СТРАЖЕВА КУЛА (УЧЕБНО ИЗДАНИЕ) ноември 2013 г.

Как можем да покажем признателността си за Божието търпение, докато чакаме Йехова да премахне тази порочна система? Как Йехова и Исус се грижат за стадото си днес?

„Внимавайте да не пренебрегвате молитвата“

Защо истинските християни трябва да се молят непрестанно? Кой има полза, когато се молиш за другите?

Как да помагаме на нуждаещите се

Разбери как даренията за световната дейност на Свидетелите на Йехова помагат за удовлетворяването на физическите и духовните нужди на другите.

Да чакаме търпеливо

Какви събития ще бележат края на периода, през който чакаме Йехова да действа срещу тази порочна система? Как да проявим признателност за Божието търпение?

БИОГРАФИЧЕН РАЗКАЗ

Службата за Бога е неговото лекарство!

Онесмус бил роден с остеогенезис имперфекта (чупливост на костите). Как го насърчили Божиите обещания, записани в Библията?

Кои са днес „седемте пастири и осемте князе“?

Как Езекия, Исаия, Михей и князете на Йерусалим показали, че са добри пастири? Кой представя днес „седемте пастири и осемте князе“?

Да сме послушни на назначените от Йехова пастири

Надзорниците са назначени от светия дух да се грижат за сбора на Бога. Защо овцете трябва да ги слушат?

Старейшини, подражавайте на великите пастири

Каква помощ могат да окажат старейшините, когато някой в сбора се нуждае от духовна подкрепа? Как старейшините могат да подражават на великите пастири, Йехова и Исус Христос?

ОТ НАШИТЕ АРХИВИ

„Живеех като костенурка в черупката си“

В края на 1929 г. световната икономическа система попаднала в Голямата депресия. Как се справили целодневните служители през тази криза?