Изход 12:1-51

12  Йехова каза на Моисей и Аарон в Египет:  „Този месец* ще бъде за вас начало на месеците. Той ще ви бъде първият месец на годината.+  И на цялото множество на Израил кажете следното: ‘На десетия ден от този месец всеки от вас да вземе агне+ за своя бащин род, по едно агне на дом.  Но ако се окаже, че хората във вашия дом са малко на брой, за да изядат агнето, тогава повикайте в дома си своя най–близък съсед, за да си го разделите според броя на хората, като прецените колко може да изяде всеки.  Агнето трябва да бъде без недостатък,+ мъжко, едногодишно.+ Можете да вземете или агне, или яре.  И го пазете до четиринайсетия ден на този месец+ и тогава го заколете — целият сбор* на Израил да направи това във времето на вечерния здрач*.+  И вземете от кръвта му и напръскайте с нея двата стълба и горния праг на вратите на къщите, в които ще го ядете.+  И да изядете месото още същата нощ.+ Изяжте го изпечено на огън, с безквасни питки+ и горчиви растения.+  Не бива да го ядете недоизпечено или сварено във вода, но да го изпечете на огън заедно с главата, краката и вътрешностите му. 10  И не оставяйте нищо от него до сутринта, но ако остане нещо от него до сутринта, трябва да го изгорите в огън.+ 11  И да го ядете така: препасани през хълбоците,+ обути със сандали+ и с тояга в ръката си. Да го ядете набързо. Това е пасхална жертва* за Йехова.+ 12  И през тази нощ ще мина през египетската земя+ и ще убия всички първородни рожби в Египет, от хората до добитъка,+ и ще изпълня присъдите си върху всичките богове на Египет.+ Аз съм Йехова.+ 13  И кръвта ще ви служи като знак на къщите, в които ще бъдете. Като видя кръвта, ще ви отмина,+ и когато поразя Египет, бедствието няма да дойде върху вас и да ви засегне. 14  И нека този ден служи като напомняне за вас и нека бъде празник в чест на Йехова за всички ваши потомци. Затова трябва да го чествате, това е постановление до безпределни времена. 15  Седем дни да ядете безквасни питки. Още на първия ден да отстраните кваса от домовете си, защото който яде нещо заквасено от първия до седмия ден,+ тази душа ще бъде унищожена и така ще бъде премахната отсред Израил.+ 16  На първия ден да направите свято събрание и на седмия ден да направите свято събрание.+ Да не вършите никаква работа през тези дни.+ Само онова, което е нужно за ядене на всяка душа, само това можете да приготвяте.+ 17  И чествайте Празника на безквасните питки,+ защото точно на този ден ще ви изведа от Египет по отряди*. Чествайте този ден вие и всички ваши потомци, това е постановление до безпределни времена. 18  От вечерта на четиринайсетия ден от първия месец до вечерта на двайсет и първия ден от този месец да ядете безквасни питки.+ 19  Седем дни не бива да държите никакъв квас в домовете си, понеже който опита нещо заквасено, било то пришелец, или израилтянин по рождение,+ тази душа нека бъде унищожена и така нека бъде премахната отсред цялото множество на Израил.+ 20  Да не ядете нищо заквасено. Там, където живеете, да ядете безквасни питки.’“ 21  Моисей веднага събра всички старейшини на Израил+ и им каза: „Изберете и вземете за своя дом агне или яре и заколете пасхалната жертва.+ 22  И като вземете клонки от исоп*,+ потопете ги в съда с кръв и напръскайте горния праг и двата стълба на вратата с кръвта от съда. И до сутринта никой от вас да не излиза от къщата си. 23  Така че, когато Йехова мине, за да нанесе това бедствие върху египтяните, и когато види кръвта върху горния праг и двата стълба на вратата, тогава Йехова ще отмине тази врата и няма да позволи бедствието, причиняващо смърт, да връхлети домовете ви.+ 24  Нека това да бъде наредба+ за вас и синовете ви, която да спазвате до безпределни времена.+ 25  И когато отидете в земята, която Йехова ще ви даде, точно както е обещал, тогава ще принасяте тази служба.+ 26  И когато вашите синове ви попитат ‘Какво означава за вас тази служба?’,+ 27  тогава им кажете: ‘Това е пасхалната жертва за Йехова,+ който отмина къщите на Израилевите синове в Египет, когато нанесе бедствие върху египтяните, но пощади нашите домове.’“ Тогава хората се поклониха, падайки по очи.+ 28  И синовете на Израил отидоха и направиха така, както Йехова беше заповядал на Моисей и Аарон.