Езекиил 34:1-31

34  И словото на Йехова ми беше разкрито отново с думите:  „Сине човешки, пророкувай против пастирите на Израил! Пророкувай и кажи на тези пастири: ‘Това казва Върховният господар Йехова: „Горко на пастирите на Израил,+ които пасат себе си!+ Не трябва ли пастирите да пасат стадото?+  Ядете тлъстината+ и се обличате с вълната. Колите+ угоените+ животни, а стадото не пасете.  Не укрепвате слабите,+ не лекувате болните, не превързвате ранените, не връщате разпръснатите и не търсите изгубените,+ а властвате над тях сурово и жестоко.+  Овцете се разпръснаха, защото нямаха пастир,+ и като се разпръснаха, станаха храна за всички земни зверове.+  Овцете ми се скитат по всички планини и по всеки висок хълм.+ Овцете ми+ са разпръснати по цялата земя, но никой не пита за тях, никой не ги търси.  Затова, пастири, чуйте словото на Йехова!  ‘„Както е сигурно, че аз съм жив — казва Върховният господар Йехова, — понеже овцете ми бяха оставени да бъдат разграбени и се превърнаха в храна за всички земни зверове, тъй като нямаха пастир, и понеже пастирите ми не търсеха овцете ми, а пасяха себе си+ и не пасяха овцете ми“’,  затова, пастири, чуйте словото на Йехова! 10  Това казва Върховният господар Йехова: ‘Ето, идвам против пастирите!+ Ще поискам обратно овцете си от ръцете им и вече няма да им позволя да пасат овцете ми,+ и пастирите вече няма да пасат себе си.+ Ще избавя овцете си от устата им и вече няма да им бъдат храна.’“+ 11  Защото това казва Върховният господар Йехова: „Ето, самият аз ще потърся овцете си и ще се погрижа за тях.+ 12  Както онзи, който пасе стадото, се грижи за овцете си,+ когато ги намери разпръснати,+ така и аз ще се погрижа за овцете си. Ще ги избавя от всички места, където са се разпръснали в ден на облаци и гъст мрак.+ 13  Ще ги изведа+ от народите и ще ги събера от земите, ще ги доведа в тяхната земя+ и ще ги паса по израилските планини, край потоците и край всичките населени места в земята.+ 14  Ще ги паса на добри пасища, кошарата им ще бъде на високите израилски планини.+ Там ще почиват в добра кошара+ и ще пасат на тучни пасища по израилските планини.“ 15  „Аз ще паса овцете си+ и аз ще ги водя да си почиват+ — казва Върховният господар Йехова. — 16  Ще потърся изгубените,+ ще върна разпръснатите, ще превържа ранените и ще укрепя болните, а угоените+ и силните ще погубя — ще ги паса с правосъдие.“+ 17  А на вас, овце мои, това казва Върховният господар Йехова: „Ето ще съдя сред овцете, сред овните и козлите.+ 18  Малко ли ви е, че пасете на най–доброто пасище,+ та тъпчете с краката си останалото от пасището? Малко ли ви е, че пиете бистра вода, та размътвате с краката си останалата? 19  Нима овцете ми трябва да пасат на пасището, стъпкано от краката ви, и да пият водата, размътена от краката ви?“ 20  Затова Върховният господар Йехова им казва: „Ето, аз ще съдя сред угоените овце и слабите овце, 21  защото блъскате с хълбок и плешка и бодете с рогата си всички болни, докато не ги разпръснете навън.+ 22  Ще спася овцете си и вече няма да бъдат разграбвани,+ и ще съдя сред овцете. 23  Ще издигна над тях един пастир,+ служителят ми Давид,+ и той ще ги пасе. Той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.+ 24  Аз, Йехова, ще бъда техният Бог,+ а служителят ми Давид ще бъде предводител сред тях.+ Аз, Йехова, казах това. 25  Ще сключа мирен договор с тях+ и ще премахна опасните диви зверове от земята.+ Те ще живеят в безопасност в пустинята и ще спят в горите.+ 26  Ще превърна тях и всичко около моя хълм в благословия+ и ще дам обилен дъжд навреме. Това ще бъдат обилни дъждове на благословия.+ 27  Дърветата в полето ще дават плодове+ и земята ще дава реколта,+ а те ще живеят в безопасност в земята си.+ И тогава ще знаят, че аз съм Йехова, когато счупя ярема им+ и ги избавя от ръката на поробителите им.+ 28  Вече няма да бъдат разграбвани от народите+ и земните зверове няма да ги поглъщат, а ще живеят в безопасност и няма да има кой да ги плаши.+ 29  Ще им издигна насаждения, които да им донесат славно име.+ Вече няма да загиват от глад в земята+ и да бъдат унижавани от народите.+ 30  ‘И тогава ще знаят, че аз, Йехова, техният Бог, съм с тях+ и че те са моят народ, домът на Израил’ — казва Върховният господар Йехова.“’+ 31  ‘А вие, овце мои,+ овце на пасището ми, вие сте хора, а аз съм вашият Бог’ — казва Върховният господар Йехова.“

Бележки под линия