Марко 1:1-45

1  Началото на добрата новина за Исус Христос:  както е записана в книгата на пророк Исаия: „(Ето, изпращам своя пратеник пред тебе и той ще приготви пътя ти.)*+  Чуйте! Някой вика в пустинята: ‘Пригответе пътя за Йехова! Изправете пътищата пред него!’“+  Йоан, който покръстваше, се появи в пустинята, като проповядваше покръстване в знак на разкаяние за прощаване на греховете.+  Затова при него отиваха цялата юдейска земя и всички жители на Йерусалим и той ги покръстваше в река Йордан, а те открито признаваха греховете си.+  Йоан беше с дреха от камилска вълна и с кожен пояс на кръста+ и се хранеше със скакалци+ и див мед.+  И той проповядваше: „След мене идва някой, който е по–силен от мене, и аз не съм достоен да се наведа и да развържа ремъците на сандалите му.+  Аз ви покръстих с вода, а той ще ви покръсти със свети дух.“+  През онези дни Исус дойде от Назарет, който е в Галилея, и Йоан го покръсти в река Йордан.+ 10  И щом излезе от водата, Исус видя как небесата се отварят и как духът, като гълъб, слиза върху него.+ 11  И от небесата дойде глас: „Ти си моят любим Син. Аз те одобрявам.“+ 12  Веднага след това духът го подтикна да отиде в пустинята.+ 13  И Исус остана четирийсет дни в пустинята,+ където беше изкушаван от Сатана+ и беше с дивите животни, но ангелите се грижеха за нуждите му.+ 14  А когато Йоан беше хвърлен в затвора, Исус отиде в Галилея+ да проповядва Божията добра новина,+ 15  като казваше: „Определеното време се изпълни+ и царството на Бога наближи. Разкайте се+ и вярвайте в добрата новина.“ 16  Докато ходеше по брега на Галилейското езеро*, той видя как Симон+ и брат му Андрей хвърлят мрежите си в езерото, защото бяха рибари.+ 17  И Исус им каза: „Вървете след мене и аз ще ви направя рибари на хора.“+ 18  И те веднага оставиха мрежите си и го последваха.+ 19  А като продължи нататък, той видя Яков, Зеведеевият син, и брат му Йоан, които седяха в лодката и кърпеха мрежите си,+ 20  и веднага ги извика. Тогава те оставиха баща си Зеведей в лодката с наемните работници и тръгнаха след него. 21  И отидоха в Капернаум.+ А като стана събота*, той влезе в синагогата и започна да поучава. 22  И хората бяха смаяни от начина му на поучаване,+ защото ги учеше като някой, който има власт от Бога, а не като книжниците*.+ 23  В същото време в синагогата им имаше един мъж под властта на нечист дух и той извика:+ 24  „Какво общо имаме ние с тебе, Исусе Назарянино?+ Дойде да ни унищожиш ли? Знам+ много добре кой си — онзи, който е свят+ и изпратен от Бога.“+ 25  Но Исус го смъмри с думите: „Замълчи и излез от него!“+ 26  И след като преви в гърч мъжа, нечистият дух изкрещя със силен глас и излезе от него.+ 27  А хората бяха толкова смаяни, че започнаха да говорят помежду си: „Какво е това? Някакво ново учение! Той заповядва с такава власт дори на нечистите духове и те му се подчиняват!“+ 28  И незабавно вестта за него се разпространи във всички посоки из цялата галилейска област.+ 29  И веднага излязоха от синагогата и заедно с Яков и Йоан отидоха в къщата на Симон+ и Андрей. 30  А тъщата на Симон+ лежеше болна с изгаряща треска+ и без отлагане казаха на Исус за нея. 31  Като отиде при нея, той я хвана за ръка и я повдигна. И треската ѝ мина+ и тя започна да им прислужва.+ 32  Вечерта вече беше настъпила и слънцето беше залязло, когато хората започнаха да водят при него всички болни+ и обсебени от демони,+ 33  и целият град се събра пред вратата. 34  И той излекува много болни от различни болести+ и изгони много демони, но не позволяваше на демоните да говорят, защото знаеха, че той е Христос*.+ 35  И рано сутринта, още докато беше тъмно, той стана, излезе и отиде на уединено място,+ и там започна да се моли.+ 36  Но Симон и онези, които бяха с него, го потърсиха 37  и като го намериха, му казаха: „Всички те търсят.“ 38  А той им отговори: „Да отидем някъде другаде, в околните градчета, за да проповядвам+ и там, понеже за това дойдох.“+ 39  И той тръгна и проповядваше в синагогите им из цяла Галилея, и изгонваше демоните.+ 40  При него дойде и един прокажен, който му се молеше на колене: „Само ако поискаш, можеш да ме очистиш.“+ 41  И като го съжали,+ той протегна ръката си, докосна го и каза: „Искам. Бъди очистен!“+ 42  И веднага проказата му изчезна и той беше очистен.+ 43  Тогава Исус го отпрати, като му заповяда строго: 44  „Гледай да не казваш на никого, но отиди да се покажеш на свещеника+ и принеси за своето очистване онова, което Моисей нареди,+ за свидетелство пред тях.“+ 45  Но след като си тръгна, този човек започна да известява и да разказва навсякъде за случилото се, така че Исус не можеше вече да влезе открито в никой град, а оставаше навън, в уединени места. И въпреки това хората се стичаха при него от всички страни.+

Бележки под линия

Текстът в скобите е взет всъщност от Мал 3:1.
Виж Чи 34:11, бел. под линия.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Виж Мт 2:4, бел. под линия.
Или: „Помазаникът“, „Месията“. Виж Мт 2:4, бел. под линия.