1 Петър 1:1-25

1  Петър, апостол+ на Исус Христос, до временните жители,+ разпръснати+ из Понт, Галатия, Кападокия,+ Азия* и Витиния, до избраните+  според предварителното знание на Бога, Бащата,+ които са осветени чрез духа,+ за да бъдат послушни и поръсени+ с кръвта на Исус Христос:+ Нека ви се умножат незаслужената милост и мирът!+  Благословен да бъде Богът и Бащата на нашия Господар* Исус Христос,+ защото според голямото си милосърдие той ни роди отново+ за една жива надежда+ чрез възкресението+ на Исус Христос от мъртвите,  за нетленно, неопетнено и неунищожимо наследство.+ То е запазено на небесата за вас,+  които сте закриляни от Божията сила чрез вярата+ за спасение,+ готово да бъде разкрито+ в последното време.+  Поради това се радвате много, макар че понастоящем за кратко време, ако се налага, бивате натъжени от различни изпитания,+  та вашата изпитана вяра,+ много по–ценна от златото, което макар и проверено с огън,+ погива, да бъде причина за възхвала, слава и чест при явяването*+ на Исус Христос.  Макар че никога не сте го виждали, вие го обичате.+ Макар че не го виждате понастоящем, вие вярвате в него и се радвате много с неописуема и прекрасна радост,  като получавате резултата от своята вяра — спасението на душите си.+ 10  Относно същото това спасение пророците, които говореха+ за незаслужената милост, предназначена за вас,+ направиха старателно проучване и грижливо изследване.+ 11  Те изследваха точно кое или какво време+ посочваше относно Христос+ духът+ в тях, когато свидетелстваше предварително за страданията на Христос+ и за славните неща,+ които щяха да ги последват. 12  На тях им беше разкрито, че служат не на себе си,+ а на вас, като предават онова, което ви се съобщава+ сега чрез онези, които ви известяват добрата новина с помощта на светия дух,+ изпратен от небето. В същите тези неща и ангелите искат да надникнат.+ 13  Затова подгответе умовете си за действие*,+ бъдете трезвомислещи във всичко,+ надявайте се на незаслужената милост,+ която ще ви бъде оказана при явяването*+ на Исус Христос. 14  Като послушни деца, престанете да се водите+ по желанията, които изпитвахте преди в своето невежество, 15  но станете свети в цялото си поведение,+ както е свят и онзи, който ви призова, 16  понеже е записано: „Бъдете свети, защото аз съм свят!“+ 17  Освен това ако призовавате Бащата, който съди безпристрастно+ всекиго според делата, тогава постъпвайте със страх+ по време на вашето пребиваване като чужденци.+ 18  Защото знаете, че не с тленни неща,+ не със сребро или злато, бяхте избавени+ от суетния си начин на живот, основан на преданията от прадедите ви, 19  но със скъпоценната кръв+ на Христос,+ която е като кръвта на агне, чисто и без недостатък.+ 20  Наистина, за него се знаеше преди основаването+ на света*, но той стана явен в края на времената заради вас,+ 21  които чрез него повярвахте в Бога,+ който го възкреси от мъртвите+ и му даде слава,+ така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога.+ 22  Сега, като сте очистили+ душите си чрез послушанието си спрямо истината, водещо до нелицемерна братска обич,+ проявявайте силна любов един към друг от сърце.+ 23  Защото бяхте родени отново+ не чрез тленно,+ а чрез нетленно+ семе,+ чрез словото+ на живия и вечен+ Бог. 24  Понеже „всички хора са като трева и цялата им слава е като цвят от трева+ — тревата изсъхва и цветът окапва,+ 25  но словото на Йехова остава вечно“.+ И именно това е „словото“,+ което ви се известява+ като добра новина.

Бележки под линия

Виж Де 2:9, бел. под линия.
Виж Приложение № 6.
Или: „разкриването“.
Буквално: „препашете се през слабините на ума си“.
Или: „разкриването“.
Или: „преди зачеването на хората (на гръцки: „ко̀смос“)“, което се отнася за децата на Адам и Ева.