1 Тимотей 3:1-16

3  Тези думи са верни.+ Ако някой се стреми към службата на надзорник,+ желае добро дело.  Но надзорникът трябва да бъде безупречен,+ мъж на една жена, умерен+ в навиците си, здравомислещ,+ подреден,+ гостоприемен*,+ способен да поучава,+  да не е пияница,+ да не е побойник*,+ а да е разумен*,+ да не е свадлив,+ да не обича парите,+  да ръководи добре своя дом,+ като неговите деца му се подчиняват в пълна сериозност+  (наистина, ако някой не знае как да ръководи собствения си дом, как ще се грижи за Божия сбор*),  да не е нов във вярата,+ за да не се възгордее+ и да попадне под същото осъждане, отредено за Дявола.+  Освен това той трябва да се ползва с добри отзиви от външните хора,+ за да не си навлече укор и да не попадне в примката+ на Дявола.  Помощник–служителите+ също трябва да бъдат сериозни, да не говорят двулично, да не са пристрастени към много вино, нито да бъдат лакоми за нечестна печалба,+  а да пазят свещената тайна+ на вярата с чиста съвест.+ 10  И нека първо бъде проверено+ дали са годни и тогава, ако са безупречни,+ да станат служители. 11  Жените също трябва да бъдат сериозни, да не клеветят,+ да са умерени+ в навиците си, да са верни във всичко.+ 12  Нека всеки помощник–служител бъде мъж на една жена,+ да ръководи добре децата си и целия си дом.+ 13  Защото мъжете, които служат добре, придобиват за себе си добро име+ и голяма свобода да говорят+ на другите за вярата в Христос Исус. 14  Пиша ти тези неща, макар че се надявам да дойда скоро при тебе,+ 15  в случай обаче, че се забавя, да знаеш как да се държиш в Божия дом,+ който е сборът на живия Бог, стълб и опора+ на истината. 16  И няма съмнение, че свещената тайна+ на предаността към Бога е велика: „Той се яви в плът,+ беше обявен за праведен в дух,+ показа се пред ангели,+ за него проповядваха между народите,+ в него повярваха в света,+ беше приет в небесата в слава.“+

Бележки под линия

Буквално: „който обича непознати“.
Буквално: „отстъпчив“.
Гръцката дума може да се отнася за нанасянето както на физически, така и на словесни удари.
Виж Мт 16:18, бел. под линия.