Псалм 23:1-6

Песен на Давид. 23  Йехова е моят Пастир.+Няма да ми липсва нищо.+   Той ме настанява на пасища с буйна трева,+води ме на места за почивка, където има изобилни води.+   Той освежава душата ми.+Води ме в пътеките на праведността заради своето име.+   Дори когато бродя из долината на непрогледния мрак,+не се боя от нищо лошо,+защото ти си с мене.+Твоят кривак и твоята тояга са онова, което ми носи утеха.+   Ти нареждаш за мене трапеза пред очите на моите неприятели.+Намазваш главата ми с маслиново масло,+чашата ми е пълна догоре.+   Знам, че добротата и милостта* ще ме следват през всичките дни на живота ми+и аз ще живея в дома на Йехова много дни.+

Бележки под линия

Или: „лоялната любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.