде при царя, царят го попита: „Михаия, да отидем ли на война в Рамот–галаад, или да се откажем от това?“ А той му отговори: „Отиди и ще имаш успех, защото Йехова ще го предаде в ръцете на царя.“+ 16  А царят му каза: „Колко пъти да те заклевам да ми казваш само истината в името на Йехова!“+ 17  Тогава той каза: „Виждам всички израилтяни, разпръснати+ по планините като овце, които нямат пастир.+ И Йехова каза: ‘Те нямат господар. Нека всеки от тях се върне в дома си с мир.’“+ 18  Тогава израилският цар каза на Йосафат: „Не ти ли казах, че той няма да пророкува за мене добро, а само зло?“+ 19  А Михаия каза още: „Затова чуй словото на Йехова:+ Ето, виждам Йехова, седнал на своя престол,+ и как цялото небесно войнство стои до него, от дясната му страна и от лявата му страна.+ 20  И Йехова каза: ‘Кой ще прилъже Ахав да отиде в Рамот–галаад и да падне там?’ И един каза едно, а друг — друго.+ 21  Накрая дойде един ангел*,+ застана пред Йехова и каза: ‘Аз ще го прилъжа.’ А Йехова го попита: ‘Как?’+ 22  И той отговори: ‘Ще отида и ще бъда лъжлив дух в устата на всички негови пророци.’+ А той каза: ‘Ще успееш да го прилъжеш.+ Отиди и направи това.’+ 23  И ето, Йехова е поставил лъжлив дух в устата на всички тези твои пророци.+ Но Йехова е отсъдил бедствие за тебе.“+ 24  Тогава Седекия, синът на Хенаана, се приближи до Михаия, удари го по бузата+ и каза: „По кой път духът на Йехова излезе от мене, за да говори с тебе?“+ 25  А Михаия отговори: „Ще видиш това в деня, когато отидеш в най–скритата+ стая, за да се криеш там.“+ 26  Тогава царят на Израил каза: „Вземете Михаия и го отведете при Амон, градският управител, и при Йоас, царският син.+ 27  И кажете: ‘Това казва царят:+ „Хвърлете този човек в затвора+ и му давайте намалена дажба хляб+ и вода, докато не се върна с мир.“’“+ 28  А Михаия каза: „Ако наистина се върнеш с мир, тогава Йехова не е говорил чрез мене.“+ И добави: „Чуйте това всички*!“+ 29  И царят на Израил и Йосафат, царят на Юда, отидоха в Рамот–галаад.+ 30  И израилският цар каза на Йосафат: „Аз ще вляза в битката, облечен с други дрехи,+ но ти сложи царските си дрехи.“+ И така израилският цар се преоблече+ и влезе в битката.+ 31  А сирийският цар беше заповядал на трийсет и двамата надзорници+ на своите колесници: „Не се бийте нито с малък, нито с голям, а само с царя на Израил!“+ 32  И когато видяха Йосафат, надзорниците на колесниците си казаха: „Несъмнено това е царят на Израил.“+ И се обърнаха, за да го нападнат. Но щом Йосафат започна да вика за помощ,+ 33  надзорниците на колесниците видяха, че това не е царят на Израил, и престанаха да го преследват.+ 34  А един човек опъна лъка си и случайно уцели царя на Израил там, където частите на бронята се свързват. Тогава царят каза на водача на колесницата си:+ „Обърни колесницата и ме изведи вън от битката, защото съм тежко ранен.“ 35  А в този ден битката ставаше все по–ожесточена и трябваше да държат царя изправен в колесницата срещу сирийците, но вечерта той умря.+ И кръвта от раната му течеше в бойната колесница.+ 36  И когато слънцето залязваше, силен вик отекна в стана: „Всички по градовете си и всички в земята си!“+ 37  Така царят умря. И го занесоха в Самария и там го погребаха.+ 38  И когато миеха бойната колесница при самарийския водоем (където се къпеха блудниците), кучетата лижеха кръвта му,+ според словото, което Йехова беше казал.+ 39  А останалите дела на Ахав, всичко, което той извърши, как построи къщата от слонова кост+ и как изгради всичките си градове, нима всичко това не е записано в летописите+ на царете на Израил? 40  Накрая Ахав заспа в смъртта при своите прадеди+ и вместо него започна да царува неговият син Охозия.+ 41  Йосафат,+ синът на Аса, стана цар над Юда в четвъртата година от царуването на Ахав над Израил. 42  Йосафат беше на трийсет и пет години, когато стана цар, и царува в Йерусалим двайсет и пет години. Майка му се казваше Азува и беше дъщеря на Силей. 43  И във всичко той следваше пътя на баща си Аса и не се отклони от неговия път, като вършеше онова, което е правилно в очите на Йехова.+ Само свещените височини не бяха премахнати. Народът продължаваше да принася жертви, както и жертвен дим по свещените височини.+ 44  И Йосафат беше в мир с царя на Израил.+ 45  А останалите дела на Йосафат, неговите подвизи и как той воюваше, нима всичко това не е записано в летописите+ на царете на Юда? 46  И той премахна от земята мъжете, които бяха храмови блудници,+ останали от дните на баща му Аса.+ 47  А в Едом нямаше цар.+ Като цар служеше един наместник.+ 48  Йосафат направи тарсийски+ кораби, за да плават до Офир за злато. Но те така и не отплаваха, защото се разбиха в Есион–гавер.+ 49  Точно тогава Охозия, синът на Ахав, каза на Йосафат „Нека моите служители отидат заедно с твоите служители на корабите“, но Йосафат не се съгласи.+ 50  Накрая Йосафат заспа в смъртта при своите прадеди+ и беше погребан при прадедите си в града на Давид,+ неговият прародител. И вместо него започна да царува неговият син Йорам.+ 51  А Охозия,+ синът на Ахав, стана цар на Израил в Самария в седемнайсетата година от царуването на Йосафат над Юда, и царува над Израил две години. 52  Той вършеше зло+ в очите на Йехова и ходеше по пътя на баща си+ и на майка си,+ и по пътя на Йеровоам,+ синът на Нават, който доведе Израил до грях.+ 53  И служеше на Ваал+ и му се покланяше, и оскърбяваше+ Йехова, Богът на Израил, като вършеше всичко онова, което вършеше баща му.

Бележки под линия

Виж 1Ца 18:10, бел. под линия.
Буквално: „дух“.
В еврейския текст е добавена думата „народи“.