Йеремия 23:1-40

23  „Горко на пастирите, които унищожават и разпръсват овцете на пасището ми“+ — казва Йехова.  Затова ето какво казва Йехова, Богът на Израил, против пастирите, които пасат неговия народ: „Разпръснахте овцете ми, прогонихте ги и не се грижихте за тях.“+ „Ще ви накажа за злите ви дела“+ — казва Йехова.  „Ще събера остатъка от овцете си от всички земи, в които ги бях разпръснал,+ и ще ги върна на тяхното пасище,+ те ще бъдат плодовити и ще станат много.+  Ще им поставя пастири, които ще ги пасат,+ и те вече няма да се плашат, нито ще се страхуват,+ и нито една от тях няма да се изгуби“ — казва Йехова.  „Ето, идват дни — казва Йехова, — когато ще дам на Давид праведен потомък*,+ който ще управлява като цар,+ ще действа разумно и ще постъпва справедливо и праведно в земята.+  В неговите дни Юда ще се спаси+ и Израил ще живее в безопасност.+ А той ще се нарича с името ‘Йехова е нашата праведност’.“+  „Затова идват дни — казва Йехова, — когато няма вече да се казва ‘Както е сигурно, че е жив Йехова, който изведе синовете на Израил от египетската земя’,+  но ще се казва ‘Както е сигурно, че е жив Йехова, който изведе и доведе потомството на дома на Израил от северната земя и от всички земи, в които ги разпръснах’, и те ще живеят в земята си.“+  Сърцето ми е съкрушено заради пророците. Всичките ми кости треперят. Поради Йехова и неговите свети думи станах като пиян,+ като човек, завладян от виното. 10  Земята е пълна+ с прелюбодейци.+ Заради проклятието земята тъгува,+ пасищата в пустинята изсъхнаха.+ Те вършат зло, неправедно използват силата си. 11  „И пророкът, и свещеникът се омърсиха.+ В своя дом намирам злите им дела+ — казва Йехова. — 12  Затова пътят им ще стане като хлъзгави места+ в мрака, по които ще бъдат бутнати и ще паднат.“+ „Ще им нанеса бедствие, ще дойде годината, в която ще ги накажа+ — казва Йехова. — 13  Видях, че пророците на Самария+ вършат срамни дела. Служат като пророци на Ваал+ и карат народа ми Израил да се лута.+ 14  Виждам ужасни неща+ в пророците на Йерусалим. Те прелюбодействат+ и лъжат.+ Подкрепят злосторниците, така че никой от тях да не се отвърне+ от злото си. За мене те са като Содом+ и жителите му — като Гомор.“+ 15  Затова Йехова, Богът на небесните войнства, казва против пророците: „Ще ги нахраня с пелин и ще ги напоя с отровена вода.+ Защото от йерусалимските пророци се разпространи отстъпничество+ по цялата тази земя.“ 16  Това казва Йехова, Богът на небесните войнства: „Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват!+ Те ви учат на безсмислени неща.+ Разказват ви видения, които идват от собственото им сърце,+ а не от устата на Йехова.+ 17  Постоянно говорят на онези, които ме презират: ‘Йехова казва: „Ще имате мир.“’+ А на всекиго, който следва опърничавото си сърце,+ казват: ‘Няма да ви връхлети бедствие.’+ 18  Кой е бил сред приятелите+ на Йехова, та да види и да чуе словото му?+ Кой е обърнал внимание на словото му, та да го чуе?+ 19  Ето, от Йехова ще дойдат буря, гняв и вихрушка.+ Ще се стоварят върху главата на злите.+ 20  Йехова няма да отвърне гнева си, докато не извърши+ и не изпълни намеренията на своето сърце.+ В последните дни ще размишлявате за това и ще го разберете по–ясно.+ 21  Аз не съм изпращал тези пророци, но те сами тичат. Не съм им говорел, но те сами пророкуват.+ 22  Ако бяха сред моите приятели,+ щяха да накарат народа ми да чуе думите ми и да го подтикнат да се отвърне от лошия си път и от злите си дела.“+ 23  „Нима съм Бог, който е само наблизо — казва Йехова, — а не съм Бог, който е и надалече?“+ 24  „Може ли човек да се скрие на скришно място и да не го видя?“+ — казва Йехова. „Нима не изпълвам небесата и земята?+ — казва Йехова. — 25  Чувам как пророците, които пророкуват лъжи в мое име,+ казват: ‘Сънувах сън! Сънувах сън!’+ 26  Докога ще бъде това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжи и от сърцето си пророкуват измами?+ 27  Със сънищата си, които разказват един на друг, те мислят как да накарат народа ми да забрави моето име,+ както бащите им забравиха моето име заради Ваал.+ 28  Нека пророкът, който е сънувал сън, да го разкаже и нека онзи, в когото е моето слово, да предаде вярно словото ми!“+ „Какво общо има сламата със зърното?“+ — пита Йехова. 29  „Нима словото ми не е като огън?+ — пита Йехова. — Нима не е като ковашки чук, който троши скала?“+ 30  „Затова ето, идвам против пророците+ — казва Йехова, — които крадат думите ми един от друг.“+ 31  „Ето, идвам против пророците — заявява Йехова, — които използват езика си, за да казват: ‘Това са неговите думи!’“+ 32  „Ето, идвам против пророците, които сънуват лъжливи сънища — казва Йехова, — разказват ги и с лъжите+ и хвалбите+ си карат народа ми да се лута.“ „Но аз не съм ги изпращал, нито съм им заповядвал нещо. Затова те не са от никаква полза за този народ“+ — казва Йехова. 33  „А когато народът или някой свещеник, или пророк те попита ‘Какъв е товарът* на Йехова?’,+ ти му отговори: ‘„Вие сте товар, и то голям!+ Ще ви изоставя“+ — казва Йехова.’ 34  Ако някой пророк или свещеник, или народът каже ‘Това е товарът на Йехова!’, ще накажа този човек и дома му.+ 35  Ето какво казвате вие, всеки на ближния си и всеки на брат си: ‘Какво отговори Йехова? Какво каза Йехова?’+ 36  Но недейте вече да споменавате+ товара+ на Йехова, защото товарът на всекиго са неговите думи,+ а вие изопачавате думите на живия Бог,+ Йехова, Богът на небесните войнства, нашият Бог! 37  Кажи на пророка следното: ‘Какво ти отговори Йехова? Какво каза Йехова?+ 38  Тъй като заявявате „Това е товарът на Йехова!“, Йехова казва: „Вие заявявате ‘Това слово е товарът на Йехова’, макар че ви наредих да не казвате ‘Това е товарът на Йехова!’. 39  Затова вече изобщо няма да се интересувам от вас, ще ви отхвърля+ заедно с града, който дадох на вас и на прадедите ви.+ 40  Ще ви докарам вечен срам и вечно унижение, което няма да се забрави.“’“+

Бележки под линия

Буквално: „праведна издънка“.
Еврейската дума, преведена като „товар“, има две значения. Тук тя се отнася за подобно на товар послание от Бога, а по–нататък в стиха — за товара, в който народът се превърнал за Бога. Отговорът на Йеремия е игра на думи.