Исаия 30:1-33

30  „Горко на упоритите синове+ — казва Йехова, — които охотно изпълняват намерения, но не моите,+ които сключват договор чрез приноси за изливане, без да са водени от моя дух, за да трупат грях върху грях,+  и които се готвят да отидат в Египет,+ без да се допитат до мене,+ за да потърсят защита в крепостта на фараона и да намерят убежище в сянката на Египет!+  Крепостта на фараона ще бъде срам+ за вас и убежището в сянката на Египет — унижение.+  Защото князете са в Зоан+ и пратениците стигнаха до Ханес.  Всички ще се срамуват от народа, от който няма полза, от който няма нито помощ, нито полза, а е само за срам и укор.“+  Послание против южните животни:+ На гърба на магарета носят богатствата си и на гърбиците на камили+ носят стоките си през земята на бедствието+ и трудните условия, на лъва и ръмжащия леопард, на усойницата+ и бързата отровна змия. Но народът няма да има полза от това.  Напразно е доверието в Египет, той не може да помогне с нищо.+ Затова го нарекох „Раав,+ който обича да бездейства“.  „Сега отиди, напиши това пред тях на табличка за писане и го запиши в книга,+ за да остане за бъдещите дни, за свидетелство до безпределни времена.+  Защото те са бунтовен народ,+ синове, които лъжат,+ синове, които не искат да слушат закона на Йехова.+ 10  И казват на онези, които получават видения: ‘Откажете се от своите видения!’ А на пророците казват: ‘Не пророкувайте истината за нас!+ Говорете ни приятни думи, пророкувайте ни измами!+ 11  Отвърнете се от пътя, отклонете се от пътеката!+ Не искаме да чуваме повече за Светия Бог на Израил!’“+ 12  Затова Светият Бог на Израил казва следното: „Понеже отхвърляте тези думи,+ разчитате на лъжата и на измамата и се осланяте на тях,+ 13  грехът ви ще стане за вас като напукана част от висока стена, която се е издула и може да се срути+ внезапно, в един миг.+ 14  Тя ще бъде разбита като голяма стомна,+ безпощадно натрошена на парчета, сред които не може да се намери достатъчно голямо парче, с което да се вземе огън от огнището или да се загребе вода от блатото.“+ 15  Това казва Върховният господар Йехова, Светият Бог на Израил:+ „Ако се върнете и запазите спокойствие, ще бъдете спасени. Бъдете спокойни и проявявайте доверие, и това ще бъде вашата сила!“+ Но вие не искахте+ 16  и казвахте: „Не, ще избягаме на коне!“+ Затова наистина ще бягате. И казвахте: „Ще яздим бързи коне!“+ Затова онези, които ще ви преследват, наистина ще бъдат бързи.+ 17  Хиляда ще се разтреперят от страх, когато един ги заплаши,+ а когато ви заплашат петима, ще бягате, докато не останете толкова малко, че да бъдете като самотен стълб на върха на планина и като сборен стълб на хълм.+ 18  Затова Йехова ще чака, за да прояви благоволение към вас,+ и затова ще стане, за да се смили над вас.+ Защото Йехова е Бог, който съди справедливо.+ Щастливи+ са онези, които го чакат.+ 19  Когато народът на Сион+ заживее в Йерусалим,+ няма да плачеш повече.+ Той наистина ще прояви благоволение към тебе, когато чуе вика ти. Веднага щом го чуе, ще ти отговори.+ 20  Йехова ще ви нахрани с бедствие като с хляб и ще ви напои с потисничество като с вода.+ Но твоят Велик наставник няма вече да се крие и очите ти ще виждат твоя Велик наставник.+ 21  И ако се отклоните надясно или наляво,+ ушите ви ще чуят глас зад вас, който казва: „Това е пътят,+ ходете по него!“ 22  Ще смятате за нечисто среброто, покриващо изваяните ви изображения,+ и златото,+ покриващо излетите ви идоли,+ и ще ги изхвърлите.+ Като жена по време на месечното си кръвотечение ще кажете за тях: „Каква мръсотия!“+ 23  А той ще изпрати дъжд за семето, с което засяваш земята,+ и ще направи така, че земята да роди хляб, който е питателен и засища.+ В този ден добитъкът ти ще пасе на просторно пасище.+ 24  Говедата и магаретата, които обработват земята, ще ядат храна, подправена с киселец, веяна с лопата+ и с вила. 25  В деня на голямото унищожение, когато паднат кулите,+ по всяка висока планина и по всеки висок хълм ще има потоци+ и водни канали. 26  В деня, когато Йехова превърже болното място+ на своя народ и излекува+ дълбоката рана от удара, който му нанесе, светлината на пълната луна ще стане като светлината на жаркото слънце, а светлината на жаркото слънце ще стане седем пъти по–силна,+ като светлината на седем дни. 27  Ето, името на Йехова идва отдалече, идва с неговия пламтящ гняв+ и с гъсти облаци. Устата му е пълна с присъди, а езикът му е като поглъщащ всичко огън.+ 28  Духът му е като река, която прелива и стига до шията.+ Той ще пресее със сито+ безполезните народи и ще сложи в устите на народите юзди,+ с които ще ги отклони от пътя.+ 29  Песента+ ви ще бъде като в празнична+ нощ, радостта в сърцето ви ще бъде като на онзи, който с флейта+ отива на планината на Йехова,+ при Скалата на Израил.+ 30  Със силен гняв,+ с пламъка на поглъщащ всичко огън,+ с пороен дъжд,+ с буря и с градушка+ Йехова ще направи така, че да се чуе силният му глас+ и да се види как ръката му ще нанесе удар.+ 31  Асирия ще я обземе страх+ от гласа на Йехова, той ще я удари с тояга.+ 32  Всеки път, когато Йехова замахва и удря Асирия с тоягата на наказанието, ще се чуват дайрета и арфи.+ Той ще воюва против нея, като размахва оръжие.+ 33  Защото нейният Тофет*+ е вече приготвен, приготвен е за царя.+ С купчината дърва за него той напълни дълбока яма. Огънят е силен и дървата са много. Дъхът на Йехова, който е като поток от сяра, гори против него.+

Бележки под линия

Тук името Тофет е използвано в преносен смисъл като място за изгаряне в огън и е символ на унищожение.