Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Старейшини, подражавайте на великите пастири

Старейшини, подражавайте на великите пастири

„Христос понесе страдания заради вас, като ви остави пример — да следвате неговите стъпки“ (1 ПЕТ. 2:21)

1, 2. (а) Какви са резултатите, когато овцете получават добри грижи? (б) Защо мнозина в дните на Исус били като овце без пастир?

ОВЦЕТЕ са добре, когато пастирът полага грижи за стадото. Според един наръчник за отглеждане на овце, „ако някой просто извежда стадото на паша и не му обръща никакво допълнително внимание, след няколко години вероятно ще се окаже с много болни и безполезни овце“. Но когато за овцете се полагат подходящи грижи, стадото ще бъде здраво.

2 Грижите и вниманието, осигурявани от пастирите на Божието стадо за всяка една овца, се отразяват на духовното здраве на целия сбор. Сигурно си спомняш, че Исус съжалил множествата, защото били „измъчени и разпръснати като овце без пастир“. (Мат. 9:36) Защо се намирали в подобно положение? Защото онези, които носели отговорността да учат хората на Божия закон, били груби, взискателни и лицемерни. Вместо да помагат на овцете от своето стадо и да се грижат за тях, духовните водачи на израилтяните слагали „тежки товари“ върху раменете им. (Мат. 23:4)

3. Какво трябва да имат предвид старейшините като духовни пастири?

3 Следователно християнските пастири днес — назначените старейшини — носят сериозна отговорност. Овцете, за които се грижат, принадлежат на Йехова и на Исус, който казал, че е „добрият пастир“. (Йоан 10:11) Овцете са „купени скъпо“, като Исус платил цената със собствената си „скъпоценна кръв“. (1 Кор. 6:20; 1 Пет. 1:18, 19) Той толкова обича овцете, че с готовност пожертвал живота си за тях. Старейшините  трябва винаги да помнят, че са пастири под надзора на Божия любещ Син, Исус Христос, „великия пастир на овцете“. (Евр. 13:20)

4. Какво ще разгледаме в тази статия?

4 Тогава как трябва християнските пастири да се отнасят към овцете? Членовете на сбора са подканени ‘да са послушни на онези, които ги ръководят’, а на старейшините е заповядано ‘да не господаруват над онези, които са Божие наследство’. (Евр. 13:17; прочети 1 Петър 5:2, 3) Как могат назначените мъже да ръководят, без да господаруват над стадото? С други думи, как могат да се грижат за нуждите на овцете, без да превишават дадената им от Бога власт?

„ЩЕ ГИ НОСИ В ПАЗВАТА СИ“

5. Какво ни разкрива за Йехова сравнението от Исаия 40:11?

5 Пророк Исаия писал относно Йехова: „Той ще пасе стадото си като пастир. Ще събере агнетата с ръката си и ще ги носи в пазвата си. Грижливо ще води сучещите.“ (Иса. 40:11) Това сравнение предава идеята, че Йехова се грижи за нуждите на слабите и уязвими членове на сбора. Подобно на пастир, който е наясно с нуждите на всяка една от овцете в стадото и с готовност се грижи за тях, Йехова знае от какво се нуждаят хората в сбора и се радва да осигурява необходимата помощ. Както един пастир носи новородено агънце в гънките на дрехата си, когато е нужно, Йехова — „Бащата на нежното състрадание“ — ни носи през тежките моменти. Той ни утешава, когато понасяме трудно изпитание или сме в беда. (2 Кор. 1:3, 4)

6. Как духовните пастири могат да следват примера на Йехова?

6 Какви чудесни поуки могат да си извлекат духовните пастири от примера на небесния ни Баща! Подобно на Йехова те трябва да обръщат внимание на нуждите на овцете. Ако знаят какви проблеми имат и кои техни нужди изискват незабавни действия, старейшините ще са в състояние да осигуряват необходимото насърчение и подкрепа. (Пр. 27:23) Ясно е, че старейшините трябва да поддържат добро общуване със събратята си. Макар че не се намесват в личния им живот, те внимателно наблюдават и слушат какво става в сбора и любещо се предоставят на разположение ‘да помагат на слабите’. (Деян. 20:35; 1 Сол. 4:11)

7. (а) Какво отношение понасяли Божиите овце в дните на Езекиил и Йеремия? (б) Какво можем да научим от порицанието, което неверните пастири получили от Йехова?

