Исаия 40:1-31

40  „Утешавайте, утешавайте моя народ — казва вашият Бог.+ —  Говорете утешително на Йерусалим+ и извикайте към него, че измина времето на неговото робство+ и че той плати за прегрешението си!+ Понеже от ръката на Йехова получи пълното наказание за греховете си.“+  Чуйте! Някой вика в пустинята:+ „Разчистете пътя за Йехова!+ Изправете пътя за нашия Бог през пустинната равнина!+  Нека всяка долина да се издигне,+ а всяка планина и всеки хълм да се снишат.+ Хълмистата земя ще се превърне в равнина и неравната земя — в долина.+  Славата на Йехова ще бъде разкрита+ и всички хора ще я видят,+ защото от устата на Йехова излязоха тези думи.“+  Чуй! Някой казва: „Разгласи!“+ А друг пита: „Какво да разглася?“ Разгласи това: „Всички хора са като зелена трева и цялата им милост* е като полски цвят.+  Тревата изсъхва, цветът увяхва,+ когато Йехова духне върху тях с дъха си*.+ Наистина хората са като трева.+  Тревата изсъхва, цветът увяхва,+ но словото на нашия Бог остава до безпределни времена.“+  Изкачи се на висока планина+ ти, която носиш добра новина за Сион!+ Извикай силно ти, която носиш добра новина за Йерусалим!+ Извикай, не се страхувай!+ Кажи на градовете на Юда: „Ето го вашия Бог!“+ 10  Върховният господар Йехова ще дойде като силен мъж и ръката му ще управлява в негова полза.+ Ето, с него е наградата+ и пред него е заплатата, която дава.+ 11  Той ще пасе стадото си като пастир.+ Ще събере агнетата с ръката си+ и ще ги носи в пазвата си.+ Грижливо ще води сучещите.+ 12  Кой е измерил водите с шепата си,+ премерил е небесата с педя+ и е събрал в мерителен съд пръстта на земята?+ Кой е претеглил планините с теглилка и хълмовете на везни? 13  Кой е измерил духа на Йехова? Кой човек може да му даде съвет или да го научи на нещо?+ 14  Кой го е съветвал и поучавал? Кой му показва пътя на справедливостта, дава му познание+ или му разкрива пътя на истинското разбиране?+ 15  За него народите са като капка от ведро и тежат колкото праха върху везните.+ Той вдига островите+ като ситен прах. 16  Дори Ливан не е достатъчен за огън и дивите му животни+ не са достатъчни за принос за изгаряне.+ 17  Народите сякаш не съществуват пред него,+ те са нищо за него, нищожни са.+ 18  На кого ще оприличите Бога+ и с какво ще го сравните?+ 19  Занаятчията прави излято изображение,+ златарят го покрива със злато+ и му изработва сребърни верижки.+ 20  Човек избира за принос дърво, което не е изгнило,+ и търси умел занаятчия, за да направи от него изваяно изображение,+ което да стои, без да се поклаща.+ 21  Не знаете ли? Не сте ли чули? Не ви ли беше казано от самото начало? Не разбрахте ли това още от времето, когато основите на земята бяха поставени?+ 22  Бог обитава над кръга на земята,+ чиито жители са като скакалци. Той разстила небесата като воал, разпъва ги като шатър за живеене.+ 23  Превръща владетелите в нищо и прави земните съдии нищожни.+ 24  Те сякаш никога не са били засадени, никога не са били посети и стъблото им никога не е пускало корен в земята.+ Ако някой духне върху тях, те изсъхват+ и бурята ги отнася като слама.+ 25  „С кого ще ме сравните, кой е равен на мене? — пита Светият Бог.+ — 26  Вдигнете очи и вижте! Кой създаде тези неща?+ Онзи, който извежда войнството им под брой и ги назовава всичките по име.+ Поради голямата му мощ*+ и огромната му сила нито едно от тях не липсва. 27  Защо казваш, Якове, и защо говориш, Израиле, ‘Моят път е скрит от Йехова+ и моят Бог не е загрижен да бъде проявена справедливост към мене’?+ 28  Не знаеш ли? Не си ли чул?+ Йехова, Създателят на земните краища, е вечен Бог.+ Той не се уморява, нито се изтощава.+ Разумът му е неизследим.+ 29  Той дава сили на уморения,+ дава мощ+ на изтощения. 30  Момчетата ще се уморят и ще се изтощят, младите мъже ще се спънат и ще паднат, 31  но онези, които се надяват+ на Йехова, отново ще придобият сили.+ Ще се издигат високо като с орлови крила.+ Ще тичат, но няма да се изтощят, ще ходят, но няма да се уморят.“+

Бележки под линия

Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Буквално: „духа си“.
Или: „Поради изобилната енергия, с която задвижва всичко“.