Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Да чакаме търпеливо

Да чакаме търпеливо

„Ще чакам търпеливо“ (МИХ. 7:7)

1. Защо може да сме станали нетърпеливи?

КОГАТО месианското Царство било установено през 1914 г., системата на Сатана навлязла в последните си дни. След войната в небето Исус изхвърлил Дявола и демоните в областта на земята. (Прочети Откровение 12:7–9.) Сатана знае, че му остава съвсем „малко време“. (Откр. 12:12) Но тъй като това „малко време“ трае вече десетилетия, някои може да смятат, че последните дни продължават твърде дълго. Дали докато чакаме Йехова да действа, сме станали нетърпеливи?

2. Какво ще разгледаме в тази статия?

2 Нетърпението е опасно, защото може да ни накара да действаме прибързано. Какво ще ни помогне да чакаме търпеливо? Ще разберем повече в тази статия, като си отговорим на следните въпроси: (1) Какво научаваме за търпението от примера на пророк Михей? (2) Какви събития ще бележат идването на края? (3) Как можем да проявяваме признателност за търпението на Йехова?

КАКВО НАУЧАВАМЕ ОТ ПРИМЕРА НА МИХЕЙ?

3. Какво било положението в Израил в дните на Михей?

3 Прочети Михей 7:2–6. Пророкът на Йехова Михей видял как духовното състояние на израилтяните се влошавало, докато не станало наистина плачевно под управлението на злия цар Ахаз. Михей сравнил неверните израилтяни с „бодлив храст“ и „трънлив плет“. Точно както един бодлив храст и трънлив плет нараняват всекиго, който стъпи върху тях, тези покварени израилтяни причинявали зло на другите. Положението било толкова лошо, че дори семействата се разпадали. Осъзнавайки, че не може сам да промени ситуацията, Михей излял сърцето си пред Йехова и чакал търпеливо той да действа. Пророкът бил уверен, че Йехова ще се намеси в определеното време.

4. С какви трудности се сблъскваме?

 4 Подобно на Михей и ние живеем сред егоцентрични хора. Мнозина са „неблагодарни, нелоялни, безсърдечни“. (2 Тим. 3:2, 3) Не е лесно, когато колегите, съучениците и съседите ни проявяват егоистична нагласа. Но някои от Божиите служители се сблъскват с още по–сериозен проблем. Исус казал, че последователите му ще понасят противопоставяне от членовете на семейството си. Като използвал думи, подобни на записаното в Михей 7:6, той описал какво влияние щяло да окаже посланието му: „Дойдох, за да разделя син от баща, дъщеря от майка и снаха от свекърва. Наистина, врагове на човека ще бъдат хората в собствения му дом.“ (Мат. 10:35, 36) Несъмнено е трудно да издържаш присмех и противопоставяне от близките си, които не споделят вярата ти! Ако се намираме в подобна ситуация, нека не се поддаваме на натиска от семейството си. Вместо това нека оставаме верни на Йехова и търпеливо да чакаме той да разреши проблема. Ако непрестанно го молим за помощ, Бог ще ни даде сили и мъдрост да издържим.

5, 6. Как Йехова възнаградил Михей, но какво не видял пророкът с очите си?

5 Йехова възнаградил Михей за търпението му. Пророкът бил жив, когато цар Ахаз умрял и настъпил краят на злото му управление. Също така видял как синът на Ахаз, добрият цар Езекия, наследил престола и възстановил истинското поклонение. Присъдата на Йехова срещу Самария, която Михей известявал, била изпълнена, когато асирийците завладели северното царство Израил. (Мих. 1:6)

6 Михей обаче не видял с очите си изпълнението на всички пророчества, които Йехова го вдъхновил да изрече. Например Михей писал: „В последните дни планината на дома на Йехова ще бъде здраво установена над планинските върхове и ще се извисява над хълмовете, и народите ще се стичат към нея. Много народи ще вървят и ще казват: ‘Елате! Нека да се изкачим на планината на Йехова.’“ (Мих. 4:1, 2) Михей умрял много преди изпълнението на тези пророчески думи. Въпреки това той бил решен да остане верен на Йехова до смърт независимо какво правят другите около него. Той писал: „Всеки народ ще ходи в името на своя бог, а ние ще ходим в името на Йехова, нашият Бог, до безпределни времена, завинаги.“ (Мих. 4:5) Пророкът чакал търпеливо в трудни времена, защото имал безрезервно доверие в Йехова, че ще изпълни всички свои обещания. Той бил верен и се уповавал на Йехова.

