1 Петър 2:1-25

2  Затова отхвърлете всяко зло+ и всяка измама, лицемерие, завист и всяка клевета+  и като новородени бебета+ развийте силно желание за чистото мляко+ от словото, за да пораснете чрез него за спасение,+  ако вече сте опитали, че Господарят е добър.+  Идвайки при него като при жив камък+ — отхвърлен+ от хората,+ но избран и скъпоценен в Божиите очи,+ —  вие също като живи камъни сте вграждани в духовен дом,+ за да бъдете свято свещенство, да принасяте чрез Исус Христос духовни жертви,+ угодни на Бога.+  Защото в Писанието се казва: „Ето, полагам на Сион избран камък, крайъгълен камък на основата, скъпоценен, и никой, който проявява вяра в него, няма да бъде разочарован*.“+  Следователно той е скъпоценен за вас, понеже сте вярващи, но за невярващите „същият камък, който строителите отхвърлиха,+ стана крайъгълен камък*+  и „камък, в който да се препънат, и скала, която да е препятствие за тях“,+ и те се препъват в него, защото не са послушни на словото. За това бяха и определени.+  Вие обаче сте „избран род, царско свещенство, свят народ,+ хора, определени за Божие притежание,+ за да известявате навред превъзходните качества“+ на онзи, който ви извика от тъмнината в своята чудесна светлина.+ 10  Преди не бяхте народ, а сега сте Божи народ.+ Не се проявяваше милост към вас, а сега се проявява милост към вас.+ 11  Любими мои, подканям ви като чужденци и временни жители+ да се въздържате от желанията на плътта,+ които воюват против душата.+ 12  Имайте добро поведение сред народите,+ така че заради същото нещо, за което ви клеветят като злосторници, като видят добрите ви дела,+ да прославят Бога в деня на неговата проверка.+ 13  Заради Господаря се подчинявайте+ на всяка човешка уредба+ — било то на царя,+ като на висшестоящ, 14  или на управителите, като на изпращани от него да наказват злосторниците, а да хвалят онези, които вършат добро.+ 15  Защото такава е волята на Бога: като вършите добро, да затворите устата на неразумните хора, които говорят в невежество.+ 16  Живейте като свободни хора,+ но не като такива, за които свободата е прикритие за злото,+ а като роби на Бога.+ 17  Почитайте всякакви хора,+ проявявайте любов към цялото братство,+ бойте се от Бога,+ почитайте царя.+ 18  Нека слугите се подчиняват+ на господарите си с подобаващ страх,+ не само на добрите и разумните, но и на онези, на които е трудно да се угоди. 19  Защото ако някой в стремежа си да има чиста съвест пред Бога, понася несгоди и страда несправедливо, това е угодно на Бога.+ 20  Но заслужавате ли похвала, ако издържате на удари, когато сте съгрешили?+ Ако обаче издържате на страдания, когато вършите добро,+ това е угодно на Бога.+ 21  Всъщност за това бяхте призовани, защото Христос понесе страдания заради вас,+ като ви остави пример — да следвате неговите стъпки.+ 22  Той не извърши никакъв грях,+ нито имаше измама в устата му.+ 23  Когато го ругаеха,+ не отвръщаше със същото,+ когато страдаше,+ не заплашваше, но се оставяше в ръцете на онзи,+ който съди праведно. 24  И той понесе нашите грехове+ в тялото си на стълба*,+ за да бъдем освободени от греховете+ и да заживеем за праведността. И „чрез неговите рани вие бяхте излекувани“.+ 25  Защото бяхте като заблудени овце,+ но вече се върнахте при пастира+ и надзорника на душите си.

Бележки под линия

Или: „посрамен“.
Буквално: „глава на ъгъла“.
Или: „дървото“. Виж Приложение № 13.