+ Те направиха точно така. 29  И ето, в полунощ Йехова уби всички първородни в Египет+ — от първородния син на фараона, който седи на престола си, до първородния син на онзи, който е хвърлен в затвора*, както и всяко първородно от добитъка.+ 30  И фараонът стана през нощта, той, всичките му служители и всичките египтяни, и започнаха да се чуват силни викове сред египтяните,+ защото нямаше къща, в която да няма мъртвец. 31  И още същата нощ фараонът повика+ Моисей и Аарон и им каза: „Бързо! Отидете си от моя народ, вие и всичките синове на Израил! Вървете да служите на Йехова, точно както искахте!+ 32  Вземете всичкия си добитък, точно както искахте,+ и вървете! И да ме благословите!“ 33  И египтяните подканяха хората бързо+ да напуснат земята им, като казваха: „Иначе всички ще умрем!“+ 34  Тогава хората взеха своето тесто, преди да бъде заквасено, и като увиха нощвите в горните си дрехи, ги сложиха на раменете си. 35  И синовете на Израил направиха така, както беше казал Моисей, като поискаха от египтяните сребърни и златни предмети, а също и дрехи.+ 36  И Йехова направи така, че хората да придобият благоволение в очите на египтяните,+ затова те им дадоха каквото поискаха.+ И израилтяните обраха египтяните.+ 37  После синовете на Израил се отправиха от Рамзес+ към Сокхот.+ Те бяха шестстотин хиляди мъже пешаци, освен децата.+ 38  И голямо множество хора от други народи*+ тръгнаха заедно с тях, а също и големи стада от едър и дребен рогат добитък. 39  И от тестото, което бяха взели със себе си от Египет, израилтяните изпекоха безквасни питки. Тестото не се беше заквасило, защото те бяха изгонени от Египет и нямаха възможност да останат повече, за да си приготвят храна за из път.+ 40  И синовете на Израил, които живяха+ в Египет,+ живяха в чужда земя четиристотин и трийсет години.*+ 41  И като се навършиха тези четиристотин и трийсет години, точно в същия ден, целият народ на Йехова излезе от Египет по отряди.+ 42  И тази нощ трябва да бъде празник в чест на Йехова, защото той изведе народа си от Египет. Тази нощ трябва да бъде празник в чест на Йехова за всички синове на Израил и за всички техни потомци.+ 43  И Йехова каза на Моисей и Аарон: „Ето постановлението относно пасхалната жертва:+ Никой чужденец да не яде от нея.+ 44  Но ако робът, който е купен, бъде обрязан,+ тогава той може да яде от нея. 45  Заселникът и наемният работник да не ядат от пасхалната жертва. 46  Всички, които ще ядат агнето, да го ядат заедно в една къща. Да не изнасяте месото вън от къщата на някое друго място. Нито една кост на агнето да не счупите.+ 47  Всички от сбора на Израил да празнуват Пасхата.+ 48  И ако някой, който живее като пришелец сред вас, иска да празнува Пасхата в чест на Йехова, нека всички от мъжки пол в неговия дом да бъдат обрязани.+ Само тогава той може да дойде и да празнува Пасхата, и нека бъде като израилтянин по рождение. Но онзи, който не е обрязан, не бива да яде от агнето. 49  Нека да важи един и същ закон за израилтянина по рождение и за онзи, който живее като пришелец сред вас.“+ 50  И всички синове на Израил направиха така, както Йехова беше заповядал на Моисей и Аарон. Те направиха точно така.+ 51  И точно на този ден Йехова изведе от Египет синовете на Израил по отряди.+

Бележки под линия

Става дума за месец авив (нисан), първият месец от религиозния календар, който евреите използвали след излизането от Египет. Виж Приложение № 17.
Или: „събрание“, „множество“, на еврейски: „каха̀л“. Еврейската дума „каха̀л“ идва от глагол със значение „свиквам, събирам“ и означава „група хора, свикани заедно за определена цел или дейност“. Виж Мт 16:18, бел. под линия.
Буквално: „между двете вечери“. Според някои учени, както и според караитите и самаряните, това е времето между залеза и настъпването на пълна тъмнина. Но според възгледите на фарисеите и равините първата вечер е, когато слънцето започва да залязва, а втората вечер е самият залез.
Или: „пасха“. На еврейски: „пѐсах“. Буквално: „прескачане“, „отминаване“.
Буквално: „по войнства“.
Названието „исоп“ може да се отнася за един или за няколко различни вида растения.
Или: „в ямата“. Виж Би 40:15, бел. под линия.
Буквално: „смесено множество“, „смесица от народи“.
Някои древни преводи посочват, че тези години се отнасят не само за времето, през което израилтяните живели в Египет, но обхващат и времето в Ханаан. (Виж „Цялото Писание“ е достоверно и полезно“, 3 урок, 9 абзац.)