Ефесяни 4:1-32

4  Затова аз, затворник+ заради Господаря, ви умолявам да живеете достойно+ за призоваването, с което бяхте призовани,+  с пълно смирение+ и мекота, с дълготърпение,+ като проявявате търпимост един към друг в любов,+  като усърдно се стремите да пазите единството на духа в обединяващата връзка на мира.+  Има едно тяло+ и един дух,+ както е и една надеждата,+ за която сте призовани,  един Господар,+ една вяра,+ едно покръстване,+  един Бог+ и Баща на всички, който е над всички и чрез всички, и във всички.  А на всекиго от нас беше дадена незаслужена милост+ според това как Христос премери този дар.+  Затова е казано: „Когато той се възкачи нависоко, взе пленници и даде дарове във вид на хора.“+  Но какво друго означава изразът „той се възкачи“+ освен това, че той също и слезе в по–ниските области, тоест на земята?+ 10  Онзи, който слезе, е същият, който се възкачи+ далеч над всички небеса,+ за да изпълни+ всичко докрай. 11  И той даде някои като апостоли,+ някои като пророци,+ някои като проповедници на добрата новина*,+ някои като пастири и учители,+ 12  за да поправят+ светите личности, да служат на другите и да изграждат Христовото тяло,+ 13  докато всички ние не достигнем единство във вярата и в точното познание за Божия син и не станем като напълно зрял+ човек, израснали до мярката на пълния ръст на Христос,+ 14  за да не бъдем повече бебета, подхвърляни+ сякаш от вълни и носени насам–натам от всеки вятър на учение,+ чрез човешка измама,+ чрез коварно измисляне на лъжи. 15  Но като говорим истината,+ нека чрез любов да израснем+ във всичко до зрялост, за да бъдем като него, който е главата,+ Христос. 16  От него всички части на тялото,+ като са хармонично свързани заедно и си сътрудничат чрез всяка става, която дава необходимото — съгласно действието на всяка една част в съответната степен, — допринасят за растежа на тялото, за да изгради само̀ себе си в любов.+ 17  Затова казвам следното и свидетелствам за него в името на Господаря: не живейте вече така, както живеят* народите+ в безполезността на своя разум,+ 18  които са в умствен мрак+ и са отчуждени+ от живота, който произлиза от Бога, поради своето невежество,+ поради безчувствените+ си сърца. 19  Изгубили всякакво чувство за морал,+ те са се предали на разпуснато+ поведение, за да вършат алчно+ всякаква нечистота.+ 20  Но вие не сте познали Христос такъв,+ 21  ако наистина сте го чули и сте били учени от него+ — според истината,+ на която учеше Исус, — 22  защото трябва да съблечете старата личност*,+ която съответства на предишния ви начин на живот и която е покварявана+ от своите измамливи желания,+ 23  и като се обновявате в силата, подбуждаща ума ви,+ 24  да облечете+ новата личност,+ създадена+ според волята на Бога в истинска праведност+ и лоялност. 25  Затова сега, след като отхвърлихте лъжата,+ говорете истината, всеки с ближния си,+ защото сме части, принадлежащи една на друга.+ 26  Гневете се, но не стигайте до грях.+ Нека залезът на слънцето не ви заварва разгневени.+ 27  И не оставяйте място за Дявола.+ 28  Който е крал, нека не краде повече,+ но вместо това нека се труди усърдно и върши почтена работа с ръцете си,+ за да има какво да даде на онзи, който е в нужда.+ 29  Нито една гнила дума да не излиза от устата ви,+ а само добри думи, с които да укрепвате другите според нуждата и които да носят полза на слушащите.+ 30  Също така не огорчавайте Божия свети дух,+ с чийто печат сте белязани+ за деня, когато ще бъдете освободени чрез откуп.+ 31  Нека се махнат от вас всяка злобна горчивина,+ гняв, ярост, крясъци и нагрубяващи думи,+ както и всяко зло.+ 32  Но бъдете мили+ един към друг, нежно състрадателни+ и си прощавайте щедро един на друг, както и Бог ви прости щедро чрез Христос.+

Бележки под линия

Или: „мисионери“.
Буквално: „не ходете вече така, както ходят“.
Буквално: „човек“.