7 Да разгледаме нагласата на пастирите, които Бог осъдил. В дните на Езекиил и Йеремия Йехова отхвърлил онези, които трябвало да се грижат за овцете му, но не го правели. Тъй като нямало кой да бди над овцете, те станали плячка на зверовете и се разпръснали. Вместо да пасат овцете, пастирите ги използвали и ‘пасели себе си’. (Езек. 34:7–10; Йер. 23:1) Порицанието, което получили тези пастири, може съвсем подходящо да се отнесе към водачите на т.нар. християнство днес. Но то също подчертава колко е важно християнските старейшини да се грижат с любов за стадото на Йехова.

„ДАДОХ ВИ ПРИМЕР“

8. Какъв чудесен пример дал Исус относно поправянето на погрешна нагласа?

8 Поради човешкото несъвършенство някои от Божиите служители може да не разбират ясно какво изисква Йехова от тях. Те може да вземат решения, които не са в съгласие  с библейските принципи, или да постъпват по начин, който показва липса на духовна зрялост. Какво трябва да направят старейшините? Те трябва да подражават на търпението на Исус към учениците му. Апостолите неколкократно спорели кой от тях ще бъде най–велик в Царството. Вместо да губи търпение, Исус продължил да ги учи и да им осигурява любещи съвети относно смирението. (Лука 9:46–48; 22:24–27) Като им измил краката, Исус им дал нагледен пример за смирение — качество, което християнските надзорници трябва да проявяват. (Прочети Йоан 13:12–15; 1 Пет. 2:21)

9. Каква нагласа казал Исус на учениците си да проявяват?

9 Възгледът на Исус относно ролята на духовния пастир се различавал от нагласата, която Яков и Йоан проявили веднъж. Двамата апостоли искали да си подсигурят видна позиция в Царството. Но Исус поправил мисленето им, като казал: „Знаете, че управниците на народите господаруват над тях и че властниците ги държат в подчинение. При вас обаче не бива да е така! Който иска да бъде велик сред вас, трябва да ви бъде служител.“ (Мат. 20:25, 26) Апостолите трябвало да се борят с желанието да господаруват над събратята си.

10. Как Исус иска старейшините да се отнасят към стадото, и какъв пример оставил Павел?

10 Исус очаква от християнските старейшини да се отнасят към стадото по същия начин, по който той се отнасял към него. Те трябва да са готови да служат на събратята си, а не да господаруват над тях. Апостол Павел проявявал подобна смирена нагласа, тъй като казал на старейшините в Ефес: „Знаете добре, че от първия ден, в който стъпих в Азия, бях с вас през цялото време и служех като роб на Господаря с пълно смирение.“ Апостолът искал тези назначени мъже да помагат на другите по искрен и смирен начин. Той казал: „Във всичко ви показах, че трудейки се така, трябва да помагате на слабите.“ (Деян. 20:18, 19, 35) Павел писал на християните в Коринт, че не е господар на вярата им, но смирено съдейства на радостта им. (2 Кор. 1:24) Какъв хубав пример за смирение и усърдие дал Павел на старейшините днес!

‘ДРЪЖ СЕ НЕПОКОЛЕБИМО ЗА ВЯРНОТО СЛОВО’

11, 12. Как един старейшина може да помогне на свой събрат да вземе решение?

11 Един старейшина в сбора трябва „да се държи непоколебимо за вярното слово в поучаването си“. (Тит 1:9) Но е нужно да прави това с „мек дух“. (Гал. 6:1) Вместо да се опитва да принуждава събратята си да постъпват по определен начин, добрият духовен пастир се старае да стигне до сърцето им. Той може да посочи библейските принципи, които един брат е добре да има предвид при вземането на важно решение. Може също да разгледа с него информацията в изданията по въпроса. Би могъл и да го насърчи да помисли как различните решения биха се отразили на взаимоотношенията му с Йехова. Старейшината може да подчертае колко е важно братът да потърси Божието ръководство в молитва, преди да вземе решение. (Пр. 3:5, 6) След обсъждането на въпроса той ще го остави сам да прецени как да постъпи. (Рим. 14:1–4)

12 Християнските надзорници могат да дават напътствия единствено въз основа на Библията. Затова е важно  да я използват умело и да се придържат към записаното в нея. Това ще им помага да не злоупотребяват с властта си. В крайна сметка овцете принадлежат на Йехова и Исус и ще отговарят пред тях за решенията, които вземат. (Гал. 6:5, 7, 8)

„ПРИМЕР ЗА СТАДОТО“

Старейшините помагат на семействата си да се подготвят за службата (Виж 13 абзац)

13, 14. В кои области старейшините могат да бъдат пример за стадото?