7, 8. (а) Какви основания имаме да се доверяваме на Йехова? (б) Как времето ще минава по–бързо?

7 Дали и ние проявяваме такова доверие в Йехова? Имаме всички основания за това. Ние сме очевидци на изпълнението на пророчеството на Михей. През „последните дни“ милиони хора от всички народи, племена и езици се стичат към „планината на дома на Йехова“. Макар че произхождат от враждуващи народи, тези Божии служители са изковали „мечовете си на палешници“ и вече не „се учат да воюват“. (Мих. 4:3) Само каква привилегия е да сме част от миролюбивия народ на Йехова!

8 Съвсем нормално е да искаме Йехова скоро да сложи край на тази порочна система. Но за да чакаме търпеливо, трябва да гледаме на нещата от гледната точка на Йехова. Той е определил ден, в който ще съди хората посредством „един назначен от него  човек“, Исус Христос. (Деян. 17:31) Но преди това да стане, Бог дава на всякакви хора възможността да придобият „точно познание за истината“, да действат в съгласие с него и да бъдат спасени. Трябва да помним, че от това зависи животът им. (Прочети 1 Тимотей 2:3, 4.) Ако усърдно помагаме на другите да опознаят Бога, времето, оставащо до изпълнението на присъдата на Йехова, ще мине по–бързо. Съвсем скоро това време ще свърши и само колко ще се радваме тогава, че сме били заети с проповядването за Царството!

СЪБИТИЯ, БЕЛЕЖЕЩИ КРАЯ

9–11. Изпълнило ли се е вече пророчеството от 1 Солунци 5:3? Обясни.

9 Прочети 1 Солунци 5:1–3. В близко бъдеще народите ще обявят „Мир и сигурност!“. За да не се подведем, трябва да „бъдем будни и трезвомислещи“. (1 Сол. 5:6) Нека накратко разгледаме някои събития, водещи до този забележителен възглас. Това ще ни помогне да сме будни в духовно отношение.

10 След всяка от двете световни войни народите призовавали за мир. В края на Първата световна война било основано Обществото на народите с надеждата да донесе мир. По–късно, след Втората световна война, хората възлагали надеждите си на Организацията на обединените нации. Правителствата и религиозните водачи разчитали на подобни институции да осигурят мирни условия за човечеството. Например Организацията на обединените нации тържествено обявила 1986 година за Международна година на мира. Тогава много политически и религиозни водачи се събрали в Асизи (Италия), за да се присъединят към главата на католическата църква в принасянето на молитви за мир.

11 Но нито това обявяване на мир и сигурност, нито други, подобни на него, не представляват изпълнение на пророчеството от 1 Солунци 5:3. Защо?  Защото още не е настъпило „внезапно унищожение“.

12. Какво знаем за възгласа „Мир и сигурност“?

12 Кой ще обяви „Мир и сигурност“? Каква роля ще играят водачите на т.нар. християнство и на другите религии? Какво участие ще имат управляващите от различните правителства? Библията не разкрива това. Знаем обаче, че независимо как ще бъде отправен този възглас или колко убедително ще звучи, всичко ще бъде привидно. Старата система на Сатана ще продължи да бъде под негов контрол. Тя е напълно прогнила и ще си остане такава. Колко тъжно ще бъде, ако някой от нас повярва на пропагандата на Сатана и наруши християнския си неутралитет!

13. Защо ангелите задържат ветровете на унищожението?

13 Прочети Откровение 7:1–4. Докато чакаме изпълнението на 1 Солунци 5:3, могъщи ангели държат здраво унищожителните ветрове на „голямото бедствие“. Защо ги задържат? Апостол Йоан записал, че трябва да бъде завършено окончателното подпечатване на „помазаните роби на нашия Бог“. * Щом това стане, ангелите ще освободят ветровете на унищожението. Какво ще се случи тогава?

14. Как се вижда, че гибелта на Вавилон Велики е близо?

