Đi đến nội dung

Món quà cho Đức Giê-hô-va

Chúng ta có thể tình nguyện đóng góp để ủng hộ quyền lợi Nước Trời trên toàn cầu qua một số cách nào?

Có thể bạn cũng thích

Hướng dẫn cách đóng góp qua mạng

Tìm hiểu cách mà bạn có thể đóng góp về tài chính.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Công việc của Nhân Chứng Giê-hô-va được tài trợ như thế nào?

Chúng tôi tránh dùng những cách mà nhiều tôn giáo khác sử dụng.