13 След като подканил старейшините в сбора ‘да не господаруват над онези, които са Божие наследство’, апостол Петър им казал да бъдат „пример за стадото“. (1 Пет. 5:3) Как старейшините могат да правят това? Да разгледаме две изисквания, на които е необходимо да отговаря всеки мъж, който „се стреми към службата на надзорник“. Той трябва да бъде „здравомислещ“ и „да ръководи добре своя дом“. Ако има семейство, един назначен брат трябва да дава добър пример като съпруг и баща, защото „ако някой не знае как да ръководи собствения си дом, как ще се грижи за Божия сбор“. (1 Тим. 3:1, 2, 4, 5) Надзорникът трябва също да бъде „здравомислещ“, тоест ясно да разбира библейските принципи и да знае как да ги прилага в живота си. Нужно е да проявява добра преценка и да не действа прибързано. Като виждат подобни качества в старейшините, членовете на сбора развиват доверие в тях.

14 Надзорниците дават добър пример и като са начело на проповедната дейност. Исус им е оставил образец в това отношение. Проповядването на добрата новина за Царството било важна част от земната му служба. Той показал на учениците си как да извършват тази дейност. (Мар. 1:38; Лука 8:1) В наши дни за вестителите е наистина насърчително да проповядват рамо до рамо със старейшините, да наблюдават пламенността им и да се учат от методите им на поучаване. Готовността на надзорниците да отделят от времето и силите си за проповядването на добрата новина въпреки натоварената си програма подтиква целия сбор да проявява подобна пламенност. Освен това старейшините могат да дават добър пример на събратята си, като се подготвят за събранията и участват в тях и като се включват в другите дейности на сбора, например в почистването и поддръжката на Залата на Царството. (Еф. 5:15, 16; прочети Евреи 13:7)

Старейшините дават пример в проповедната служба (Виж 14 абзац)

„ПОДКРЕПЯЙТЕ СЛАБИТЕ“

15. Защо старейшините правят пастирски посещения?

15 Добрият пастир бързо се притичва на помощ, когато една овца се е наранила или е болна. По подобен начин старейшините трябва да предприемат незабавни действия, ако някой в сбора страда или има нужда от духовна  подкрепа. Възрастните и болните може да се нуждаят от помощ във физическо отношение, но най–важно е да получат духовна помощ и насърчение. (1 Сол. 5:14) Младежите в сбора вероятно се сблъскват с трудности, като например се борят с „желанията, присъщи на младостта“. (2 Тим. 2:22) Затова духовните пастири редовно посещават членовете на сбора, за да разберат какви проблеми имат и да ги насърчат с подходящи съвети от Библията. Когато се предприемат навременни действия, много проблеми могат да бъдат разрешени, преди да са станали по–сериозни.

16. Какво правят старейшините, когато някой в сбора се нуждае от духовна помощ?

16 Как трябва да се постъпи, ако проблемът на някого в сбора се задълбочи дотолкова, че духовното му здраве е застрашено? Библейският писател Яков попитал: „Болен ли е някой от вас?“ След това казал: „Нека повика старейшините на сбора и нека те се помолят за него, намазвайки го с масло в името на Йехова. И молитвата, изречена с вяра, ще излекува страдащия и Йехова ще го вдигне на крака. И ако той е извършил грехове, ще му бъдат простени.“ (Як. 5:14, 15) Дори ако духовно болният не „повика старейшините на сбора“, те трябва да му се притекат на помощ веднага щом разберат за ситуацията. Когато се молят за братята си и заедно с тях и ги подкрепят във време на беда, старейшините ги освежават и насърчават. (Прочети Исаия 32:1, 2.)

17. Какви са резултатите, когато старейшините подражават на „великия пастир“?

17 Християнските пастири се стремят да подражават на „великия пастир“ Исус Христос във всичко, което вършат в организацията на Йехова. Духовните грижи, които оказват тези отговорни мъже, са от голяма полза за овцете и им помагат да напредват. За всичко това благодарим на нашия несравним Пастир, Йехова, и сме подтикнати да му отдаваме възхвала!