14 Вавилон Велики, световната империя на фалшивата религия, ще посрещне заслужения си край. „Родовете и множествата, народите и езиците“ няма да могат да ѝ помогнат. Вече се вижда, че гибелта ѝ е близо. (Откр. 16:12; 17:15–18; 18:7, 8, 21) Още днес се наблюдава как религията губи подкрепата си, тъй като нейните водачи все по–често са обект на нападки от страна на медиите. Въпреки това водачите на Вавилон Велики не се чувстват застрашени. Само колко се заблуждават! След обявяването на „Мир и сигурност!“ политическите елементи на системата на Сатана внезапно ще нападнат фалшивата религия и ще я унищожат. Вавилон Велики няма да съществува никога повече! Несъмнено си заслужава търпеливо да чакаме тези значими събития. (Откр. 18:8, 10)

КАК ДА ПРОЯВЯВАМЕ ПРИЗНАТЕЛНОСТ ЗА БОЖИЕТО ТЪРПЕНИЕ?

15. Защо Йехова чака търпеливо?

15 Въпреки укора, който хората нанасят на името на Йехова, той търпеливо чака подходящото време да действа. Йехова не иска никой, който е с честно сърце, да бъде унищожен. (2 Пет. 3:9, 10) Дали и ние имаме същото желание? Преди да настъпи денят на Йехова, можем да проявяваме признателността си за търпението му по следните начини.

16, 17. (а) Защо трябва да искаме да помагаме на неактивните? (б) Защо е неотложно неактивните да се върнат при Йехова?

16 Помагай на неактивните. Исус казал, че в небето има радост, когато дори една изгубена „овца“ бъде намерена. (Мат. 18:14; Лука 15:3–7) Очевидно Йехова е силно загрижен за всички, които обичат името му, дори в момента да не му служат активно. Като помагаме на такива хора да се върнат в сбора, допринасяме за радостта на Йехова и на ангелите.

17 Дали си сред онези, които не служат активно на Бога? Може би някой в сбора те е наранил и затова си престанал да се събираш с организацията на Йехова. Тъй като вероятно е изминало  известно време, можеш да се запиташ: „По–удовлетворяващ ли е животът ми сега, по–щастлив ли съм? Йехова ли ме обиди или някой несъвършен човек? Дали някога Йехова Бог е направил нещо, което да ме нарани?“ Той винаги върши добро за нас. Дори да не живеем според отдаването си, Бог ни позволява да се радваме на хубавите неща, които осигурява. (Як. 1:16, 17) Скоро ще настъпи денят на Йехова. Сега е времето да се върнеш при своя любещ небесен Баща и в сбора, единствения сигурен пристан в тези последни дни. (Втор. 33:27; Евр. 10:24, 25)

Народът на Йехова прави всичко възможно да помага на неактивните да се върнат при Йехова (Виж 16, 17 абзац)

18. Защо трябва да подкрепяме онези, които са начело?

18 Лоялно подкрепяй онези, които са начело. Като любещ Пастир, Йехова ни ръководи и ни защитава. Той е назначил Сина си за Главен пастир на стадото. (1 Пет. 5:4) В повече от 100 000 сбора старейшините отделят от времето си, за да пасат всяка от Божиите овце. (Деян. 20:28) Когато лоялно подкрепяме братята, назначени да поемат ръководството, проявяваме признателност към Йехова и Исус за онова, което правят за нас.

19. Как можем да стягаме редиците си?

19 Сближавай се със събратята си. Как да правим това? Когато една добре обучена войска бъде атакувана, отделните войници стягат редиците си, като застават плътно един до друг. Така образуват непробиваема защита. Сатана засилва атаките си срещу Божия народ. Сега не е времето да враждуваме помежду си, а да се сближаваме, като не обръщаме внимание на недостатъците на събратята си и се доверяваме на ръководството на Йехова.

Сега е времето да стягаме редиците си срещу атаките на Сатана и демоните (Виж 19 абзац)

20. Какво трябва да правим днес?

20 Нужно е да продължаваме да бдим духовно и да проявяваме търпение. Нека търпеливо чакаме обявяването на „Мир и сигурност!“ и окончателното подпечатване на избраните. След тези събития четиримата ангели ще пуснат унищожителните ветрове и Вавилон Велики ще бъде премахнат. Дотогава нека следваме ръководството на онези, които са начело на организацията на Йехова, и да стягаме редиците си срещу атаките на Дявола и демоните! Само колко важно е днес да постъпваме според думите на псалмиста: „Всички вие, които чакате търпеливо Йехова, бъдете смели и нека сърцата ви укрепнат!“ (Пс. 31:24)

^ абз. 13 Относно разликата между първоначалното и окончателното подпечатване на помазаните виж „Стражева кула“ от 1 януари 2007 г., стр. 30, 31.