Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Как да помагаме на нуждаещите се

Как да помагаме на нуждаещите се

„СЛЕД като резултатите от изборите бяха оспорени, избухна вълна от насилие, което принуди хиляди Свидетели на Йехова да напуснат домовете си — разказва Франсоа, старейшина в една развиваща се страна. — Храната и лекарствата бяха оскъдни и каквото остана беше изключително скъпо. Банките затвориха, а банкоматите или бяха празни, или не работеха.“

Братята от местния клон незабавно започнали да изпращат средства и помощи на останалите без дом Свидетели, които се събрали в Залите на Царството в страната. По пътищата били поставени барикади, но тъй като и двете враждуващи групировки знаели, че Свидетелите са напълно неутрални, автомобилите на клона обикновено били оставяни да преминат.

Франсоа разказва: „Докато пътувахме към една Зала на Царството, снайперисти откриха огън по нашия микробус. Куршумите обаче минаха покрай нас. Като видяхме един войник да тича към нас с оръжие в ръка, веднага превключихме на заден ход, обърнахме микробуса и бързо се върнахме в клона. Благодарихме на Йехова, че останахме живи. На следващия ден 130–те братя от Залата на Царството вече бяха в безопасност. Някои дойдоха в клона, където се погрижихме за духовните и физическите им нужди, докато не приключи конфликтът.

В клона пристигнаха много писма, в които братята от страната изразяваха дълбоката си благодарност — казва Франсоа. — Помощта, която получиха от събратята си от други места, засили доверието им в Йехова.“

Когато братята и сестрите ни се сблъскват с природни или причинени от човека бедствия, ние не им казваме „стоплете се и се нахранете“. (Як. 2:15, 16) Вместо това полагаме усилия да се погрижим за физическите им нужди. По подобен начин, след като били предупредени за наближаващ глад през първи век, ‘учениците решили, всеки според възможностите си, да изпратят помощ на братята, живеещи в Юдея’. (Деян. 11:28–30)

Като служители на Йехова, се радваме да помагаме в материално отношение на нуждаещите се. Но хората имат и духовни нужди. (Мат. 5:3) Исус наредил на последователите си да правят ученици, за да помагат на другите да осъзнаят тези нужди и да предприемат стъпки да ги удовлетворят. (Мат. 28:19, 20) Всеки от нас отделя много от своето време, сили и средства да изпълнява тази заповед. Макар че като организация, използваме част от дарените средства, за да осигуряваме материална помощ, даренията се използват основно за напредъка на интересите на Царството и разпространението на добрата новина. Така проявяваме любовта си към Бога и към ближните си. (Мат. 22:37–39)

Онези, които подкрепят световната дейност на Свидетелите на Йехова, могат да бъдат уверени, че даренията им се използват по предназначение и по подходящ начин. Имаш ли възможност да помогнеш на братята си в нужда? Искаш ли да подкрепиш работата по правене на ученици? Ако е така, „не отказвай никакво добро на онези, които се нуждаят от него, когато ръката ти има силата да го направи“. (Пр. 3:27)